Tekst & Commentaar Pensioenrecht

Tekst & Commentaar Pensioenrecht

Tekst & Commentaar Pensioenrecht
Inhoudsopgave
Kies uw producttype:
€ 134,30
€ 162,50 incl. btw
Prijs per gebruiker per jaar
Online
  • Altijd en overal toegang
  • Slim zoeken, filteren en bladeren
  • Documenten downloaden, e-mailen en printen

Artikelsgewijs commentaar op wet- en regelgeving met betrekking tot het pensioenrecht, in het bijzonder de Pensioenwet, waarbij onbecommentarieerde bijlagen deze online uitgave completeren.

Tekst & Commentaar Pensioenrecht online bestaat uit een verzameling wet- en regelgeving, inclusief artikelsgewijs commentaar op de Pensioenwet, de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding en op relevante delen van de Wet op het financieel toezicht en aanverwante regelgeving. Daarnaast treft u hier commentaar aan op een groot aantal verspreide bepalingen van belang voor het pensioenrecht (onder meer ook in de fiscale wet- en regelgeving). Ook is een groot aantal relevante fiscale besluiten en overige regelgeving onbecommentarieerd opgenomen.

Naar een moderner pensioenstelsel
Nieuwe maatregelen moeten ons pensioenstelsel moderniseren en transparanter maken. Hiervan getuigen belangrijke wetswijzigingen in de achterliggende periode, zoals in de Wet pensioencommunicatie, de Wet algemeen pensioenfonds en de Wet verbeterde premieregeling. Alle relevante wijzigingen zijn in deze online uitgave verwerkt. Gerenommeerde auteurs – specialisten op hun vakgebied – werken deze uitgave consequent bij. Hierdoor heeft u een up-to-date beeld van het pensioenrecht.

Functionaliteiten
U logt in op Tekst & Commentaar Pensioenrecht online met Navigator. Hier kunt u gericht zoeken op trefwoord en gebruikmaken van de inhoudsopgave. U kunt de huidige wetsversie bekijken of de historische wetsversie(s). In de teksten klikt u direct door op links naar wetten, wetsartikelen, jurisprudentie, vakliteratuur en overige bronnen.

Meer lezen Verberg
Deze uitgave is onderdeel van de serie:
Kies uw producttype:
€ 134,30
€ 162,50 incl. btw
Prijs per gebruiker per jaar
Online
  • Altijd en overal toegang
  • Slim zoeken, filteren en bladeren
  • Documenten downloaden, e-mailen en printen
Terug naar boven