Sociaal Memo Ziekte & Zorg

Sociaal Memo Ziekte & Zorg

Sociaal Memo Ziekte & Zorg

De kernpunten van alle belangrijke bepalingen uit wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland, die de thema’s arbeidsongeschiktheid en zorg betreffen. Deze punten worden in deze online uitgave zeer compact en gestructureerd behandeld.

49,05 incl. 9% btw
KIES UW VARIANT:
Online
45,00
Exclusief bij Wolters Kluwer
Boek
45,83
Prijs per gebruiker per jaar

Samenvatting

Samenvatting

Sociaal Memo Arbeidsongeschiktheid & Zorg biedt u onder meer informatie over de volgende onderwerpen:

  • Wettelijke inkomensverzekeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid (ZW, WIA, WAO, BIA, WAZ, Wajong)
  • Inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  • Toeslagen (AWIR, zorgtoeslag)
  • Zorgverzekeringswet
  • Wet langdurige zorg
  • Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
  • Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
  • Wet sociale werkvoorziening
  • Premieheffing en financiering


Direct naar de juiste data
U gebruikt Navigator om in te loggen op de online versie van Sociaal Memo Arbeidsongeschiktheid & Zorg. De teksten bevatten directe links naar wetteksten en uitvoeringsvoorschriften. De slimme zoekfunctie genereert snel de meest relevante zoekresultaten voor u. Documenten met cijfers en overige gegevens die u frequent wilt raadplegen bij de dagelijkse uitoefening van uw vak, kunt u in deze online versie markeren en labelen. Hierdoor kunt u ze razendsnel opvragen bij uw volgende online sessie.

Auteurs/redactie

Gerelateerde producten

Terug naar boven