Grip op Wmo
Logo

Grip op Wmo

Grip op Wmo
Logo

Sinds 1 januari 2015 vergoedt de Wet langdurige zorg alleen de zwaarste, langdurige zorg. Als gemeente bent u daardoor verplicht om de lichtere vormen van zorg en ondersteuning goed te regelen via de Wmo. De online kennisbank Grip op Wmo ondersteunt u als gemeente effectief met actuele juridische en praktische informatie op dit gebied.

Samenvatting

Samenvatting

Grip op Wmo integreert landelijke regelgeving met het beleid van uw gemeente. Door alle relevante informatie op deze manier op één plek te bundelen, neemt de kans op fouten substantieel af. De inhoud van Grip op Wmo is in handen van een team juridische vakredacteuren. Zij passen de inhoud aan zodra regelgeving wijzigt of andere externe factoren daar aanleiding toe geven. Dit biedt u de garantie dat u altijd naar hoogwaardige, actuele informatie kijkt. Deze online kennisbank van Schulinck is hiermee de meest complete, graag geraadpleegde kennisbron voor gemeenten – juist door de combinatie van actuele juridische én praktische informatie.

Wetteksten Wmo en Awb
Grip op Wmo bevat bevat de actuele wetteksten van de Wmo inclusief wetswijzigingen, nadere Wmo-regelgeving en overige relevante regelgeving om de Wmo uit te voeren, zoals de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Uiteraard inclusief jurisprudentie op Wmo-gebied en uitgebreide uitleg van de Wmo, gericht op de gemeentelijke praktijk. De kennisbank biedt u eveneens:

  • handreikingen voor het opstellen, uitvoeren en bijstellen van uw verordening, besluit en beleidsregels
  • beslisbomen en thematische overzichten
  • de beleidswijzer met de mogelijkheden voor gemeentelijk beleid per richtlijn
  • algemene bijlagen met (historische) normen, bedragen en richtprijzen
  • gemeentelijke bijlagen met daarin het gemeentelijke Wmo-beleid (de Wmo-verordening, het Wmo-besluit en andere relevante (gemeentelijke) documenten)
  • nieuwsberichten over de Wmo, actuele jurisprudentie en de mogelijkheid om eigen nieuwsberichten toe te voegen
  • de gelegenheid om concrete beleidsinvullingen van andere gemeenten te raadplegen


Naar de juiste informatie
Wanneer u op zoek bent naar een specifiek onderwerp, gebruikt u de geavanceerde zoekfunctionaliteit. Daarmee doorzoekt u razendsnel zowel de landelijke regelgeving als de informatie inzake uw gemeentelijk beleid. Neemt u een abonnement op deze kennisbank, dan kunt u bovendien rechtstreeks schakelen met de juridisch inhoudelijke helpdesk. Zo krijgt u snel antwoord op uw vraag!

  • Helpt u bij de herinrichting van uw Wmo-beleid
  • Alle wet- en regelgeving, lokale beleid en praktische informatie bij elkaar
  • Juridisch inhoudelijke helpdesk dagelijks bereikbaar

Gerelateerde producten

Terug naar boven