Tekst & Commentaar Milieurecht

Tekst & Commentaar Milieurecht

Tekst & Commentaar Milieurecht
Inhoudsopgave
Kies uw producttype:
€ 139,26
€ 168,50 incl. btw
Prijs per gebruiker per jaar
Online
 • Altijd en overal toegang
 • Slim zoeken, filteren en bladeren
 • Documenten downloaden, e-mailen en printen
 • Met circa 1600 commentaren
 • Redactie: R. Uylenburg en G.A. van der Veen
 • Voorbereid op weg naar de Omgevingswet in 2021

De voortdurende wijzigingen op weg naar een Omgevingswet in 2019 worden snel opgepakt in deze online uitgave van Tekst & Commentaar Milieurecht. Zo vindt u commentaar bij de nieuwe titel 9.7 Wm (Hernieuwbare energie vervoer) en op de regeling programmatische aanpak stikstof in de Natuurbeschermingswet 1998.

Tekst & Commentaar Milieurecht bevat artikelsgewijze toelichting op:

 • de Wet milieubeheer
 • het Besluit milieu-effectrapportage
 • het Besluit externe veiligheid inrichtingen
 • het Activiteitenbesluit
 • de Flora- en faunawet
 • de Wet bodembescherming
 • de Natuurbeschermingswet 1998
 • de Wet geluidhinder
 • het Besluit geluidhinder

De tekst van elk wetsartikel wordt op de voet gevolgd door precies de juiste hoeveelheid commentaar om de betekenis van het besproken artikel in alle facetten te doorgronden. De redactie voegt structureel nieuwe jurisprudentie toe.

Voor wie?
Tekst & Commentaar Milieurecht is bestemd voor iedereen die in zijn of haar studie of praktijk te maken heeft met bestuursrecht, in het bijzonder milieurecht.

Online functionaliteiten
U gaat naar Tekst & Commentaar Milieurecht online via Navigator, de online informatieportal van Wolters Kluwer. U kunt zoeken op trefwoord en gebruikmaken van de getoonde  inhoudsopgave. Ook heeft u de mogelijkheid om de huidige wetsversie te bekijken of de historische wetsversie(s). In de teksten klikt u direct door op links naar wetten, wetsartikelen, jurisprudentie, vakliteratuur en overige bronnen. De labelfunctionaliteit zorgt ervoor dat u belangrijke documenten snel kunt aanroepen bij uw volgende online sessie.

Meer lezen Verberg
Deze uitgave is onderdeel van de serie:
Kies uw producttype:
€ 139,26
€ 168,50 incl. btw
Prijs per gebruiker per jaar
Online
 • Altijd en overal toegang
 • Slim zoeken, filteren en bladeren
 • Documenten downloaden, e-mailen en printen
Terug naar boven