Groene Serie Onrechtmatige daad

Groene Serie Onrechtmatige daad

prof. mr. C.J.J.M. Stolker
prof. mr. E. Bauw
mr.dr. L.M. van Bochove
mr. R.J.B. Boonekamp
mr. V.Y.E. Caria
mr. T.E. Deurvorst
mr. R. de Graaff
mr. J.W. Hoekzema
mr. K.J.O. Jansen
prof. mr. dr. A. Kolder
mr. S. Kulk LLM
mr. dr. G.H. Lankhorst
prof. mr. C.J.J.C. van Nispen
prof. mr. F.T. Oldenhuis
mr. J.A.J. Peter
prof. mr. M.W. Scheltema
mr. D. Stoutjesdijk
mr. H.P.C.W. Strang
mr. H.R. van der Veen
mr. dr. F.J. van Velsen
mr. O.M.B.J. Volgenant
mr.dr. S. Voskamp
mr.dr. R.P. Wijne
Groene Serie Onrechtmatige daad
Bevat een artikelsgewijze toelichting op titel 6.3. van het nieuw Burgerlijk Wetboek, 'Onrechtmatige daad'.

Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.
Online
1.161,94 incl. 9% btw
Prijs per gebruiker per jaar
  • Altijd en overal toegang

  • Slim zoeken, filteren en bladeren

  • Bestellen en meteen aan de slag

Samenvatting

Samenvatting

Tevens worden diverse onderwerpen en aspecten die samenhangen met het leerstuk van de onrechtmatige daad, zoals ongeoorloofde mededinging, onrechtmatige overheidsdaad etc. behandeld. Ook de milieu- en productenaansprakelijkheid komt aan de orde.

Deze uitgave biedt een zo volledig mogelijk overzicht op het gebied van onrechtmatige daad naar nieuw BW en is de opvolger van de uitgave Onrechtmatige Daad (oud).

Auteurs/redactie

Auteurs/redactie
Hoofdredactie
Auteur
prof. mr. E. Bauw
mr.dr. L.M. van Bochove
mr. R.J.B. Boonekamp
mr. V.Y.E. Caria
mr. T.E. Deurvorst
mr. R. de Graaff
mr. J.W. Hoekzema
mr. K.J.O. Jansen
prof. mr. dr. A. Kolder
mr. S. Kulk LLM
mr. dr. G.H. Lankhorst
prof. mr. C.J.J.C. van Nispen
prof. mr. F.T. Oldenhuis
mr. J.A.J. Peter
prof. mr. M.W. Scheltema
prof. mr. C.J.J.M. Stolker
mr. D. Stoutjesdijk
mr. H.P.C.W. Strang
mr. H.R. van der Veen
mr. dr. F.J. van Velsen
mr. O.M.B.J. Volgenant
mr.dr. S. Voskamp
mr.dr. R.P. Wijne

Groene Serie

Groene Serie
De Groene Serie heeft zijn oorsprong als losbladige uitgave, maar wordt tegenwoordig vooral online geraadpleegd in de Navigator. Het bestaat uit veertien delen, waarbij elk deel een onderdeel van het privaatrecht becommentarieert. De Groene Serie is –primair- een artikelsgewijs commentaar dat voornamelijk betrekking heeft op het Burgerlijk Wetboek. Voornamelijk, omdat o.a. de uitgave Burgerlijke Rechtsvordering (BRV) het formele recht behandelt. De nadruk ligt op de verwerking van literatuur, jurisprudentie en parlementaire geschiedenis. Het doel is om het betreffende deel van het recht volledig in kaart te brengen door middel van overzichtelijke, prettig leesbare en toegankelijke aantekeningen.

Navigator

Navigator
Terug naar boven