Antwoord op Bijstand
Logo

Antwoord op Bijstand

Antwoord op Bijstand
Logo
‘Wanneer kom ik in aanmerking voor bijstand? Hoe dien ik een aanvraag voor bijzondere bijstand in?’ Wanneer burgers u als gemeente met dit soort vragen benaderen, wilt u hen graag zo correct én efficiënt mogelijk helpen. Deze online kennisbank, die u onopvallend integreert binnen uw gemeentewebsite, maakt dit mogelijk.

Samenvatting

Samenvatting

Antwoord op bijstand is de online kennisbank van Schulinck, waarmee u als gemeente de actuele informatievoorziening richting uw burgers professioneel regelt. Burgers binnen uw gemeente ervaren uw gemeentewebsite hiermee gewoon als één duidelijk gestructureerd informatieloket, waar zij gemakkelijk terecht kunnen met al hun vragen.

De kennisbank Antwoord op bijstand:

  • maakt de burger duidelijk óf – en zo ja, in welke mate ‒ hij in aanmerking komt voor bijstand. Wanneer iemand te veel eigen middelen (spaargeld, eigen woning) heeft, is dat immers maar de vraag. De burger moet dus weten welke middelen worden meegerekend voor de bijstand en welke niet
  • informeert burgers over wat er van hen wordt verwacht als zij een bijstandskering ontvangen. In duidelijke taal wordt aangegeven wat hun inlichtingen- en arbeidsverplichting bij een bijstandsuitkering is (ook in het kader van re-integratie)
  • legt burgers duidelijk uit hoe zij een aanvraag voor bijzondere bijstand moeten indienen (bijvoorbeeld voor een wasmachine). U kunt hier als gemeente ook direct e-formulieren aan koppelen
  • geeft burgers antwoord op de vraag wanneer zij recht hebben op een individuele inkomenstoeslag


Regelgeving in begrijpelijke taal
Antwoord op bijstand ondersteunt gemeenten om optimaal te communiceren met hun burgers. Door landelijke wet- en regelgeving in begrijpelijke taal (niveau B1) uit te leggen, snappen burgers hun rechten en plichten beter en de bestaande mogelijkheden. Niet alleen landelijke wet- en regelgeving is meegenomen, maar ook lokale regelgeving. Ter ondersteuning biedt de kennisbank aanvullende filmpjes en schema’s, die wet- en regelgeving helder uitleggen. Dat maakt deze informatie aantrekkelijker voor laaggeletterden binnen uw gemeente.

Minder druk op frontoffice
Kiest uw gemeente voor informatievoorziening naar uw burgers met ‘Antwoord op’, dan ontlast u direct uw frontoffice. Burgers vinden online gemakkelijk het antwoord op hun vragen (uitgebreide FAQ’s per onderwerp) en zij kunnen met e-formulieren direct aanvragen indienen en wijzigingen doorgeven. Dit reduceert het aantal fouten ‒ en daarmee ook het aantal bezwaar- en beroepszaken.

Actualiteit
Schulinck past de inhoud van Antwoord op aan wanneer veranderende wet- en regelgeving daarom vraagt. Op deze manier kijken de burgers binnen uw gemeente altijd naar actuele informatie. Naar behoefte kunt u extra lokaal nieuws laten inlopen naast landelijk nieuws. Ook kunt u gemeentespecifieke informatie toevoegen in de vorm van brochures, voorlichtingsfilmpjes, eigen formulieren, enz.

Gratis proberen? Neem hier een proefabonnement

Terug naar boven