Stelplicht & Bewijslast (S&B)

Wilt u winnen of verliezen? Uw parate kennis van stelplicht en bewijslast maakt in elke procedure – en bij de advisering over contracten – het verschil. De online versie van Stelplicht & Bewijslast ondersteunt u hierbij.

Nu met 50% kennismakingskorting.

168,00
91,56 incl. 9% btw
KIES UW VARIANT:
Online
84,00
Exclusief bij Wolters Kluwer
E-book
41,28
Boek
41,28
Prijs per gebruiker per jaar

Samenvatting

Samenvatting

Stelplicht & Bewijslast online bevat artikelsgewijs commentaar op de belangrijkste artikelen en beantwoordt al uw vragen over stelplicht en bewijslast. Een civiele procedure, uitspraak of advies vraagt om voldoende kennis van de regels over stelplicht en bewijslast. Het is in de praktijk echter niet eenvoudig om de algemene regels over stelplicht en bewijslast in een concreet geval toe te passen. Ervaringsdeskundigen bespreken in deze uitgave voor het eerst de stelplicht en de bewijslast per artikel van het BW. 

Antwoord op uw vragen
De uitgave is – zowel online als in het boek – opgezet als een artikelsgewijs commentaar op ruim 150 belangrijke artikelen uit de boeken 3, 5, 6 en 7 BW. Bij alle artikelen is geanalyseerd welke vragen van stelplicht en bewijslast zich in welke gevallen kunnen voordoen. De auteurs geven beredeneerde voorstellen voor de beantwoording van de gesignaleerde vraagpunten. Uiteraard wordt in de eerste plaats de relevante rechtspraak van de Hoge Raad en belangrijke literatuur besproken. Dit commentaar is bijzonder compleet en ook zeer overzichtelijk door de artikelsgewijze opzet.

Belangrijk voor rechtspraak, advocatuur én rechtswetenschap
Deze uitgave is essentieel bij de voorbereiding van iedere civiele procedure. Werkt u in de rechtspraak of advocatuur? Dan kunt u hier in de praktijk van het civiele proces een geweldig voordeel mee doen. Maar ook buiten de procespraktijk is deze online uitgave een waardevolle gids. Bijvoorbeeld bij het opstellen van contracten, om te anticiperen op de stelplicht en de bewijslast. Iedere jurist vindt hier het antwoord op zijn of haar vraag over stelplicht en bewijslast! De uitgebreide inleiding doet welhaast dienst als een verkorte cursus stelplicht en bewijslast.

Navigeren binnen S&B online
U gaat naar Stelplicht & Bewijslast online via de online informatieportal Navigator. Hier kunt u gericht en snel zoeken met de zoekfunctionaliteit, of u maakt gebruik van de getoonde inhoudsopgave. Die toont u de uitsplitsing naar de inleiding en de Boeken 3 tot en met 7 BW, met de bijbehorende relevante artikelen. U kunt direct doorklikken naar wetsvoorstellen, wet- en regelgeving, commentaar, jurisprudentie en vakliteratuur. Belangrijke documenten labelt u, zodat u ze bij een volgende online sessie gemakkelijk kunt opvragen.  

Nu 50% korting 
Neem nu een abonnement op deze online uitgave en ontvang 50% kennismakingskorting.

Stelplicht & Bewijslast is verkrijgbaar als boek, als online titel en als onderdeel binnen de Collectie Burgerlijk procesrecht

Auteurs/redactie

Gerelateerde producten

Terug naar boven