Zoeken
Producttype
Hoofdindeling
Prijsklasse
 
Sorteer op:

Handboek Jaarrekening checklist 2015

E-book
Editie: 2015
Verschijningsdatum: 13 mei 2016
Auteur: drs. Gerard van Santen RA
Met Handboek Jaarrekening Checklist 2015 beoordeelt u eenvoudig of de opgestelde jaarrekening 2015 voldoet aan de eisen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.
€ 42,15
€ 51,00 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Nederlands belastingrecht in Europees perspectief

E-book
Editie: 2014-1
Verschijningsdatum: 6 maart 2014
Redacteur: prof. dr. Ruben Freudenthal, prof. dr. Arie Rijkers, prof. mr. Dick Schonis
meer
Dit e-book toetst op begrijpelijke wijze de verschillende belastingwetten aan het EU-recht. Het blijkt dat nog veel onderdelen van het Nederlandse Belastingrecht potentieel strijdig zijn met het EU- verdrag. Dit boek geeft u een verhelderend inzicht.
€ 85,12
€ 103,00 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

De doorwerking van algemene rechtsbeginselen in de BTW

E-book
Editie: 2012-1
Verschijningsdatum: 9 november 2012
Auteur: dr. Albert Bomer
Dit onderzoek besteedt aandacht aan de toepassing van het gelijkheids-, evenredigheids- en het rechtszekerheidsbeginsel in de jurisprudentie van het Hof van Justitie EU op het terrein van de BTW.
€ 85,95
€ 104,00 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Wet DBA

E-book
Editie: 2017
Verschijningsdatum: 4 augustus 2017
Redacteur: Prof. dr. mr. Edwin Heithuis, mr. Rens Pieterse, Ruud de Smit MSc
meer
Deze praktische handleiding biedt u een duidelijk overzicht van de gevolgen van de Wet DBA voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Het werken met zzp’ers wordt besproken vanuit verschillende perspectieven: het arbeidsrecht, het socialeverzekeringsrecht, het belastingrecht en het beheersingsperspectief bij opdrachtgevers. Een praktisch naslagwerk voor fiscalisten, zzp’ers én voor werkgevers.
€ 42,45
€ 51,36 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

De aftrekbeperking van bovenmatige deelnemingsrente

E-book
Editie: deel 15
Verschijningsdatum: 22 maart 2013
Hoofdredactie: Prof. dr. mr. Edwin Heithuis, Ruud de Smit MSc
Auteur: dr. Jeroen van Strien
Het afgelopen decennium is het renteaftreklandschap ingrijpend veranderd, met de invoering van art. 13l Wet Vpb 1969 als voorlopig sluitstuk. Deze maatregel betreft een aftrekbeperking voor deelnemingsrente en beoogt - deels - het zogenoemde Bosal-gat te dichten.
€ 47,11
€ 57,00 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Checklist jaarrekening 2018

E-book
Editie: 2018
Verschijningsdatum: 9 februari 2018
Auteur: Prof.mr.dr. Hans Beckman

Staat u op het punt een jaarrekening op te stellen? Of gaat u er een controleren? Met deze checklist weet u zeker dat u goed zit. U verkrijgt hiermee inzicht in alle actuele wetten en richtlijnen in één overzichtelijke uitgave. Zo stelt u met gemak een feilloos financieel verslag op dat voldoet aan alle voorschriften van Titel 9 Boek 2 BW.

€ 41,98
€ 50,80 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Belang van de Klant Centraal

E-book
Editie: deel 36
Verschijningsdatum: 20 december 2013
Hoofdredactie: drs. Jan Schrijver
Auteur: drs. K. Dullemond
Dit e-book geeft diepgaand inzicht in het hoe en wat van "klantbelang centraal handelen". Zowel op het gebied van de wetgeving, als op het gebied van de organisatorische consequenties voor de financieel dienstverleners.
€ 53,72
€ 65,00 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Wonen en werken in het buitenland

E-book
Editie: deel 10
Verschijningsdatum: 2 juli 2010
Auteur: mr. D. Hund, B.J.J.M. Lucas Luijckx
Elk jaar vertrekken tienduizend Nederlanders naar het buitenland. Soms voorgoed - de zogenoemde emigranten - soms voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld als iemand door zijn werkgever een paar jaar wordt uitgezonden. Weer anderen passeren dagelijks de Duitse of Belgische grens om in die landen te werken, terwijl ze in Nederland wonen.
€ 37,19
€ 45,00 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

MKB advieswijzer

E-book
Editie: 2014
Verschijningsdatum: 12 juni 2014
Auteur: mr. Marcoline van der Dussen
Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf staan dagelijks voor de uitdaging de juiste keuzes te maken. Op een korte, zakelijke en toegankelijke manier wordt vanuit een praktische invalshoek de materie behandeld.
€ 48,76
€ 59,00 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Verliesverrekening in de Vennootschapsbelasting

E-book
Editie: 2014-1
Verschijningsdatum: 5 juni 2014
Auteur: mr. Fred van Horzen
Aan de orde komen onder meer de wijze van verliesverrekening, de termijnen, de formaliteiten en de invloed van verliesverrekening op reorganisaties. Ook de invloed van de Wet Werken aan winst op de verliesverrekening komt uitgebreid aan bod.
€ 83,47
€ 101,00 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

De 30% - regeling

E-book
Editie: 2013-1
Verschijningsdatum: 17 december 2013
Auteur: prof. dr. Ruben Freudenthal, prof. dr. Hans van den Hurk, prof. dr. Arie Rijkers
meer
De 30%-regeling biedt werkgevers de mogelijkheid om op forfaitaire basis de extraterritoriale kosten van een werknemer te vergoeden. Alle aspecten van de regeling komen in deze brochure aan de orde.
€ 76,03
€ 92,00 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Toegankelijkheid, ADR en effectendienstverlening

E-book
Editie: deel FR16
Verschijningsdatum: 3 juli 2018
Redacteur: prof. mr. Danny Busch, mr. Frank 't Hart, Jhr. prof. mr Victor de Serière
meer

Deze uitgave bundelt de uitkomsten van de eerste systematische studie naar de uitspraken van de Klachten- en Geschillencommissies op het terrein van de effectendienstverlening. Hoofdvraag: in hoeverre wordt het rechtsbeginsel toegankelijkheid verwezenlijkt in alternatieve procedures van geschilbeslechting? De analyse maakt de uiteenlopende causale verbanden tussen onderliggende thema’s inzichtelijk.

€ 87,26
€ 105,58 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie
Terug naar boven