Antwoord op Jeugd
Logo

Antwoord op Jeugd

Antwoord op Jeugd
Logo
‘Ik heb hulp nodig voor mijn kind, maar waar kan ik terecht met mijn hulpvraag? Wat zijn mijn rechten en plichten als ik bij mijn gemeente aanklop voor hulp?’ Dit soort vragen van burgers wilt u als gemeente graag correct én efficiënt beantwoorden. Deze online kennisbank ‒ die u onopvallend integreert binnen uw gemeentewebsite ‒ faciliteert dit.

Samenvatting

Samenvatting

Antwoord op is de online kennisbank van Schulinck, waarmee u als gemeente actuele informatievoorziening richting uw burgers professioneel regelt. Door naadloze integratie van deze kennisbank binnen de website van uw gemeente, ervaart de burger uw gemeentewebsite als één informatieloket, met een consistente look & feel. Met het specifieke onderdeel Antwoord op jeugd zorgt uw gemeente voor:

  • heldere, toegankelijke informatie over de verschillende soorten hulp die er voor kinderen beschikbaar zijn binnen uw gemeente
  • duidelijke aanwijzingen waar de burger met zijn hulpvraag terecht kan als hij problemen heeft met zijn kind(eren)
  • goede uitleg over de manier waarop de burger hulp kan aanvragen voor zijn kind(eren)
  • inzicht in de mogelijkheden om een persoonsgebonden budget aan te vragen voor een kind
  • een zeer duidelijk overzicht van de rechten en plichten van de burger


Optimale communicatie
Antwoord op ondersteunt gemeenten om optimaal te communiceren met hun inwoners. Landelijke wet- en regelgeving is in begrijpelijke taal (niveau B1) gegoten, zodat zoveel mogelijk burgers dit goed kunnen begrijpen. Hierdoor kennen burgers hun rechten en plichten beter en de bestaande mogelijkheden. Ook de lokale regels zijn hierin meegenomen. Om laaggeletterde burgers binnen uw gemeente extra houvast te bieden, leggen aanvullende filmpjes en schema’s wet- en regelgeving op speelse wijze uit.

Belang voor uw gemeente
Wanneer uw gemeente kiest voor Antwoord op, ontlast dit direct uw frontoffice. Burgers vinden gemakkelijk het antwoord op hun vragen (uitgebreide FAQ’s per onderwerp) en zij kunnen met e-formulieren direct aanvragen indienen en wijzigingen doorgeven. Dit reduceert het aantal fouten ‒ en daarmee ook het aantal bezwaar- en beroepszaken.
Schulinck past de inhoud van Antwoord op aan, zodra wet- en regelgeving wijzigt. Daardoor mag u er als gemeente op vertrouwen dat uw burgers altijd naar actuele informatie kijken. Naar behoefte kunt u extra lokaal nieuws laten inlopen en gemeentespecifieke informatie toevoegen in de vorm van voorlichtingsfilmpjes, brochures en eigen formulieren.

Gratis proberen? Neem een proefabonnement

Gerelateerde producten

Terug naar boven