Handboek voor de Naamloze en de Besloten Vennootschap

Handboek voor de Naamloze en de Besloten Vennootschap

Handboek voor de Naamloze en de Besloten Vennootschap

De wetgeving en rechtspraak met betrekking tot de naamloze en de besloten vennootschap staan in deze online uitgave centraal. Sinds de vorige update van deze uitgave hebben zich belangrijke wijzigingen voldaan, waaronder de invoering van de Wet flexibilisering bv-recht.

426,19 incl. 9% btw
KIES UW VARIANT:
Online
391,00
Exclusief bij Wolters Kluwer
E-book
211,93
Boek
211,93
Prijs per gebruiker per jaar
  • Altijd en overal toegang

  • Slim zoeken, filteren en bladeren

  • Bestellen en meteen aan de slag

Samenvatting

Samenvatting

Belangrijke wijzigingen
Wetgeving en rechtspraak betreffende de naamloze en besloten vennootschap zijn in deze uitgave verwerkt tot en met 1 januari 2013. Belangrijke wijzigingen hierin zijn onder meer:

  • de aanpassing van de structuurregeling voor grote vennootschappen
  • de implementatie van de aandeelhoudersrichtlijn (voor beursvennootschappen) en de Wet elektronische communicatiemiddelen. Die wet maakte het mogelijk om de algemene vergadering op afstand bij te wonen en om ook op die manier te stemmen
  • de invoering van de Wet standpuntrecht ondernemingsraden, die de ondernemingsraad invloed geeft op de benoeming en beloning van bestuurders en de benoeming van  commissarissen


Flex-BV, one tier board en enquêterecht
Van groot belang is de invoering van de wet flexibilisering bv-recht per 1 oktober 2012. De kapitaalbescherming is als het ware vervallen. Wel is er een gecompliceerde regeling opgenomen over winstuitkeringen. De besloten vennootschap kent niet langer een minimumkapitaal en de inbrengcontrole is als het ware opgeheven. Een blokkeringsregeling voor aandelen is niet langer verplicht. Bij de besloten vennootschap zijn winstrechtloze en stemrechtloze aandelen mogelijk gemaakt. Voor vergadergerechtigde certificaathouders zijn regels opgenomen voor vergadergerechtigde certificaathouders. Door de wet aanpassing regels over bestuur en toezicht is in ons recht de one tier board ingevoerd en per 1 januari 2013 zijn de regels over het enquêterecht aangepast. Wijzigingen in de geschillenregeling zijn eveneens in deze online uitgave opgenomen.

Op zoek naar de juiste informatie
U gaat via de online informatieportal Navigator rechtstreeks door naar Handboek voor de Naamloze en de Besloten Vennootschap online. U kunt hier snel zoeken op trefwoorden en gebruikmaken van de overzichtelijke inhoudsopgave. Binnen de artikelen zijn diverse links aangebracht naar wetgeving. Belangrijke passage kunt u markeren en relevante documenten kunt u labelen voor gebruik bij een nieuwe online sessie. Het voorwoord bij dit online Handboek, de registers en de afkortingenlijst zijn in de vorm van een separate pdf beschikbaar gesteld.

Auteurs/redactie

Navigator

Navigator
Terug naar boven