Tekst & Commentaar Pensioenrecht
152,60 incl. 9% btw
KIES UW VARIANT:
Online
140,00
Exclusief bij Wolters Kluwer
E-book
270,64
Boek
270,64
App
140,00
Prijs per gebruiker per jaar

Samenvatting

Samenvatting

Tekst & Commentaar Pensioenrecht online bestaat uit een verzameling wet- en regelgeving, inclusief artikelsgewijs commentaar op de Pensioenwet, de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding en op relevante delen van de Wet op het financieel toezicht en aanverwante regelgeving. Daarnaast treft u hier commentaar aan op een groot aantal verspreide bepalingen van belang voor het pensioenrecht (onder meer ook in de fiscale wet- en regelgeving). Ook is een groot aantal relevante fiscale besluiten en overige regelgeving onbecommentarieerd opgenomen.

Naar een moderner pensioenstelsel
Nieuwe maatregelen moeten ons pensioenstelsel moderniseren en transparanter maken. Hiervan getuigen belangrijke wetswijzigingen in de achterliggende periode, zoals in de Wet pensioencommunicatie, de Wet algemeen pensioenfonds en de Wet verbeterde premieregeling. Alle relevante wijzigingen zijn in deze online uitgave verwerkt. Gerenommeerde auteurs – specialisten op hun vakgebied – werken deze uitgave consequent bij. Hierdoor heeft u een up-to-date beeld van het pensioenrecht.

Functionaliteiten
U logt in op Tekst & Commentaar Pensioenrecht online met Navigator. Hier kunt u gericht zoeken op trefwoord en gebruikmaken van de inhoudsopgave. U kunt de huidige wetsversie bekijken of de historische wetsversie(s). In de teksten klikt u direct door op links naar wetten, wetsartikelen, jurisprudentie, vakliteratuur en overige bronnen.

Auteurs/redactie

Tekst & Commentaar – Burgerlijk recht

Tekst & Commentaar – Burgerlijk recht

Tekst & Commentaar is dé nr. 1 in het juridische spel! Met de boeken komt u direct tot de kern in elk nieuw dossier dat u voorgelegd krijgt. Anderzijds biedt Tekst & Commentaar u steeds voldoende diepgang om de betekenis van ieder wetsartikel te kunnen doorgronden. Een perfecte balans tussen snelle naslag en diepgang.

De serie bestaat uit circa 30 delen in de rechtsgebieden Burgerlijk Recht, Strafrecht, Bestuursrecht of Overig recht. Bekijk hier alle delen op het gebied van Burgerlijk recht.

Gebruikt u Tekst & Commentaar ook al online? Of neem een gratis proefabonnement: één maand vrijblijvend proberen.

Gerelateerde producten

Terug naar boven