Antwoord op Wmo
Logo

Antwoord op Wmo

Antwoord op Wmo
Logo
‘Maatschappelijke ondersteuning; wat verstaat de gemeente daar nu precies onder? Onder welke voorwaarden kom ik in aanmerking voor maatschappelijke ondersteuning?’ Op dergelijke vragen van burgers wilt u als gemeente snel en correct antwoord geven. Deze online kennisbank, die u onopvallend integreert binnen uw gemeentewebsite, ondersteunt uw gemeente hierbij.

Samenvatting

Samenvatting

Antwoord op is de door veel gemeente gebruikte online kennisbank van Schulinck. Hiermee regelen gemeenten op professionele wijze de actuele informatievoorziening richting hun inwoners. Door de naadloze integratie van de kennisbank binnen uw gemeentewebsite ervaart de burger uw website als één coherent informatieloket. Binnen deze kennisbank bestaat ook het specifieke onderdeel ‘Antwoord op Wmo’. Hiermee maakt u als gemeente voor uw inwoners duidelijk:

  • wat uw gemeente precies verstaat onder maatschappelijke ondersteuning (helder en overzichtelijk beschreven)
  • op welke manier burgers maatschappelijke ondersteuning kunnen aanvragen bij uw gemeente
  • aan welke voorwaarden burgers moeten voldoen om in aanmerking te komen voor maatschappelijke ondersteuning

Naast deze informatie treft de burger ook online rekenmodellen aan, die hij kan invullen. Hiermee kan hij of zij direct de hoogte van de eigen bijdrage voor de maatschappelijke ondersteuning bepalen. Het onderdeel FAQ’s helpt de burger aan antwoorden op de meest gestelde vragen op dit gebied.

Uitleg wet- en regelgeving
Steeds meer gemeente zetten Antwoord op’ in om de professionele communicatie met hun inwoners naar een hoger plan te tillen. Landelijke en lokale wet- en regelgeving wordt uitgelegd op een toegankelijk niveau (niveau B1), waardoor zoveel mogelijk inwoners de informatie goed kunnen begrijpen. Extra filmpjes en afbeeldingen zorgen ervoor dat de betreffende wet- en regelgeving vooral voor de laaggeletterden binnen uw gemeente extra gaat leven. 

Waarom Antwoord op?
Gemeenten kiezen voor ‘Antwoord op’ vanwege: a) de ontlasting van hun frontoffice, waardoor er minder handjes nodig zijn; en b) omdat formulieren beter (lees: met minder fouten) worden ingevuld, waardoor ook het aantal bezwaar- en beroepszaken afneemt.
Schulinck past de inhoud van de kennisbank onmiddellijk aan, zodra wijzigende wet- en regelgeving daartoe aanleiding geeft. Inwoners van uw gemeente mogen er dus op vertrouwen dat de informatie waar zij naar kijken, actueel is. U kunt zowel landelijk als lokaal nieuws laten inlopen op de gemeentewebsite en gemeentespecifieke publicaties of filmpjes naar behoefte toevoegen.

Gratis proberen? Neem hier een proefabonnement

Gerelateerde producten

Terug naar boven