Handboek Externe Verslaggeving

Handboek Externe Verslaggeving

C.J.M. Kimenai RA
Handboek Externe Verslaggeving
Financiële verslaggeving gaat gepaard met vele wettelijke bepalingen en richtlijnen, die ook nog eens continu veranderen. Deze online editie biedt u een praktische handreiking voor de wijze waarop u NL GAAP moet toepassen.
95,38 incl. 9% btw
KIES UW VARIANT:
Online
87,50
Exclusief bij Wolters Kluwer
Boek
84,40
Prijs per gebruiker per jaar
  • Altijd en overal toegang

  • Slim zoeken, filteren en bladeren

  • Bestellen en meteen aan de slag

Samenvatting

Samenvatting
In een sterk door wet- en regelgeving gekaderd beroep - zoals het accountantsberoep - is het niet vreemd dat u zich in uw dagelijks werk af en toe afvraagt of u wel correct handelt conform de regelgeving. In Handboek Externe Verslaggeving 2020 worden in kort bestek belangrijke wettelijke bepalingen en richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening volgens NL GAAP besproken.

NL GAAP

Onder NL GAAP verstaan we de Nederlandse wettelijke voorschriften en jurisprudentie inzake verslaggeving tezamen met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

In dit handboek zijn in kort bestek alle belangrijke wettelijke bepalingen en richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening volgens NL GAAP verhelderd. Ieder hoofdstuk behandelt een specifiek onderwerp, aangevuld met sprekende voorbeelden. En hoewel deze uitgave niet primair gericht is op IFRS, verhelderen de auteurs na ieder hoofdstuk de verschillen tussen deze twee standaarden voor verslaggeving.

Middelgrote en kleine rechtspersonen

De titel staat volop stil bij vrijstellingen voor middelgrote en kleine rechtspersonen. Ook is er een apart hoofdstuk gewijd aan de verslaggeving voor microrechtspersonen, een categorie die met haar introductie voor een hoop vragen heeft gezorgd.

Stichtingen en verenigingen

In het handboek is een apart hoofdstuk opgenomen over de specifieke aspecten van de verslaggeving door stichtingen en verenigingen (waar onder commerciële stichtingen en verenigingen) die hun jaarrekening opstellen volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

Voor de volledigheid van deze bundel vindt u de relevante wetteksten en besluiten als bijlage toegevoegd.

Auteurs/redactie

Auteurs/redactie

Navigator

Navigator
Terug naar boven