Module Leerlingenzorg VO

Module Leerlingenzorg VO

Module Leerlingenzorg VO
Deze module biedt informatie over het geheel van pedagogische en didactische maatregelen waarmee een school leerlingen ondersteunt in hun leer- en/of ontwikkelingsproces.
Tijdelijk 10% korting
710,74
Online
774,00 incl. 21% btw
Prijs per gebruiker per jaar
 • Altijd en overal toegang

 • Slim zoeken, filteren en bladeren

 • Bestellen en meteen aan de slag

Samenvatting

Samenvatting

Deze module biedt informatie over het geheel van pedagogische en didactische maatregelen waarmee een school leerlingen ondersteunt in hun leer- en/of ontwikkelingsproces. Centraal staat het bieden van passend onderwijs voor alle leerlingen. Het kan daarbij gaan om extra zorg en aandacht op individueel, school- en groepsniveau. Leerlinggebonden financiering speelt hierbij een belangrijke rol. Daarnaast biedt de module onder meer informatie over leerlingenoverleg, het opstellen van een handelingsplan, de leerlingenadministratie en informatie omtrent veiligheid en toelating en verwijdering van leerlingen.

De module is met name bestemd voor de manager, de zorgcoördinator, de intern begeleider, de leerlingbegeleider, de mentor en de docent.

Een selectie uit de onderwerpen die behandeld worden:

 • Discriminatie
 • Leerlinggebonden financiering
 • Leerlingbegeleiding
 • Leerlingentelling
 • Voortijdig schoolverlaten

 

In deze module zitten de volgende soorten informatie:

 • Vakliteratuur: theoretische achtergrondinformatie, te gebruiken voor visie- en beleidsvorming. Bijvoorbeeld: (onderzoeks-)rapporten en publicaties.
 • Praktijkinformatie: informatie die direct voor eigen gebruik toepasbaar is. Bijvoorbeeld: best practises, voorbeeldreglementen en -convenanten.
 • Modellen: informatie die gedownload direct als format voor een eigen (beleids)document kan dienen. Bijvoorbeeld: checklists en modelformulieren.
 • Wet- en Regelgeving: relevante wet- en regelgeving, actueel en compleet, verrijkt met relevante links naar de andere informatiesoorten.
 • Commentaren: actuele toelichtingen op de wet- en regelgeving, verrijkt met relevante links naar de andere informatiesoorten.
 • Jurisprudentie: uitspraken, samengevat en integraal, behorende bij de wet- en regelgeving, verrijkt met relevante links naar de andere informatiesoorten.

Auteurs

Collectie Schoolmanagement

Collectie Schoolmanagement
Met de Collectie Schoolmanagement bent u altijd op de hoogte van actuele ontwikkelingen, regelgeving, commentaar en jurisprudentie in het onderwijsrecht. In de online modules vindt u snel en handig informatie over onder andere bestuur en management, financiering, personeel, huisvesting, facilitair beheer, arbeidsvoorwaarden, medezeggenschap en lesmethoden. Veel gebruikt door schoolmanagement, schoolbesturen en leerkrachten.

Navigator

Navigator
Terug naar boven