Module Privacy & AVG

Module Privacy & AVG

mr. dr. J. Nouwt
M.J. Bonthuis
prof. mr. dr. P.H. Blok
mr. C.W.J.M. Ebbers
T.R. Klatter
prof. dr. mr. G.J. Zwenne
Module Privacy & AVG
Bescherming van persoonsgegevens is in ieders belang. Is het uw dagelijkse praktijk? Met deze praktijkgerichte module heeft u een altijd bijgewerkte verzameling van alle relevante wetten en regels, met uiteraard de Algemene verordening gegevensbescherming. Uw naslagwerk, of u nu privacyfunctionaris, bestuurder of jurist bij de overheid bent. Informatief, juridisch én praktisch.

Deze module maakt ook onderdeel uit van de Collectie Publieksdiensten of Collectie Privacy.
Online
844,75 incl. 9% btw
Prijs per gebruiker per jaar
  • Altijd en overal toegang

  • Slim zoeken, filteren en bladeren

  • Bestellen en meteen aan de slag

Samenvatting

Samenvatting

Met deze complete online module Privacy & AVG met dagelijkse updates mist u geen enkele wet of wijziging op het terrein van persoonsgegevens en privacy, nationaal en internationaal. Naast de huidige wetteksten treft u ook de historische en toekomstige wetsversies aan. Er is veel aandacht voor de AVG. Verder vindt u er de Uitvoeringsvoorschriften AVG, Wet basisregistratie personen (Wet BRP), de Wet Politiegegevens, Jeugdwet, Telecommunicatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en andere regelgeving aan. Ook alle bijhorende besluiten, circulaires en regelingen zijn opgenomen, net als alle regelingen en gedragscodes van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Praktische informatie   
De beste oplossing voor de bescherming van privacy en persoonsgegevens vindt u snel met deze praktijkgerichte informatie: 

  • praktijkartikelen, modelbrieven en modelcontracten
  • literatuuroverzicht met veel relevante bijdragen
  • commentaren en Kamerstukken bij de wetteksten
  • alle belangrijke jurisprudentie van bijvoorbeeld het EHRM
  • rapporten, onderzoeken en privacy-audits van de Autoriteit Persoonsgegevens
  • alle informatie van de Europian Data Protection Board (het onafhankelijk advies- en overlegorgaan van Europese privacytoezichthouders)

Makkelijk zoeken  
U hoeft geen enkel relevant artikel, document of uitspraak meer te missen. Deze digitale uitgave geeft u dan ook rust. Bovendien zijn alle relevante documenten aan elkaar gelinkt. Zo ziet u dwarsverbanden tussen gerelateerde informatie, zoals toelichtingen, vakliteratuur en jurisprudentie en vindt u het document dat voor uw dossier van belang is.

Maak kennis met de Collectie Publieksdiensten
De module Privacy & AVG is onderdeel van de Collectie Publieksdiensten. Wilt u meer informatie of vrijblijvend kennismaken? Bekijk het overzicht met Collecties en neem een proefabonnement via Wolterskluwer.nl/collectie-overheid. Een proefabonnement is kosteloos en loopt na vier weken automatisch af.

Auteurs/redactie

Auteurs/redactie
Auteur
prof. mr. dr. P.H. Blok
M.J. Bonthuis
mr. C.W.J.M. Ebbers
T.R. Klatter
mr. dr. J. Nouwt
prof. dr. mr. G.J. Zwenne

Navigator

Navigator
Terug naar boven