Module Arbo

Module Arbo

Module Arbo
Producttype Online :
€ 901,65
€ 1.091,00 incl. btw
Prijs per gebruiker per jaar
Online
  • Altijd en overal toegang
  • Slim zoeken, filteren en bladeren
  • Documenten downloaden, e-mailen en printen
Deze module bevat informatie over arbeidsomstandigheden, preventie en veiligheid toegespitst op schoolorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs.

Deze module bevat informatie over arbeidsomstandigheden, preventie en veiligheid toegespitst op schoolorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs.

De module is met name bestemd voor de schoolmanager, arbocoördinator, preventiemedewerker en bedrijfshulpverlener.

Een selectie uit de onderwerpen die behandeld worden: aansprakelijkheid, arboconvenant, arboplan, de nieuwe Arbowet, de preventiemedewerker, risico-inventarisatie en -evaluatie en veiligheid

In deze module zitten de volgende soorten informatie:

Vakliteratuur: theoretische achtergrondinformatie, te gebruiken voor visie- en beleidsvorming. Bijvoorbeeld: (onderzoeks-)rapporten en publicaties.

Praktijkinformatie: informatie die direct voor eigen gebruik toepasbaar is. Bijvoorbeeld: best practises, voorbeeldreglementen en -convenanten.

Modellen: informatie die gedownload direct als format voor een eigen (beleids)document kan dienen. Bijvoorbeeld: checklists en modelformulieren.

Wet- en Regelgeving: relevante wet- en regelgeving, actueel en compleet, verrijkt met relevante links naar de andere informatiesoorten alsmede Nederlandse normen (NEN) en Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR);

Commentaren: actuele toelichtingen op de wet- en regelgeving, verrijkt met relevante links naar de andere informatiesoorten;

Jurisprudentie: uitspraken, samengevat en integraal, behorende bij de wet- en regelgeving, verrijkt met relevante links naar de andere informatiesoorten

Meer lezen Verberg
Deze uitgave is onderdeel van de serie:
Producttype Online :
€ 901,65
€ 1.091,00 incl. btw
Prijs per gebruiker per jaar
Online
  • Altijd en overal toegang
  • Slim zoeken, filteren en bladeren
  • Documenten downloaden, e-mailen en printen
Terug naar boven