Module Wsw

Module Wsw

Module Wsw
Deze online module is de meest complete kennisdatabank over de sociale werkvoorziening en daarmee hét dagelijkse vertrekpunt in uw werkproces. U vindt er actuele wetteksten, jurisprudentie, beleidsregels en praktijkinformatie. En nog veel meer aanverwante onderwerpen.

Deze module is onderdeel van de Collectie Overheid – Sociale Zekerheid.
Online
893,80 incl. 9% btw
Prijs per gebruiker per jaar
 • Altijd en overal toegang

 • Slim zoeken, filteren en bladeren

 • Bestellen en meteen aan de slag

Samenvatting

Samenvatting

Met de Participatiewet is de instroom van de Wsw met ingang van 1 januari 2015 afgesloten. De rechten en plichten van de mensen die aan de slag waren en zijn in een sw-bedrijf veranderen echter niet. Kortom: de online module Wsw blijft onmisbaar voor iedereen die met deze materie te maken heeft.

Complete online kennisdatabank
De module Wsw bewijst zich elke dag als complete online kennisdatabank. Met kwalitatief goede, actuele, juridische én praktische informatie over de sociale werkvoorziening. Rijkelijk voorzien van hyperlinks, zodat u meteen kunt doorklikken naar andere relevante onderwerpen en dwarsverbanden kunt leggen. U werkt met informatie die dagelijks up-to-date is. Zo heeft u altijd de meest actuele wetsversie bij de hand. Terwijl u ook de historische of toekomstige versies van de wet- en regelgeving kunt raadplegen.

Regelgeving, commentaar en jurisprudentie Wsw
Vanzelfsprekend treft u in de module relevante regelgeving en jurisprudentie aan:

 • Wetteksten en officiële toelichtingen inclusief besluiten, regelingen en verwijzingen naar de parlementaire geschiedenis
 • Artikelsgewijs commentaar door een deskundige redactie op de Wet sociale werkvoorziening, de Regelingen financiering en verantwoording Wet sociale werkvoorziening, Statistiek Wet sociale werkvoorziening en de Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken
 • Jurisprudentie: alle relevante uitspraken vanaf 1997 tot heden


Ook onderdelen uit aanverwante wetten en regels ontbreken niet, zoals:

 • de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
 • de Regeling zorgaanspraken AWBZ
 • de Tijdelijke regeling brugbanen
 • het Reïntegratiebesluit
 • de Regeling tegemoetkoming thuiswonende gehandicapte kinderen
 • de Algemene wet bestuursrecht en het BW
 • het Bijdragebesluit zorg


Praktijkinformatie Wsw
En uiteraard bevat de module veel handige praktijkinformatie, bijvoorbeeld over arbeidsgehandicapten, indicatiestelling, begeleid werken en re-integratie. En ook:

 • modellen, voorbeeldbrieven en checklists
 • een begrippenlijst
 • vakliteratuur in heldere en toegankelijke taal
 • antwoord op veelgestelde vragen uit de praktijk


Maak kennis met de Collectie Sociale Zekerheid
De module Wsw maakt onderdeel uit van de Collectie Overheid - Sociale zekerheid. Neem vrijblijvend een proefabonnement en ervaar hoe u snel tot de essentie van uw vraagstuk komt. Dit proefabonnement stopt automatisch na vier weken en er zijn geen kosten aan verbonden.

Auteurs

Gerelateerde producten

Navigator

Navigator
Terug naar boven