Groene Serie Rechtspersonen

Groene Serie Rechtspersonen

prof. mr. J.B. Huizink
mr. C.J.C. de Brauw
mr. J.E. Brink-van der Meer
P.H.M. Broere
mr. F. Eikelboom
mr. C.J.A. van Geffen
dr. C. de Groot
mr. J.W. Huizink
mr. R.P. Jager
mr. A.C. Jansen
mr. M.W. Josephus Jitta
mr. dr. H. Koster
mr.dr. S.A. Kruisinga
mr. B.H.A. van Leeuwen
mr. A. van Meurs
dr. M. Meyer
mr. dr. J.J.M. van Mierlo
mr. dr E.C.A. Nass
prof. dr. M. Olaerts
mr. dr. G.P. Oosterhoff
mr. C.H.C. Overes
mr. drs. H.K.O. Reimers CPA AA
prof. mr. J. Roest
mr. T. Salemink
dr.mr. G.J.H. van der Sangen
prof. mr. J.N. Schutte-Veenstra
prof. mr. C.A. Schwarz
mr. dr. B. Snijder-Kuipers
mr. O. Valk
prof. mr. W.J.M. van Veen
mr. F. Veenstra
mr. B. Verkerk
prof.mr.dr. P. Vlas
mr. A.J. van Wees
mr. P.A.M. Witteveen
mr. dr. R.A. Wolf
mr. dr. I. Zaal
prof. mr. P.M. van der Zanden RA
Groene Serie Rechtspersonen
Deze uitgave is een artikelsgewijs commentaar op de tekst van de wet, bij iedere titel voorafgegaan door een korte inleiding, terwijl aan het geheel een algemene inleiding voorafgaat.

Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.
Online
1.080,19 incl. 9% btw
Prijs per gebruiker per jaar
  • Altijd en overal toegang

  • Slim zoeken, filteren en bladeren

  • Bestellen en meteen aan de slag

Samenvatting

Samenvatting

De kern van Rechtspersonen wordt gevormd door een actueel artikelsgewijs commentaar op de verschillende titels van boek 2 BW. Besproken worden de verschillende privaatrechtelijke rechtspersonen, hun inrichting en hun functioneren alsmede de verschillende rechtspersonen overstijgende wettelijke regelingen als de fusie en de splitsing, de geschillenregeling en het recht van enquête. Veel onderdelen van het onderhavige rechtsgebied hebben zich naast of buiten de wettelijke normstelling van boek 2 BW ontwikkeld, zoals de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen op grond van onrechtmatige daad en de aansprakelijkheid in concernverhoudingen.

In de Aanverwante stukken zijn die onderdelen ondergebracht die buiten boek BW2 staan. Te beginnen met de teksten fiscaal en het fiscale commentaar,  vervolgens de werknemersmedezeggenschap en corporate governance gevolgd door het artikelsgewijs commentaar op de nieuwe handelsregisterregelgeving volgen. Afsluitend een overzicht van de Europese richtlijnen tot harmonisatie van het vennootschapsrecht een commentaar op het EESV, SE en ECV en een katern over het internationaal rechtspersonenrecht.

Auteurs/redactie

Auteurs/redactie
Hoofdredactie
Auteur
mr. C.J.C. de Brauw
mr. J.E. Brink-van der Meer
P.H.M. Broere
mr. F. Eikelboom
mr. C.J.A. van Geffen
dr. C. de Groot
prof. mr. J.B. Huizink
mr. J.W. Huizink
mr. R.P. Jager
mr. A.C. Jansen
mr. M.W. Josephus Jitta
mr. dr. H. Koster
mr.dr. S.A. Kruisinga
mr. B.H.A. van Leeuwen
mr. A. van Meurs
dr. M. Meyer
mr. dr. J.J.M. van Mierlo
mr. dr E.C.A. Nass
prof. dr. M. Olaerts
mr. dr. G.P. Oosterhoff
mr. C.H.C. Overes
mr. drs. H.K.O. Reimers CPA AA
prof. mr. J. Roest
mr. T. Salemink
dr.mr. G.J.H. van der Sangen
prof. mr. J.N. Schutte-Veenstra
prof. mr. C.A. Schwarz
mr. dr. B. Snijder-Kuipers
mr. O. Valk
prof. mr. W.J.M. van Veen
mr. F. Veenstra
mr. B. Verkerk
prof.mr.dr. P. Vlas
mr. A.J. van Wees
mr. P.A.M. Witteveen
mr. dr. R.A. Wolf
mr. dr. I. Zaal
prof. mr. P.M. van der Zanden RA

Groene Serie

Groene Serie
De Groene Serie heeft zijn oorsprong als losbladige uitgave, maar wordt tegenwoordig vooral online geraadpleegd in de Navigator. Het bestaat uit veertien delen, waarbij elk deel een onderdeel van het privaatrecht becommentarieert. De Groene Serie is –primair- een artikelsgewijs commentaar dat voornamelijk betrekking heeft op het Burgerlijk Wetboek. Voornamelijk, omdat o.a. de uitgave Burgerlijke Rechtsvordering (BRV) het formele recht behandelt. De nadruk ligt op de verwerking van literatuur, jurisprudentie en parlementaire geschiedenis. Het doel is om het betreffende deel van het recht volledig in kaart te brengen door middel van overzichtelijke, prettig leesbare en toegankelijke aantekeningen.

Navigator

Navigator
Terug naar boven