Tekst & Commentaar Grondwet

Tekst & Commentaar Grondwet

Tekst & Commentaar Grondwet
Kies uw producttype:
€ 35,36
€ 42,79 incl. btw
Prijs per gebruiker per jaar
Online
  • Altijd en overal toegang
  • Slim zoeken, filteren en bladeren
  • Documenten downloaden, e-mailen en printen
Tekst & Commentaar Grondwet bevat de wettekst van Grondwet en Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden. Daarbij is elk artikel in deze online uitgave voorzien van commentaar, in een vaste opbouw. De auteurs werken deze online variant voortdurend bij. U bent dus altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden regelt de rechtsorde van het Koninkrijk, waarin Nederland een staatsrechtelijk samenwerkingsverband heeft met de Caribische landen in het Koninkrijk. De Grondwet is te beschouwen als de formele constitutie of ‘basiswet’ van Nederland, maar regelt deels ook het constitutionele recht van het Koninkrijk. 

Verwijzingen
Het commentaar is beknopt, maar altijd voldoende voor het begrip van de betekenis van ieder artikel en zijn onderdelen. Waar nodig wordt u verwezen naar relevante wetgeving en jurisprudentie. De tekst verwijst in het bijzonder op veel plaatsen naar de kamerstukken van de grondwetsherzieningen vanaf 1983. Maar ook naar de kamerstukken inzake de totstandkoming van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Er wordt bewust zeer beperkt verwezen naar andere bronnen dan de parlementaire geschiedenis.

Voor wie?
Tekst & Commentaar Grondwet is geschikt voor iedereen die in studie of praktijk snel inzicht in de Grondwet wil krijgen. 

Voordeel online
U gaat naar Tekst & Commentaar Grondwet online via Navigator. Hier zoekt u op trefwoord of u kunt gebruikmaken van de getoonde inhoudsgave. U heeft de keuze om de huidige wetsversie te bekijken of juist de historische wetsversie(s). In de teksten klikt u direct door op links naar wetten, wetsartikelen, jurisprudentie, vakliteratuur en overige bronnen. Wanneer u belangrijke documenten snel wilt kunnen aanroepen bij uw volgende online sessie, geeft u deze een label mee.  

Meer lezen Verberg
Deze uitgave is onderdeel van de serie:
Kies uw producttype:
€ 35,36
€ 42,79 incl. btw
Prijs per gebruiker per jaar
Online
  • Altijd en overal toegang
  • Slim zoeken, filteren en bladeren
  • Documenten downloaden, e-mailen en printen
Terug naar boven