Module Geluid en Luchtkwaliteit

Module Geluid en Luchtkwaliteit

ing. E. Roelofsen
ir. S. Teeuwisse
mr. drs. K.E.P. van Bommel
ing. C.E.P. Dönszelmann
mr. ing. N.M. Heemskerk
ir. H.D. Koppen
ir. E.J. Maltha-Nix
ing. N.J.W. Pirovano
ir. D.J. Suverkropp
dr. F. Woudenberg
Module Geluid en Luchtkwaliteit
Bent u in de dagelijkse praktijk juridisch of beleidsmatig betrokken bij de vele regels rondom geluid en luchtkwaliteit? Deze module biedt u alle ontwikkelingen in die twee werkvelden. Met technische normen, artikelsgewijs commentaar op de belangrijkste wetten, jurisprudentie én praktijkartikelen. U krijgt grip op alle aspecten van geluid en luchtkwaliteit.

Deze module maakt ook onderdeel uit van de Collectie Omgevingswet. Kijk hier voor meer informatie.
Online
1.457,33 incl. 9% btw
Prijs per gebruiker per jaar
  • Altijd en overal toegang

  • Slim zoeken, filteren en bladeren

  • Bestellen en meteen aan de slag

Samenvatting

Samenvatting

Deze online module Geluid en luchtkwaliteit bestrijkt het hele beleidsveld, en behandelt de technische en praktische eisen en alle juridische normen van deze twee belangrijke milieucomponenten. Twee wegwijzers bieden u de juiste weg door beide componenten. Praktijkartikelen, samenvattingen en korte informatieve teksten in de vorm van vraag-en-antwoord geven u snel inzicht in deze complexe materie.

Geluid en luchtkwaliteit juridisch
Met deze module bent u verzekerd van de juiste juridische onderbouwing van uw beslissingen. U bent helemaal op de hoogte van alle actuele voorschriften en rechtsregels, nationaal én Europees. Met direct toepasbaar commentaar op de vijftien belangrijkste wetten, zoals de Wet geluidhinder, Wet luchtvaart, Wet milieubeheer, Wet inzake de luchtverontreiniging en de Wet geurhinder en veehouderij. Bij meer dan 1500 rechterlijke uitspraken krijgt u een heldere samenvatting of annotatie met tips die u direct kunt toepassen in uw praktijk.

Technische regels
Met deze uitgave bent u snel en goed op de hoogte van de laatste stand van de technologische ontwikkelingen, die u direct in de praktijk kunt toepassen. U heeft:

  • alle methoden van onderzoek in de vorm van modelleren, meten en rekenen met uitleg daarbij, zodat u weet hoe u kunt werken met modellen en meet- en rekenmethodieken
  • altijd de juiste informatie over de beste beschikbare technieken (BBT) voorhanden
  • samenvattingen van de meest relevante technische normen (NEN, EN, ISO, NVN)
  • veel modellen, voorbeeldbrieven, stappenschema's en andere praktijkartikelen die u in de uitoefening van uw functie van pas komen


Overzicht in uw werkproces
Alle informatie is overzichtelijk aan elkaar gekoppeld. Zo vindt u in één oogopslag het document dat voor u relevant is, met verwijzingen naar vroegere wetteksten en de parlementaire geschiedenis.

Collectie Omgevingswet uitproberen
De module Geluid en luchtkwaliteit is onderdeel van de Collectie Omgevingswet. Maak vrijblijvend kennis door middel van een proefabonnement via Wolterskluwer.nl/collectie-omgevingswet. Het proefabonnement stopt automatisch na vier werken en er zijn geen kosten aan verbonden.

Auteurs/redactie

Auteurs/redactie
Redacteur
ing. E. Roelofsen
ir. S. Teeuwisse
Auteur
mr. drs. K.E.P. van Bommel
ing. C.E.P. Dönszelmann
mr. ing. N.M. Heemskerk
ir. H.D. Koppen
ir. E.J. Maltha-Nix
ing. N.J.W. Pirovano
ing. E. Roelofsen
ir. D.J. Suverkropp
ir. S. Teeuwisse
dr. F. Woudenberg

Modules Leefomgeving

Modules Leefomgeving
Leefomgeving heeft betrekking op milieu, natuur en ruimte. Met de Modules Leefomgeving bent u altijd op de hoogte van actuele ontwikkelingen, regelgeving, commentaar en jurisprudentie in het omgevingsrecht. In de online modules vindt u snel en handig informatie over onder andere ruimtelijke ordening, aanbesteding, grondexploitatie, vastgoed, bouwen en milieu. Veel gebruikt door professionals bij gemeenten, regionale uitvoeringsdiensten, provincies en waterschappen en de Rijksoverheid.

Gerelateerde producten

Navigator

Navigator
Terug naar boven