Tekst & Commentaar Internationaal strafrecht

Tekst & Commentaar Internationaal strafrecht

Tekst & Commentaar Internationaal strafrecht
Een voor de Nederlandse rechtspraktijk handzame online bundeling van relevante bronnen van het internationale (waaronder het Europese) straf- en strafprocesrecht. De auteurs werken deze online uitgave voortdurend bij. U bent dus altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
144,97 incl. 9% btw
KIES UW VARIANT:
Online
133,00
Exclusief bij Wolters Kluwer
E-book
255,96
Boek
255,96
App
133,00
Prijs per gebruiker per jaar

Samenvatting

Samenvatting

Tekst & Commentaar Internationaal strafrecht bevat een grote diversiteit aan relevante verdragen voor de Nederlandse (straf)rechtspraktijk op het gebied van grensoverschrijdende politiële en technische samenwerking, rechtshulp, uitlevering en overlevering, overdracht van strafvervolging en van tenuitvoerlegging, witwassen en internationale misdrijven. Aan Nederlandse wet- en regelgeving zijn onder meer de volgende titels becommentarieerd opgenomen: Internationale rechtshulp en Wederzijdse erkenning uit Boek IV, de nieuwe titels 3 en 4 van het Wetboek van Strafvordering, de Uitleveringswet, de Overleveringswet, de WOTS, de Wetten wederzijdse erkenning tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties en strafrechtelijke sancties, de Implementatiewetten ICTY, ICTR, Speciaal Tribunaal voor Libanon en ICC. Alsmede de Wet Speciaal Hof Sierra Leone, de Sanctiewet 1977 en de WIM.

Snelle ontwikkelingen
De ontwikkelingen – zeker op Europees niveau – gaan snel. Daardoor wordt de toegang tot –  en het inzicht in – deze bronnen steeds belangrijker. Internationaal recht (waaronder het internationale straf- en procesrecht) maakt ook steeds meer een geïntegreerd onderdeel uit van de dagelijkse praktijk. Daarnaast vergroeit de nationale rechtsorde ook in toenemende mate met de internationale rechtsorde. 

Voor wie?
Deze online uitgave wordt dagelijks intensief gebruikt door beleidsambtenaren, rechters, leden van het Openbaar Ministerie, advocaten, gerechts- en parketsecretarissen, wetgevings-, beleidsambtenaren en rechtswetenschappers, docenten en studenten. 

Online functionaliteiten
U logt in op Navigator; van daaruit gaat u naar Tekst & Commentaar Internationaal Strafrecht online. U kunt informatie zoeken op trefwoord en u kunt gebruikmaken van de getoonde inhoudsgave. U heeft de keuze om de huidige wetsversie te bekijken of de historische wetsversie(s). In de teksten klikt u direct door op links naar wetten, wetsartikelen, jurisprudentie, vakliteratuur en overige bronnen. Wanneer u belangrijke documenten snel wilt kunnen aanroepen bij uw volgende online sessie, geeft u deze een label mee.

Auteurs/redactie

Tekst & Commentaar – Strafrecht

Tekst & Commentaar – Strafrecht

Tekst & Commentaar is dé nr. 1 in het juridische spel! Met deze uitgave komt u direct tot de kern in elk nieuw dossier dat u voorgelegd krijgt. Aan de andere kant biedt Tekst & Commentaar u steeds voldoende diepgang om de betekenis van ieder wetsartikel te kunnen doorgronden. Er is altijd ruimte voor de compacte delen van Tekst & Commentaar, zowel op uw bureau als in uw koffer.

De serie bestaat uit circa 30 delen in de rechtsgebieden Burgerlijk Recht, Strafrecht, Bestuursrecht of Overig recht. Bekijk hier alle delen op het gebied van Strafrecht.

Gebruikt u Tekst & Commentaar ook al online? Neem een gratis proefabonnement: één maand vrijblijvend proberen.

Gerelateerde producten

Terug naar boven