Grip op Jeugd
Logo

Grip op Jeugd

Grip op Jeugd
Logo

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp en voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Hoe zit dat precies met gezag? Valt hulp onder de Jeugdwet, de Wmo of de Zorgverzekeringswet? Welke regels zijn er rondom het persoonsgebonden budget? De online kennisbank Grip op Jeugd helpt u om jeugdtaken op te pakken en om grip te houden op het gehele proces.

Samenvatting

Samenvatting

Grip op Jeugd biedt u direct toegang tot alle wet- en regelgeving en relevante jurisprudentie op het gebied van de Jeugdwet. Uw gemeentelijke beleid wordt binnen deze kennisbank geïntegreerd binnen de landelijke wet- en regelgeving. Kortom, alle relevante informatie op één plek bij elkaar. Hierdoor worden er minder fouten gemaakt. Een team juridische vakredacteuren werkt de inhoud van Grip op Jeugd continu bij, zodat u zeker weet dat u altijd naar actuele, hoogwaardige informatie kijkt. Deze online kennisbank van Schulinck is de meest complete kennisbron voor gemeenten – door de combinatie van actuele juridische en praktische informatie.

Jeugdwet, Awb en Boek 1 BW
Grip op Jeugd bevat de actuele wettekst van de Jeugdwet, artikelsgewijze toelichting, nadere regelgeving en overige regelgeving die relevant is bij de uitvoering van de Jeugdwet; de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Inclusief uitgebreide uitleg van de Jeugdwet, gericht op de gemeentelijke praktijk. Ook biedt de kennisbank u:

  • praktische informatie: CBS-cijfers, diverse handreikingen en factsheets
  • handreikingen voor het opstellen, uitvoeren en bijstellen van verordeningen en besluiten
  • de ‘Beleidswijzer’ met de mogelijkheden voor gemeentelijk beleid per richtlijn
  • gemeentelijke bijlagen met daarin het gemeentelijke jeugdbeleid (Verordening jeugdhulp, nadere regels jeugdhulp en documenten, zoals het samenwerkingsprotocol met de Raad voor de Kinderbescherming)
  • nieuwsberichten over jeugdhulpverlening. Ook kunt u naar behoefte eigen nieuwsberichten toevoegen
  • de mogelijkheid om concrete beleidsinvullingen van andere gemeenten te raadplegen


Antwoord op uw vraag
Zoekt u informatie over (bijvoorbeeld) het woonplaatsbeginsel of de samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming? Zodra u een zoekterm ingeeft, krijgt u een overzicht van de meest relevante artikelen over het onderwerp. Neemt u een abonnement op deze kennisbank, dan kunt u bovendien rechtstreeks schakelen met de juridisch inhoudelijke helpdesk van Schulinck. Zo krijgt u snel antwoord op uw vraag.

  • Altijd op de hoogte van wijzigingen en ontwikkelingen in de Jeugdwet
  • Landelijke regelgeving gecombineerd met lokaal jeugdbeleid
  • Juridisch inhoudelijke helpdesk dagelijks bereikbaar

Gerelateerde producten

Terug naar boven