Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet

Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet

Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet
Kies uw producttype:
€ 97,11
€ 117,50 incl. btw
Prijs per gebruiker per jaar
Online
  • Altijd en overal toegang
  • Slim zoeken, filteren en bladeren
  • Documenten downloaden, e-mailen en printen

Het enige commentaar op de Gemeentewet Provinciewet én de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Dat maakt deze online uitgave onmisbaar voor iedereen die te maken heeft met het gedecentraliseerd openbaar bestuur. De auteurs werken de uitgave voortdurend bij. Zo bent u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet baant een pad door de parlementaire geschiedenis van de Gemeentewet, Provinciewet én de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Per artikel wordt de betekenis/strekking van de bepaling kort toegelicht. Hierbij wordt mede verwezen naar relevante jurisprudentie. Er gaat een algemeen commentaar aan alle titels, hoofdstukken en paragrafen vooraf. Door deze vaste opbouw en de beknopte commentaren zijn de drie wetten op aansprekende wijze gepresenteerd.

Wet gemeenschappelijke regelingen
Door de drie decentralisaties op sociaal terrein (jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen), is intergemeentelijke samenwerking belangrijker geworden. Dat werkt ook door in het belang dat gehecht wordt aan de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De wijziging van de Wgr introduceert een nieuwe rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid; dit is de bedrijfsvoeringsorganisatie.

Voor wie? 
Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet is bestemd voor iedereen die in studie of praktijk te maken heeft met het gedecentraliseerd openbaar bestuur. Deze uitgave geeft u binnen 5-10 minuten antwoord op uw vraag over de Gemeentewet, Provinciewet en de Wgr.

Voordeel online
Om in te loggen op Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet gebruikt u Navigator.  Vervolgens kunt u geavanceerd zoeken of gebruikmaken van de getoonde inhoudsgave. Daarbij heeft u de keuze of u de historische wetsversie wilt bekijken of de huidige. In de teksten kunt u direct doorklikken op links naar wetten, wetsartikelen, jurisprudentie en vakliteratuur. Wanneer u belangrijke teksten markeert en labelt, kunt u ze gemakkelijk opvragen bij uw volgende online sessie.

Meer lezen Verberg
Deze uitgave is onderdeel van de serie:
Kies uw producttype:
€ 97,11
€ 117,50 incl. btw
Prijs per gebruiker per jaar
Online
  • Altijd en overal toegang
  • Slim zoeken, filteren en bladeren
  • Documenten downloaden, e-mailen en printen
Terug naar boven