Groene Serie Personenassociaties

Groene Serie Personenassociaties

Groene Serie Personenassociaties
Personenassociaties gaat in op de maatschap, de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap en de rederij. 

Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.
Online
316,10 incl. 9% btw
Prijs per gebruiker per jaar
  • Altijd en overal toegang

  • Slim zoeken, filteren en bladeren

  • Bestellen en meteen aan de slag

Samenvatting

Samenvatting

De behandeling vindt steeds stelselmatig plaats: een behandeling van de materie, verdeeld in hoofdstukken, paragrafen en aantekeningen, zodat een overzichtelijk geheel ontstaat, waarin de lezer snel kan vinden hetgeen hij/zij zoekt. Steeds zijn er aparte aantekeningen over de rechtspraak (met korte samenvattingen van elke uitspraak), de literatuur en de verwachte regeling in het BW, waarbij reeds wordt geanticipeerd op het wetsvoorstel betreffende de personenvennootschappen, dat binnenkort bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

Het onderdeel de interne verhoudingen tussen de besturende en commanditaire vennoten van een CV is inmiddels toegevoegd aan het onderdeel commanditaire vennootschap. Net zoals bij elk onderdeel in deze uitgave wordt ook aandacht besteed, aan de fiscale aspecten, waarbij in dit verband onder meer kan worden gedacht aan de scheepvaart-CV en de film-CV. Mede om fiscale redenen kan de CV de laatste jaren zich in een grote populariteit verheugen. Dit geldt trouwens ook voor de maatschap en de vennootschap onder firma, nog steeds behorend tot de meest voorkomende rechtsvormen, waarin een onderneming kan worden gedreven.

Iedere advocaat en bedrijfsjurist kan dagelijks worden geconfronteerd met problemen op het terrein van de Personenassociaties. Met dit werk, kunt u er van verzekerd zijn, dat u door de regelmatige bijwerking voortdurend op de hoogte wordt gehouden van de meest recente ontwikkelingen op dit terrein.

Auteurs/redactie

Groene Serie

Groene Serie
De Groene Serie heeft zijn oorsprong als losbladige uitgave, maar wordt tegenwoordig vooral online geraadpleegd in de Navigator. Het bestaat uit veertien delen, waarbij elk deel een onderdeel van het privaatrecht becommentarieert. De Groene Serie is –primair- een artikelsgewijs commentaar dat voornamelijk betrekking heeft op het Burgerlijk Wetboek. Voornamelijk, omdat o.a. de uitgave Burgerlijke Rechtsvordering (BRV) het formele recht behandelt. De nadruk ligt op de verwerking van literatuur, jurisprudentie en parlementaire geschiedenis. Het doel is om het betreffende deel van het recht volledig in kaart te brengen door middel van overzichtelijke, prettig leesbare en toegankelijke aantekeningen.

Navigator

Navigator
Terug naar boven