Tekst & Commentaar Milieurecht

Tekst & Commentaar Milieurecht

prof. mr. R. Uylenburg
prof. mr. G.A. van der Veen
mr. J.R. van Angeren
mr. M. Bekooy
dr. mr. A.B. Blomberg
mr M.N. Boeve
mr. dr. J.H.G. van den Broek
mr. E. Dans
mr. S.H. van den Ende
mr. M. van Geilswijk
mr. M.M. Kaajan
mr. dr. R. Kegge
mr. dr. M. Klijnstra
mr. R.J. van der Meulen
mr. dr. M.A.A. Soppe
mr. dr. L.A.J. Spaans
mr. ir. A.A. van Trigt
mr. S.M. van Velsen
mr. ing. L.J. Wildeboer
Tekst & Commentaar Milieurecht

De voortdurende wijzigingen op weg naar een Omgevingswet in 2019 worden snel opgepakt in deze online uitgave van Tekst & Commentaar Milieurecht. Zo vindt u commentaar bij de nieuwe titel 9.7 Wm (Hernieuwbare energie vervoer) en op de regeling programmatische aanpak stikstof in de Natuurbeschermingswet 1998.

Probeer Tekst & Commentaar online één maand gratis en vrijblijvend!

167,86 incl. 9% btw
KIES UW VARIANT:
Online
154,00
Exclusief bij Wolters Kluwer
Boek
279,82
App
154,00
Prijs per gebruiker per jaar
 • Altijd en overal toegang

 • Slim zoeken, filteren en bladeren

 • Bestellen en meteen aan de slag

Samenvatting

Samenvatting

Tekst & Commentaar Milieurecht bevat artikelsgewijze toelichting op:

 • de Wet milieubeheer
 • het Besluit milieu-effectrapportage
 • het Besluit externe veiligheid inrichtingen
 • het Activiteitenbesluit
 • de Flora- en faunawet
 • de Wet bodembescherming
 • de Natuurbeschermingswet 1998
 • de Wet geluidhinder
 • het Besluit geluidhinder

De tekst van elk wetsartikel wordt op de voet gevolgd door precies de juiste hoeveelheid commentaar om de betekenis van het besproken artikel in alle facetten te doorgronden. De redactie voegt structureel nieuwe jurisprudentie toe.

Voor wie?
Tekst & Commentaar Milieurecht is bestemd voor iedereen die in zijn of haar studie of praktijk te maken heeft met bestuursrecht, in het bijzonder milieurecht.

Online functionaliteiten
U gaat naar Tekst & Commentaar Milieurecht online via Navigator, de online informatieportal van Wolters Kluwer. U kunt zoeken op trefwoord en gebruikmaken van de getoonde  inhoudsopgave. Ook heeft u de mogelijkheid om de huidige wetsversie te bekijken of de historische wetsversie(s). In de teksten klikt u direct door op links naar wetten, wetsartikelen, jurisprudentie, vakliteratuur en overige bronnen. De labelfunctionaliteit zorgt ervoor dat u belangrijke documenten snel kunt aanroepen bij uw volgende online sessie.

 • Met circa 1350 commentaren
 • Redactie: R. Uylenburg en G.A. van der Veen
 • Voorbereid op weg naar de Omgevingswet in 2021

Auteurs/redactie

Auteurs/redactie
Redacteur
prof. mr. R. Uylenburg
prof. mr. G.A. van der Veen
Auteur
mr. J.R. van Angeren
mr. M. Bekooy
dr. mr. A.B. Blomberg
mr M.N. Boeve
mr. dr. J.H.G. van den Broek
mr. E. Dans
mr. S.H. van den Ende
mr. M. van Geilswijk
mr. M.M. Kaajan
mr. dr. R. Kegge
mr. dr. M. Klijnstra
mr. R.J. van der Meulen
mr. dr. M.A.A. Soppe
mr. dr. L.A.J. Spaans
mr. ir. A.A. van Trigt
prof. mr. R. Uylenburg
prof. mr. G.A. van der Veen
mr. S.M. van Velsen
mr. ing. L.J. Wildeboer

Tekst & Commentaar – Bestuursrecht

Tekst & Commentaar – Bestuursrecht

Tekst & Commentaar is dé nr. 1 in het juridische spel! Met deze titels komt u direct tot de kern in elk nieuw dossier dat u voorgelegd krijgt. Tekst & Commentaar biedt u snel, maar ook voldoende diepgang om de betekenis van ieder wetsartikel te kunnen doorgronden. 

De serie bestaat uit circa 30 delen in de rechtsgebieden Burgerlijk Recht, Strafrecht, Bestuursrecht of Overig recht. 

Gebruikt u Tekst & Commentaar ook al online? Neem een gratis proefabonnement: één maand vrijblijvend proberen. 

Navigator

Navigator
Terug naar boven