Module Privacy en persoonsgegevens

Module Privacy en persoonsgegevens

Module Privacy en persoonsgegevens
Producttype Online :
€ 695,00
€ 840,95 incl. btw
Prijs per gebruiker per jaar
Online
 • Altijd en overal toegang
 • Slim zoeken, filteren en bladeren
 • Documenten downloaden, e-mailen en printen
Bescherming van persoonsgegevens is in ieders belang. Is het uw dagelijkse praktijk? Met deze praktijkgerichte module heeft u een altijd bijgewerkte verzameling van alle relevante wetten en regels, met uiteraard de Wbp. Uw naslagwerk, of u nu privacyfunctionaris, bestuurder of jurist bij de overheid bent. Informatief, juridisch én praktisch.

Deze module maakt ook onderdeel uit van de Collectie Publieksdiensten of Collectie Privacy.

Met deze complete online module Privacy en persoonsgegevens met dagelijkse updates mist u geen enkele wet of wijziging op het terrein van persoonsgegevens en privacy, nationaal en internationaal. Naast de huidige wetteksten treft u ook de historische en toekomstige versies aan. Er is veel aandacht voor de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), inclusief de wijziging per 1 januari 2016. Verder vindt u er de Wet basisregistratie personen (Wet BRP), de Wet Politiegegevens, Jeugdwet, Telecommunicatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Ook alle bijhorende besluiten, circulaires en regelingen zijn opgenomen, net als alle regelingen en gedragscodes van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Praktijkvragen privacybescherming   
De beste oplossing voor de bescherming van privacy en persoonsgegevens vindt u snel met deze  praktijkgerichte informatie: 

 • praktijkartikelen, modelbrieven en modelcontracten
 • literatuuroverzicht met veel relevante bijdragen
 • commentaren en Kamerstukken bij de wetteksten
 • alle belangrijke jurisprudentie van bijvoorbeeld het EHRM
 • rapporten, onderzoeken en privacy-audits van het College Bescherming Persoonsgegevens
 • alle informatie van de Artikel 29-werkgroep (het onafhankelijk advies- en overlegorgaan van Europese privacytoezichthouders)


Makkelijk zoeken  
U hoeft geen enkel relevant artikel, document of uitspraak meer te missen. Deze digitale uitgave geeft u dan ook rust. Bovendien zijn alle relevante documenten aan elkaar gelinkt. Zo ziet u dwarsverbanden tussen gerelateerde informatie, zoals toelichtingen, vakliteratuur en jurisprudentie en vindt u het document dat voor uw dossier van belang is.

Maak kennis met de Collectie Publieksdiensten
De module Privacy en persoonsgegevens is onderdeel van de Collectie Publieksdiensten. Wilt u meer informatie of vrijblijvend kennismaken? Bekijk het overzicht met Collecties en neem een proefabonnement via Wolterskluwer.nl/collectie-overheid. Een proefabonnement is kosteloos en loopt na vier weken automatisch af.

Meer lezen Verberg
Producttype Online :
€ 695,00
€ 840,95 incl. btw
Prijs per gebruiker per jaar
Online
 • Altijd en overal toegang
 • Slim zoeken, filteren en bladeren
 • Documenten downloaden, e-mailen en printen
Terug naar boven