Module Pacht en landelijk gebied

Module Pacht en landelijk gebied

prof. mr. J.W.A. Rheinfeld
mr. C.W.M. van Alphen
Module Pacht en landelijk gebied
Behoren pacht, herverkaveling, gebiedsontwikkeling of mestwetgeving tot uw werkterrein? In dit naslagwerk vindt u alle benodigde juridische en praktische informatie. Met de pachtovereenkomst en de vervallen Pachtwet, de nieuwe Wet inrichting landelijk gebied, veel artikelsgewijs commentaar, jurisprudentie, vakliteratuur en modellen.

Deze module is onderdeel van de Collectie Overheid – Omgevingswet.
Online
1.511,83 incl. 9% btw
Prijs per gebruiker per jaar
 • Altijd en overal toegang

 • Slim zoeken, filteren en bladeren

 • Bestellen en meteen aan de slag

Samenvatting

Samenvatting

Vanwege de vele raakvlakken, worden pacht en de agrarische aspecten van landelijk gebied in deze module Pacht en Landelijk gebied in onderlinge samenhang behandeld. U vindt eenvoudig wat u nodig heeft door de overzichtelijke indeling in de rubrieken Jurisprudentie, Commentaren, Wet- en Regelgeving, Officiële toelichtingen, Praktijkinformatie en Begrippen. Door de koppeling tussen alle documenten krijgt u snel inzicht in alle knowhow. U beschikt over alle up-to-date informatie; de juridische regels én de toepassing daarvan in de dagelijkse praktijk.

Regelgeving voor pacht en landelijk gebied
De regelgeving in deze uitgebreide kennisdatabank wordt dagelijks bijgewerkt. Uiteraard is de nieuwe Wet inrichting landelijk gebied opgenomen, net als het nieuwe pachtrecht. Naast alle huidige wet- en regelgeving, vindt u voor een gedegen oplossing van al uw vraagstukken ook:

 • de historische en toekomstige versies van wetten
 • verwijzingen naar parlementaire geschiedenis (Kamerstukken, Staatsblad, Staatscourant)
 • commentaren op wetten, voor inzicht in de bedoelingen in de wetgever. Bij het deel ‘Pacht’: artikelsgewijs commentaar op de nieuwe pachtovereenkomst uit het Burgerlijk Wetboek en voor oude gevallen op de ingetrokken Pachtwet. Bij ‘Landelijk gebied’: vele beknopte algemene commentaren
 • jurisprudentie: de uitspraken van de pachtkamer van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, voorzien van samenvattingen en annotaties. En de jurisprudentie en kronieken uit het Land- en Tuinbouwbulletin


Praktijk van pacht en landelijk gebied
Deze uitgave is uitermate praktisch door de grote hoeveelheid informatie en documenten die u direct in de uitoefening van uw functie kunt gebruiken, zoals:

 • artikelen uit de vakliteratuur
 • overheidsdocumenten
 • modellen voor het opstellen en wijzigen van de pachtovereenkomst en herziening van de pachtprijs
 • voorbeelden, schema's en tabellen
 • toelichting op belangrijke begrippen


Bekijk de Collectie Omgevingswet
Deze module Pacht en Landelijk gebied is een onderdeel van de Collectie Omgevingswet. Bekijk het overzicht van de meer dan veertig uitgaven in deze Collectie. Of neem een proefabonnement van vier weken om vrijblijvend kennis te maken. Na die tijd loopt het proefabonnement automatisch af. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Auteurs/redactie

Auteurs/redactie
Redacteur
Auteur
mr. C.W.M. van Alphen
prof. mr. J.W.A. Rheinfeld

Modules Leefomgeving

Modules Leefomgeving
Leefomgeving heeft betrekking op milieu, natuur en ruimte. Met de Modules Leefomgeving bent u altijd op de hoogte van actuele ontwikkelingen, regelgeving, commentaar en jurisprudentie in het omgevingsrecht. In de online modules vindt u snel en handig informatie over onder andere ruimtelijke ordening, aanbesteding, grondexploitatie, vastgoed, bouwen en milieu. Veel gebruikt door professionals bij gemeenten, regionale uitvoeringsdiensten, provincies en waterschappen en de Rijksoverheid.

Gerelateerde producten

Navigator

Navigator
Terug naar boven