Module Financiën PO

Module Financiën PO

Module Financiën PO
De module Financiën primair onderwijs bevat onder meer informatie over het financieel beleid en in het bijzonder de onderwijsbekostiging in het primair onderwijs.
Online
972,28 incl. 9% btw
Prijs per gebruiker per jaar
 • Altijd en overal toegang

 • Slim zoeken, filteren en bladeren

 • Bestellen en meteen aan de slag

Samenvatting

Samenvatting

De module Financiën primair onderwijs bevat onder meer informatie over het financieel beleid en in het bijzonder de onderwijsbekostiging in het primair onderwijs.

De module is met name bestemd voor het schoolmanagement en de locatiedirecteur.

 

Een selectie uit de onderwerpen die behandeld worden:

 • Bedrijfsvoering
 • Bekostigingsvoorwaarden
 • Huisvesting
 • Materiële instandhouding
 • Overschrijdingsregeling
 • Personele kosten
 • Rekening en verantwoording
 • Rijksbijdrage
 • Subsidie

 

In deze module zitten de volgende soorten informatie:

 • Vakliteratuur: theoretische achtergrondinformatie, te gebruiken voor visie- en beleidsvorming. Bijvoorbeeld: (onderzoeks-)rapporten en publicaties.
 • Praktijkinformatie: informatie die direct voor eigen gebruik toepasbaar is. Bijvoorbeeld: best practises, voorbeeldreglementen en -convenanten.
 • Modellen: informatie die gedownload direct als format voor een eigen (beleids)document kan dienen. Bijvoorbeeld: checklists en modelformulieren.
 • Wet- en Regelgeving: relevante wet- en regelgeving, actueel en compleet, verrijkt met relevante links naar de andere informatiesoorten.
 • Commentaren: actuele toelichtingen op de wet- en regelgeving, verrijkt met relevante links naar de andere informatiesoorten.
 • Jurisprudentie: uitspraken, samengevat en integraal, behorende bij de wet- en regelgeving, verrijkt met relevante links naar de andere informatiesoorten.

Collectie Schoolmanagement

Collectie Schoolmanagement
Met de Collectie Schoolmanagement bent u altijd op de hoogte van actuele ontwikkelingen, regelgeving, commentaar en jurisprudentie in het onderwijsrecht. In de online modules vindt u snel en handig informatie over onder andere bestuur en management, financiering, personeel, huisvesting, facilitair beheer, arbeidsvoorwaarden, medezeggenschap en lesmethoden. Veel gebruikt door schoolmanagement, schoolbesturen en leerkrachten.

Gerelateerde producten

Navigator

Navigator
Terug naar boven