Module Afval

Module Afval

ing. J.J. Neele
ir. J.H. Welink
dr. R.A. van der Welle
M.J. Achterberg
Ing L.J.W.M. Bergman
ir. D.B. Bücker
R.J. Geldermans MSc
drs. O. Hegeman MBA
mr. T.A. Hofman
ing. J. de Jong
ing. D.J. Joustra
I. Kriegsman
ir. I. van 't Leven
L.M. van Lieshout
ing. M. Nelissen LLB
dr.ir. M. Prins
ing. A.J.M. Schrover MSHE
drs.ing. A.M. Sluer
drs. J. van Veen
drs. ir. A.J.W. van Veldhuizen
ir. E.J. de Vries
Module Afval
Bent u in het bedrijfsleven actief in de afvalketen? Of andersom: controleert u vanuit de overheid het bedrijfsleven? Deze online module geeft u een totaalbeeld van alle juridische, beleidsmatige, milieukundige, technische en praktische aspecten van dit werkterrein. U vindt snel het antwoord op uw vraag.

Deze module vindt u ook in de Collectie Overheid – Omgevingswet.
Online
1.511,83 incl. 9% btw
Prijs per gebruiker per jaar
  • Altijd en overal toegang

  • Slim zoeken, filteren en bladeren

  • Bestellen en meteen aan de slag

Samenvatting

Samenvatting

Als u in uw bedrijfsproces, bijvoorbeeld als producent, inzamelaar of vervoerder, werkt met (gevaarlijke) afvalstoffen, brengt dat risico’s mee. En u wilt deze risico’s beheersen. Onzorgvuldig handelen kan juridische en financiële consequenties hebben. Dat wilt u natuurlijk voorkomen. De Module Afval is hierbij een onmisbaar hulpmiddel. U heeft in één database alle onderwerpen in het afvalbeheer en afvalbeleid binnen handbereik. Kortom: een compleet informatiepakket voor de vergunningverlener, toezichthouder of handhaver bij de overheid (omgevingsdienst, gemeente, provincie of waterschap) of voor de milieucoördinator in het bedrijfsleven.

Veel informatie makkelijk toegankelijk

  • een volledig bestand van actuele regelgeving (incl. verwijzing naar parlementaire geschiedenis en officiële toelichting)
  • artikelsgewijs commentaar op de Wet milieubeheer en Waterwet
  • actuele praktijkartikelen over Europees afvalstoffenrecht en afvalbeheer in Nederland (o.a. ‘circulaire economie’, samenwerking in de keten, grondstoffen- en hulpmiddelenbeleid, arbo- en milieuzorg en verwerkingstechnieken, zoals recycling)
  • ruim 1.900 uitspraken over alle afval-onderwerpen, zoals huishoudelijk afval, gevaarlijke afvalstoffen, asbest etc.
  • overheidsregels en praktische documenten, zoals de Eural, EVOA, Rijksnota VANG (van afval naar grondstof), LAP3, Informatiebladen en Handreikingen
  • zo’n vijftig modellen, voorbeeldbrieven, stappenschema’s en andere documenten, die u eenvoudig kunt downloaden en gebruiken in uw werkproces
  • en veel hyperlinks, die alle informatie slim aan elkaar koppelen: zo is alle regelgeving gelinkt naar de bijbehorende jurisprudentie en praktijkinformatie.


Vervallen wetgeving
In de Module Afval heeft u de mogelijkheid om terug in de tijd te gaan naar vervallen wetgeving. Dat is erg handig in verband met overgangsrecht en slepende juridische procedures. Uniek en elders niet verkrijgbaar!

Collectie Omgevingswet
Deze module maakt onderdeel uit van de Collectie Overheid - Omgevingswet. Neem hier vrijblijvend een gratis proefabonnement op deze Collectie. Dit proefabonnement stopt automatisch na 4 weken.

Auteurs/redactie

Auteurs/redactie
Redacteur
ing. J.J. Neele
ir. J.H. Welink
dr. R.A. van der Welle
Auteur
M.J. Achterberg
Ing L.J.W.M. Bergman
ir. D.B. Bücker
R.J. Geldermans MSc
drs. O. Hegeman MBA
mr. T.A. Hofman
ing. J. de Jong
ing. D.J. Joustra
I. Kriegsman
ir. I. van 't Leven
L.M. van Lieshout
ing. J.J. Neele
ing. M. Nelissen LLB
dr.ir. M. Prins
ing. A.J.M. Schrover MSHE
drs.ing. A.M. Sluer
drs. J. van Veen
drs. ir. A.J.W. van Veldhuizen
ir. E.J. de Vries
ir. J.H. Welink
dr. R.A. van der Welle

Modules Leefomgeving

Modules Leefomgeving
Leefomgeving heeft betrekking op milieu, natuur en ruimte. Met de Modules Leefomgeving bent u altijd op de hoogte van actuele ontwikkelingen, regelgeving, commentaar en jurisprudentie in het omgevingsrecht. In de online modules vindt u snel en handig informatie over onder andere ruimtelijke ordening, aanbesteding, grondexploitatie, vastgoed, bouwen en milieu. Veel gebruikt door professionals bij gemeenten, regionale uitvoeringsdiensten, provincies en waterschappen en de Rijksoverheid.

Gerelateerde producten

Navigator

Navigator
Terug naar boven