Module Facilitair Beheer

Module Facilitair Beheer

Module Facilitair Beheer
Deze module bevat informatie over facilitair beheer in het primair en voortgezet onderwijs.
Online
754,28 incl. 9% btw
Prijs per gebruiker per jaar
  • Altijd en overal toegang

  • Slim zoeken, filteren en bladeren

  • Bestellen en meteen aan de slag

Samenvatting

Samenvatting

Deze module bevat informatie over facilitair beheer in het primair en voortgezet onderwijs. In deze module is gekozen voor een brede insteek: niet alleen wordt aandacht besteed aan huisvesting, en aan andere faciliteiten die nodig zijn om onderwijs mogelijk te maken, ook komen voorzieningenplanning en materiële bekostiging aan bod.

De module is met name bestemd voor de directie, schoolmanager en facility manager.

Een selectie uit de onderwerpen die behandeld worden: Huisvesting, Huisvestingsverordeningen, Eigendomsverhoudingen, Europees Aanbesteden, (Brand)veiligheid, Binnenklimaat, Arbo, ICT, Duurzame gebouwontwikkeling, Voorzieningenplanning

In deze module zitten de volgende soorten informatie:

Vakliteratuur: theoretische achtergrondinformatie, te gebruiken voor visie- en beleidsvorming. Bijvoorbeeld: (onderzoeks-)rapporten en publicaties.

Praktijkinformatie: informatie die direct voor eigen gebruik toepasbaar is. Bijvoorbeeld: een artikel over het binnenklimaat van scholen, duurzame gebouwontwikkeling.

Modellen: informatie die gedownload direct als format voor een eigen (beleids)document kan dienen. Bijvoorbeeld: rekenmodellen huisvestingsbehoefte, checklists, inventarisatielijsten en modelformulieren.

Wet- en Regelgeving: relevante wet- en regelgeving, actueel en compleet, verrijkt met relevante links naar de andere informatiesoorten. Ook zijn de huisvestingsverordeningen van de VNG opgenomen.

Jurisprudentie: uitspraken, samengevat en integraal, behorende bij de wet- en regelgeving, verrijkt met relevante links naar de andere informatiesoorten.

Collectie Schoolmanagement

Collectie Schoolmanagement
Met de Collectie Schoolmanagement bent u altijd op de hoogte van actuele ontwikkelingen, regelgeving, commentaar en jurisprudentie in het onderwijsrecht. In de online modules vindt u snel en handig informatie over onder andere bestuur en management, financiering, personeel, huisvesting, facilitair beheer, arbeidsvoorwaarden, medezeggenschap en lesmethoden. Veel gebruikt door schoolmanagement, schoolbesturen en leerkrachten.

Navigator

Navigator
Terug naar boven