Tekst & Commentaar Internationaal strafrecht

Tekst & Commentaar Internationaal strafrecht

Tekst & Commentaar Internationaal strafrecht
Inhoudsopgave
Tot 1 maart 2019 ontvangt u 10% korting op Tekst & Commentaar online
Kies uw producttype:
10% korting
€ 127,27
€ 114,54
€ 138,59 incl. btw
Prijs per gebruiker per jaar
Online
  • Altijd en overal toegang
  • Slim zoeken, filteren en bladeren
  • Documenten downloaden, e-mailen en printen
Een voor de Nederlandse rechtspraktijk handzame online bundeling van relevante bronnen van het internationale (waaronder het Europese) straf- en strafprocesrecht. De auteurs werken deze online uitgave voortdurend bij. U bent dus altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Tekst & Commentaar Internationaal strafrecht bevat een grote diversiteit aan relevante verdragen voor de Nederlandse (straf)rechtspraktijk op het gebied van grensoverschrijdende politiële en technische samenwerking, rechtshulp, uitlevering en overlevering, overdracht van strafvervolging en van tenuitvoerlegging, witwassen en internationale misdrijven. Aan Nederlandse wet- en regelgeving zijn onder meer de volgende titels becommentarieerd opgenomen: Internationale rechtshulp en Wederzijdse erkenning uit Boek IV, de nieuwe titels 3 en 4 van het Wetboek van Strafvordering, de Uitleveringswet, de Overleveringswet, de WOTS, de Wetten wederzijdse erkenning tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties en strafrechtelijke sancties, de Implementatiewetten ICTY, ICTR, Speciaal Tribunaal voor Libanon en ICC. Alsmede de Wet Speciaal Hof Sierra Leone, de Sanctiewet 1977 en de WIM.

Snelle ontwikkelingen
De ontwikkelingen – zeker op Europees niveau – gaan snel. Daardoor wordt de toegang tot –  en het inzicht in – deze bronnen steeds belangrijker. Internationaal recht (waaronder het internationale straf- en procesrecht) maakt ook steeds meer een geïntegreerd onderdeel uit van de dagelijkse praktijk. Daarnaast vergroeit de nationale rechtsorde ook in toenemende mate met de internationale rechtsorde. 

Voor wie?
Deze online uitgave wordt dagelijks intensief gebruikt door beleidsambtenaren, rechters, leden van het Openbaar Ministerie, advocaten, gerechts- en parketsecretarissen, wetgevings-, beleidsambtenaren en rechtswetenschappers, docenten en studenten. 

Online functionaliteiten
U logt in op Navigator; van daaruit gaat u naar Tekst & Commentaar Internationaal Strafrecht online. U kunt informatie zoeken op trefwoord en u kunt gebruikmaken van de getoonde inhoudsgave. U heeft de keuze om de huidige wetsversie te bekijken of de historische wetsversie(s). In de teksten klikt u direct door op links naar wetten, wetsartikelen, jurisprudentie, vakliteratuur en overige bronnen. Wanneer u belangrijke documenten snel wilt kunnen aanroepen bij uw volgende online sessie, geeft u deze een label mee.

Meer lezen Verberg
Deze uitgave is onderdeel van de serie:
Tot 1 maart 2019 ontvangt u 10% korting op Tekst & Commentaar online
Kies uw producttype:
10% korting
€ 127,27
€ 114,54
€ 138,59 incl. btw
Prijs per gebruiker per jaar
Online
  • Altijd en overal toegang
  • Slim zoeken, filteren en bladeren
  • Documenten downloaden, e-mailen en printen
Terug naar boven