Zoeken
Producttype
Hoofdindeling
Prijsklasse
Nieuw en binnenkort

Ondernemingsrecht

U vindt hier een overzicht van (online) uitgaven op het gebied van het ondernemingsrecht.
 
Sorteer op:

De positie van aandeelhouders in beursvennootschappen

E-book
Editie: deel 103
Verschijningsdatum: 16 juni 2017
Auteur: mr. F.G.K. Overkleeft LL.M.
Deze uitgave evalueert de positie van aandeelhouders in beursvennootschappen zoals deze tussen 1999 en 2004 door wetgeving, zelfregulering en rechtspraak is ontstaan. Niet alleen het ondernemingsrecht, maar ook ideeën en gebeurtenissen uit deze periode komen aan bod. Daarnaast is het een verkennende studie voor toekomstige aanpassingen in wetgeving en zelfregulering.
€ 81,40
€ 98,49 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Aansprakelijkheid in de financiële sector

E-book
Editie: deel 78
Verschijningsdatum: 12 september 2013
Coordinerend redacteur: prof. mr. D. Busch
Auteur: prof. dr. V. Colaert
Dit e-book behandelt de civielrechtelijke aansprakelijkheid van verschillende partijen die actief zijn in de financiële sector, zoals banken, vermogensbeheerders, beheerders van beleggingsinstellingen, financiële toezichthouders en kredietbeoordelaars.
€ 151,24
€ 183,00 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Familievennootschappen

E-book
Editie: 2017
Verschijningsdatum: 29 september 2017
Coordinerend redacteur: mr. dr. M.Y. Nethe
Auteur: prof. mr. B.F. Assink, prof. mr. dr. H.E. Boschma
meer
Deze uitgave vormt de geschreven bekroning van het congres ‘familievennootschappen’. Sprekers uit wetenschap en praktijk deelden tijdens dit congres hun visie op dit veelomvattende thema. Met transcripties van alle gesproken voordrachten en verslagen van plenaire discussies heeft u twee dagen aan visies en informatie in de palm van uw hand.
€ 38,84
€ 47,00 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Rechtspersonen en personenvennootschappen naar Nederlands en Arubaans

Boek
Editie: 2005-1
Verschijningsdatum: 15 december 2005
Auteur: mr. K. Frielink
In deze 2e (geheel herziene) druk wordt aandacht besteed aan rechtspersonen en personenvennootschappen naar Nederlands Antilliaans en Arubaans recht.
5% studieboekenkorting
€ 105,05
€ 114,50 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Vijandige overnames

E-book
Editie: deel 79
Verschijningsdatum: 14 februari 2011
Auteur: mr. M.J. van Ginneken
In deze rechtsvergelijkende studie wordt ingegaan op de verschillende argumenten voor- en tegen een actieve rol van de vennootschapsleiding in vijandige overnamesituaties.
€ 115,29
€ 139,50 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

De Bankenunie en het vertrouwen in een goede afwikkeling

Boek
Editie: deel 126
Verschijningsdatum: 19 november 2014
Auteur: mr. G.W. Kastelein
Gerard Kastelein heeft zich als een van de eersten gebogen over het gehele complex aan regels en institutionele veranderingen die tot de bankenunie worden gerekend.
€ 46,10
€ 50,25 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen bezorgd
Meer informatie

Waardering van aandelen na Unit4

Boek
Editie: 2016-1
Verschijningsdatum: 27 mei 2016
Redacteur: prof. mr. J.B. Huizink
Op 26 november 2015 vond er een ZIFO debatmiddag plaats. In deze bundel vindt u de bijdragen van de sprekers.
€ 28,67
€ 31,25 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen bezorgd
Meer informatie

Surseance van betaling

Boek
Editie: deel VIII
Verschijningsdatum: 23 juni 2014
Auteur: prof. mr. B. Wessels
In deze uitgave is commentaar opgenomen op art. 214-283 Fw, de wettelijke regeling van de surseance van betaling. Aan bod komen onderwerpen als de procedure voor verlening van de surseance, de rechtsgevolgen van het gehomologeerde akkoord en bijvoorbeeld surseance met 5.000 of meer schuldeisers. De literatuur, rechtspraak en wetgeving zijn verwerkt tot januari 2014.
€ 99,54
€ 108,50 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen bezorgd
Meer informatie

Grensoverschrijdende juridische fusies

E-book
Editie: deel ONR7
Verschijningsdatum: 13 april 2015
Auteur: mr. M.P. Bongard, prof. mr. W.J.M. van Veen
Dit is het eerste e-book dat grensoverschrijdende fusies integraal en systematisch behandelt. De diverse mogelijkheden tot grensoverschrijdend fuseren worden in kaart gebracht, waarbij tevens ingegaan wordt op de beperkingen, belemmeringen en de voorschriften die bij het uitvoeren van die fusies in acht moeten worden genomen.
€ 61,16
€ 74,00 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Belang zonder aandeel en aandeel zonder belang

E-book
Editie: deel 144
Verschijningsdatum: 6 november 2017
Auteur: mr. drs. G.P. Oosterhoff
Wat is het gevolg van synthetische belangen? Oftewel: wat gebeurt er wanneer iemand een economisch belang heeft zonder aandeel – of aandeelhouder is zonder economisch belang? De auteur ontleedt de kwestie van synthetische belangen in het vennootschapsrecht. Bestrijden of inpassen? En hoe dan? Deze praktische benadering maakt het onderwerp inzichtelijk voor de rechtspraktijk.
€ 49,17
€ 59,50 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

De coöperatie anno 2017

E-book
Editie: 2018
Verschijningsdatum: 18 januari 2018

De coöperatie is in trek. Anno 2017 duikt deze rechtsvorm in steeds meer uiteenlopende sectoren op. Ter bestudering van deze ontwikkeling vond het symposium ‘De Coöperatie anno 2017’ plaats. In deze gelijknamige bundel vindt u een uitwerking van alle onderwerpen die gedurende deze dag de revue passeerden.

€ 34,71
€ 42,00 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

De financiëledienstverlener online

Boek
Editie: deel FR14
Verschijningsdatum: 21 januari 2016
Redacteur: prof. mr. D. Busch, dr. mr. F.M.A. 't Hart, Jhr. prof. mr V.P.G. de Serière
meer
Dit boek gaat over een aantal juridische aspecten van het online verlenen van financiële diensten. Met behulp van voorbeelden worden de relevante wettelijke bepalingen uit de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering toegelicht en uitgelegd.
€ 58,03
€ 63,25 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen bezorgd
Meer informatie
Terug naar boven