Grip op Participatiewet
Logo

Grip op Participatiewet

Grip op Participatiewet
Logo

Hoe moet u omgaan met de kostendelersnorm? Kent u uw rechten en plichten als u een huisbezoek aflegt bij een cliënt met een bijstandsuitkering? Hoe past u de regels toe op het gebied van bijzondere bijstand of de woonkostentoeslag inkomenstoeslag? De online kennisbank Grip op Participatiewet ondersteunt u inhoudelijk en praktisch bij uw dagelijks werk.

Samenvatting

Samenvatting

Grip op Participatiewet bundelt op overzichtelijke wijze alle juridische wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van de Participatiewet. Door de integratie van landelijke regelgeving met uw eigen gemeentelijk beleid vindt u de informatie die u nodig heeft, gemakkelijk en snel. Een team juridische vakredacteuren werkt de inhoud van Grip op Participatiewet continu bij, waardoor u erop mag vertrouwen dat u altijd naar actuele, hoogwaardige informatie kijkt. Dit zorgt voor minder fouten. Dankzij de combinatie van actuele juridische én praktische informatie, is deze online kennisbank van Schulinck een graag geraadpleegde kennisbron voor gemeenten.

Wetteksten, jurisprudentie en tools 
Grip op Participatiewet bevat onder andere:

  • de wetteksten van de IOAW, IOAZ, Awb, Wet SUWI en Participatiewet, inclusief actuele teksten met toelichting uit de parlementaire geschiedenis en relevante jurisprudentie
  • belangrijke verzamelbrieven en circulaires van het ministerie van SZW
  • de ‘Beleidswijzer’, met de mogelijkheden voor gemeentelijk beleid per richtlijn
  • gemeentelijke bijlagen, zoals Participatiewet-verordeningen en voorbeeldbeschikkingen
  • nieuwsberichten over de Participatiewet. Ook kunt u zelf nieuwsberichten toevoegen
  • een beschikkingengenerator, berekeningsprogramma’s en beslisbomen


Antwoord op uw vraag
Met de uitgebreide zoekfunctie zoekt u zowel binnen de landelijke als binnen uw gemeentelijke regelgeving. Het abonnement op deze kennisbank biedt u daarnaast ook de gelegenheid om rechtstreeks contact op te nemen met de juridisch inhoudelijke helpdesk van Schulinck.

  • Altijd op de hoogte van wijzigingen en ontwikkelingen in de wet
  • Landelijke regelgeving gecombineerd met uw eigen lokale beleid
  • Juridisch inhoudelijke helpdesk dagelijks bereikbaar

Gerelateerde producten

Terug naar boven