Module Ruimtelijke Ordening

Module Ruimtelijke Ordening

mr. C.W.M. van Alphen
mr. F. Arents
ing. J. Dolstra
mr. G. van den End
mr. B. Klein Nulent
mr. M.G.O. de Lange
drs. D.K. Schut
Module Ruimtelijke Ordening
Heeft u te maken met overheidsplannen om de ruimte te verdelen? Deze module geeft u alle juridische en praktische aspecten van het ruimtelijk beleid. Met huidige én toekomstige wetgeving, zoals de Wet ruimtelijke ordening en de komende Omgevingswet. En duizenden uitspraken.

Deze module is onderdeel van de Collectie Overheid – Omgevingswet.
Online
2.247,58 incl. 9% btw
Prijs per gebruiker per jaar
 • Altijd en overal toegang

 • Slim zoeken, filteren en bladeren

 • Bestellen en meteen aan de slag

Samenvatting

Samenvatting

Of u de ruimtelijke plannen nu maakt, uitlegt, handhaaft of er toezicht op houdt, met deze module heeft u altijd alle benodigde juridische en praktische informatie bij de hand. Door de dagelijkse updates bent u op de hoogte van de laatste beleidsontwikkelingen, ruimtelijke instrumenten, juridische regels én de toepassing daarvan in de dagelijkse praktijk. Alle relevante documenten zijn aan elkaar gelinkt, waardoor u eenvoudig de informatie vindt die u zoekt.

Wetgeving Ruimtelijke Ordening
Deze uitgebreide module biedt:

 • ruim 250 wetten, besluiten, ministeriële regelingen en overige regelgeving
 • algemeen en artikelsgewijs commentaar bij de belangrijkste wetten (zoals Wet ruimtelijke ordening, Besluit ruimtelijke ordening, Onteigeningswet en de Woningwet), de aanpalende wetten (zoals Wet bodembescherming, Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet, Wabo en de Wet inrichting landelijk gebied) en de oude Wet ruimtelijke ordening
 • overzicht van de wijzigingen in de belangrijkste wet- en regelgeving, met de historische teksten en informatie over de veranderingen aan de hand van Kamerstukkendossiers
 • verwijzingen naar parlementaire geschiedenis (Kamerstukken)
 • vooruitblik naar toekomstige wetgeving, met de Omgevingswet die naar verwachting per 2018 de Wet op de ruimtelijke ordening en verschillende andere wetten vervangt


Praktijkartikelen Ruimtelijke Ordening  
Het onderdeel Vakliteratuur biedt u met de uitgave ‘Raakvlakken RO’,  in kort bestek een goede inleiding in de ruimtelijke ordening en aanpalende beleidsterreinen, zoals natuurbescherming, milieu, onteigening, en archeologie. Tips en argumenten voor het opstellen van ruimtelijke plannen, beleidsnota’s, vergunningen en beschikkingen en uw ander dagelijks werk vindt u in deze praktijkinformatie:

 • praktijkartikelen over alle aspecten van de ruimtelijke ordening, zoals bestemmingsplan, inpassingsplan, voorbereidingsprocedures en structuurvisie
 • uitgebreide omschrijvingen van alle belangrijke begrippen, onder meer: bouwverordening, Bouwbesluit, coördinatieregelingen, exploitatieplan, grondbeleid, handhaving, omgevingsvergunning, onteigening, woningbouw
 • uitgebreide set van 700 praktijksituaties in de vorm van vragen en antwoorden
 • ruim 6.000 rechterlijke uitspraken, met een heldere samenvatting of annotatie


Probeer de Collectie Omgevingswet
Deze module Ruimtelijke Ordening is een onderdeel van de Collectie Omgevingswet met meer dan veertig uitgaven. Wilt u meer informatie of de Collectie kosteloos en vrijblijvend proberen? Neem een proefabonnement om kennis te maken. Na vier weken loopt het proefabonnement automatisch af.

Auteurs/redactie

Auteurs/redactie
Redacteur
Coordinerend redacteur
Auteur
mr. C.W.M. van Alphen
ing. J. Dolstra
mr. G. van den End
mr. B. Klein Nulent
mr. M.G.O. de Lange
drs. D.K. Schut

Modules Leefomgeving

Modules Leefomgeving
Leefomgeving heeft betrekking op milieu, natuur en ruimte. Met de Modules Leefomgeving bent u altijd op de hoogte van actuele ontwikkelingen, regelgeving, commentaar en jurisprudentie in het omgevingsrecht. In de online modules vindt u snel en handig informatie over onder andere ruimtelijke ordening, aanbesteding, grondexploitatie, vastgoed, bouwen en milieu. Veel gebruikt door professionals bij gemeenten, regionale uitvoeringsdiensten, provincies en waterschappen en de Rijksoverheid.

Navigator

Navigator
Terug naar boven