Grip op schuldhulpverlening
Logo

Grip op schuldhulpverlening

Grip op schuldhulpverlening
Logo

Vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) bent u als gemeente verantwoordelijk voor het uitvoeren van schuldhulpverlening. Helaas schrijft de wet maar summier voor hoe u dit als gemeente moet doen! De online kennisbank Grip op schuldhulpverlening ondersteunt u bij de uitvoering van deze wet, onder andere met informatie over voorwaarden voor schuldhulpverlening, schuldbemiddeling en het beschermingsbewind.

Samenvatting

Samenvatting

Ondanks de aantrekkende economie en dalende werkloosheidscijfers hebben nog steeds veel mensen grote financiële problemen. Kortom, schuldhulpverlening blijft nodig. En al schrijft de wet niet precies voor hoe u als gemeente schuldhulpverlening moet vormgeven, een integrale aanpak is wel vereist. De focus moet immers niet alleen op de financiële problemen sec liggen, maar ook op de oorzaken en op factoren die oplossing van de problemen tegenwerken.

Ondersteuning tijdens traject
Grip op schuldhulpverlening biedt u grip op het gehele proces. Tijdens het schuldbemiddelingstraject, maar ook wanneer een minnelijk schuldhulpverleningstraject is mislukt en uw cliënt uw gemeente vraagt om een verzoekschrift voor de wettelijke schuldsanering (WSNP) in te dienen. Grip op schuldhulpverlening geeft u direct toegang tot de wet- en regelgeving op dit terrein. Uw gemeentelijke beleid is in deze kennisbank van Schulinck geïntegreerd binnen de landelijke wet- en regelgeving. Doordat alle relevante informatie op één plek bij elkaar staat, maken uw medewerkers c.q. collega’s minder fouten. Een team juridische vakredacteuren ziet scherp toe op de actualiteit van de informatie. De kennisbank biedt u onder meer:

  • een degelijke combinatie van juridische kennis en praktische informatie
  • jurisprudentie
  • relevante verzamelbrieven van het ministerie van SZW
  • praktische handreikingen om u te helpen bij het opstellen van uw beleidsplan en beleidsregels
  • nieuwsberichten op het gebied van schuldhulpverlening, inclusief de mogelijkheid om zelf eigen nieuwsberichten toe te voegen
  • heldere uitleg van complexe informatie aan de hand van schema’s en stappenplannen
  • links naar rekenvoorbeelden, formulieren, folders, filmpjes, etc.


Antwoord op uw vraag
Zoekt u naar de Recofa-methode om het vrij te laten bedrag (Vtlb) te berekenen? Of de voorwaarden voor schuldhulpverlening? Elke zoekactie genereert onmiddellijk een overzicht met de meest relevante artikelen over het onderwerp. Bij een abonnement op deze kennisbank kunt u rechtstreeks contact opnemen met de juridisch inhoudelijke helpdesk van Schulinck. Zo krijgt u snel antwoord op uw vraag.

  • Altijd op de hoogte van wijzigingen en ontwikkelingen in de schuldhulpverlening
  • Alle juridische kennis omtrent wet- en regelgeving en praktische informatie bij elkaar
  • Juridisch inhoudelijke helpdesk dagelijks bereikbaar
Terug naar boven