Module Bodem

Module Bodem

Module Bodem
Producttype Online :
€ 1.236,36
€ 1.496,00 incl. btw
Prijs per gebruiker per jaar
Online
 • Altijd en overal toegang
 • Slim zoeken, filteren en bladeren
 • Documenten downloaden, e-mailen en printen
Bent u in de dagelijkse praktijk beleidsmatig of juridisch betrokken bij de vele regels rondom het aspect ‘bodem’? Alle juridische, beleidsmatige en technische informatie rondom bodembescherming en bodemsanering vindt u in de Module Bodem. De vele commentaren, praktijkartikelen, vergunningvoorschriften en ruim 1.200 uitspraken kunt u direct in uw werk toepassen.
Met deze Module Bodem bent u juridisch en beleidsmatig volledig op de hoogte van het brede werkveld ‘bodem’, inclusief milieu en ruimtelijke ordening. Aan bod komen thema’s, zoals:
 • bodemkwaliteit en bodembescherming
 • bodemverontreiniging en bodemsanering
 • archeologie, ontgrondingen en mijnbouw
 • grondwater, lozingen, waterbodem
 • bouwstoffen, afvalstoffen en stortplaatsen
 • vergunningverlening, toezicht en handhaving

Juridische informatie

Met deze module bent u verzekerd van de juiste juridische onderbouwing van uw beslissingen. U bent helemaal op de hoogte van alle relevante actuele voorschriften en rechtsregels, nationaal én Europees. Met direct toepasbaar commentaar op de Wet bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit en het Lozingenbesluit bodembescherming, maar ook de Mijnbouwwet en Ontgrondingenwet en andere relevante wetten.
Bij meer dan 1.200 rechterlijke uitspraken krijgt u een heldere samenvatting of annotatie met en een bron van argumenten voor uw eigen beleidsnota’s of processtukken

Praktijkinformatie en technische regels
Een grote verzameling praktijkgerichte informatie helpt u met concrete aanbevelingen en tips voor de uitvoering van uw werk in de dagelijkse praktijk:
 • praktijkartikelen over alle aspecten van het brede bodem-veld
 • een set van concrete praktijksituaties in de vorm vragen en antwoorden
 • vergunningvoorschriften, technische normen en maatregelen rondom het ‘aspect’ bodem

Overzicht in uw werkproces

Alle documenten zijn overzichtelijk aan elkaar gekoppeld. Zo vindt u in één oogopslag het document dat voor u relevant is, met inhoudelijke verwijzingen naar andere teksten.
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsvorm:
Online
Verberg
Deze uitgave is onderdeel van de serie:
Producttype Online :
€ 1.236,36
€ 1.496,00 incl. btw
Prijs per gebruiker per jaar
Online
 • Altijd en overal toegang
 • Slim zoeken, filteren en bladeren
 • Documenten downloaden, e-mailen en printen
Terug naar boven