Module Grondzaken

Module Grondzaken

dr. J.W. van Zundert
dr. J.B. Mus
mr. ing. J. Heinen
prof. mr. dr. B. Hoops LL.M.
Module Grondzaken
U krijgt toegang tot alle juridische en beleidsmatige regels van het gehele proces van het grondbeleid, vanaf grondverwerving tot en met exploitatie. Met veel praktische handreikingen. Het uitgebreid procesdossier over onteigening geeft u een procedurebeschrijving, stappenschema’s en checklists, die u direct kunt toepassen.

Module Grondzaken is een onderdeel van de Collectie Omgevingswet.
Online
1.511,83 incl. 9% btw
Prijs per gebruiker per jaar
 • Altijd en overal toegang

 • Slim zoeken, filteren en bladeren

 • Bestellen en meteen aan de slag

Samenvatting

Samenvatting

Grondverwerving, onteigening, grondexploitatie, gebiedsontwikkeling, publiek-private samenwerking, voorkeursrecht en planschade. Alle voor uw praktijk relevante informatie over grondbeleid en onteigening vindt u uitvoerig behandeld en overzichtelijk verzameld in deze module Grondzaken.

Wetten en regelingen grondzaken
Deze altijd bijgewerkte online uitgave bevat de belangrijkste wetten en regelingen over grondzaken. Voorzien van verwijzingen naar de parlementaire geschiedenis in de Kamerstukken, Staatsblad en Staatscourant. De uitgebreide praktische toelichtingen en artikelsgewijze commentaren bieden u argumenten bij uw beleidskeuzes en andere juridische en procedurele aspecten in uw praktijk. Met deze module beschikt u over:
 • Onteigeningswet
 • Wet voorkeursrecht gemeenten en Besluit voorkeursrecht gemeenten
 • Wet ruimtelijke ordening en Besluit ruimtelijke ordening
 • Crisis- en herstelwet
 • Wet inrichting landelijk gebied

Praktische documenten
Met de hulpmiddelen in deze uitgave heeft u snel overzicht bij uw belangrijkste werkzaamheden en bent u goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Deze praktische documenten kunt u direct bij de uitoefening van uw functie gebruiken:

 • het speciaal samengestelde procesdossier onteigening, met modelbrieven, procedurebeschrijving, stappenschema’s, cases en checklists
 • actuele overzichten zoals kronieken en vakliteratuurverwijzingen
 • bijna 900 rechterlijke uitspraken, met heldere samenvattingen of annotaties, die u helpen bij de juridische onderbouwing van uw beslissingen, beleidsnota’s, overeenkomsten, brieven, pleitnota’s en verweerschriften
 • praktijkartikelen over alle aspecten rondom grondzaken, zoals onteigening en eigendomsbeperking, gronduitgifte, grondexploitatie, schadeloosstelling en voorkeursrecht

Makkelijk informatie vinden   
Doordat naast de huidige wetteksten ook de toekomstige en historische teksten zijn opgenomen, heeft u steeds de beschikking over de wetsversie die van toepassing was ten tijde van het geschil of de beschikking. De gehele inhoud van dit naslagwerk is aan elkaar gelinkt. Zo vindt u snel alle relevante regelgeving, commentaren, jurisprudentie en de verbanden daartussen.

Collectie Omgevingswet 
Deze module Grondzaken vormt een onderdeel van de Collectie Omgevingswet. U kunt vrijblijvend een proefabonnement van vier weken aanvragen om kennis te maken met deze collectie. Het proefabonnement loopt daarna zonder kosten automatisch af.

Auteurs/redactie

Auteurs/redactie
Redacteur
dr. J.W. van Zundert
dr. J.B. Mus
Auteur
mr. ing. J. Heinen
prof. mr. dr. B. Hoops LL.M.
dr. J.B. Mus
dr. J.W. van Zundert

Modules Leefomgeving

Modules Leefomgeving
Leefomgeving heeft betrekking op milieu, natuur en ruimte. Met de Modules Leefomgeving bent u altijd op de hoogte van actuele ontwikkelingen, regelgeving, commentaar en jurisprudentie in het omgevingsrecht. In de online modules vindt u snel en handig informatie over onder andere ruimtelijke ordening, aanbesteding, grondexploitatie, vastgoed, bouwen en milieu. Veel gebruikt door professionals bij gemeenten, regionale uitvoeringsdiensten, provincies en waterschappen en de Rijksoverheid.

Gerelateerde producten

Navigator

Navigator
Terug naar boven