Zoeken
Producttype
Hoofdindeling
Prijsklasse
Nieuw en binnenkort
 
Sorteer op:

Geloofwaardig belasting heffen

E-book
Editie: 2016
Verschijningsdatum: 6 oktober 2016
Auteur: dr. Arjan Lejour, prof. dr. Leo Stevens
Deze uitgave draagt concrete suggesties aan om de geschonden geloofwaardigheid van ons belastingstelsel te herstellen. Het presenteert beleidsalternatieven en probeert de fiscaaltechnische mogelijkheden beter af te stemmen op de geldende economisch-maatschappelijke doelstellingen.
€ 18,82
€ 22,77 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Fiscale innovatie stimuleringsmaatregelen

E-book
Editie: 2012-1
Verschijningsdatum: 23 april 2012
Auteur: mr. Arthur Gimes, prof. dr. Stan Stevens, Eefje de Vries MSc.
In hoeverre kan het bedrijfsleven profiteren van de nieuwe fiscale regeling: de Research & Developmentaftrek? Dit e-book gaat in op de werking van de fiscale maatregelen en bevat vele voorbeelden.
€ 37,19
€ 45,00 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Compendium belastingrecht in hoofdlijnen

E-book
Editie: 2013-1
Verschijningsdatum: 28 augustus 2013
Auteur: Dr. mr. Arnold van Amsterdam RA, prof. dr. Irene Burgers, mr. Cora Ettema
meer
Dit Compendium biedt een dieper gaande eerste oriëntatie op het gebied van het belastingrecht en de praktijk van de belastingheffing. Het geeft een overzicht van de meer dan 20 door het Rijk geheven belastingen. Daarbij worden inkomstenbelasting, loonheffingen, vennootschapsbelasting en omzetbelasting uitgebreider behandeld.
€ 63,64
€ 77,00 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Auto en fiscus

E-book
Editie: deel 4
Verschijningsdatum: 13 december 2010
Auteur: mr. Justus van de Merwe, mr. J. Vrieze
Dit e-book zet de fiscale behandeling van de auto van de zaak uiteen. Inclusief voorbeelden en praktische tips.
€ 42,15
€ 51,00 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, middelgrote en grote rechtspersonen 2017

E-book
Editie: 2017
Verschijningsdatum: 18 oktober 2017
De wet eist dat de jaarrekening een zodanig inzicht geeft dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd over het vermogen en resultaat van een onderneming. De Raad voor de Jaarverslaggeving geeft inhoud aan deze normen. In deze uitgave vindt u de Richtlijnen en ontwerp-Richtlijnen die u nodig heeft bij het correct opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag. Deze luxe-editie is de hard cover-uitvoering van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.
€ 178,31
€ 215,76 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Handboek Jaarrekening checklist 2015

E-book
Editie: 2015
Verschijningsdatum: 13 mei 2016
Auteur: drs. Gerard van Santen RA
Met Handboek Jaarrekening Checklist 2015 beoordeelt u eenvoudig of de opgestelde jaarrekening 2015 voldoet aan de eisen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.
€ 42,15
€ 51,00 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Nederlands belastingrecht in Europees perspectief

E-book
Editie: 2014-1
Verschijningsdatum: 6 maart 2014
Redacteur: prof. dr. Ruben Freudenthal, prof. dr. Arie Rijkers, prof. mr. Dick Schonis
meer
Dit e-book toetst op begrijpelijke wijze de verschillende belastingwetten aan het EU-recht. Het blijkt dat nog veel onderdelen van het Nederlandse Belastingrecht potentieel strijdig zijn met het EU- verdrag. Dit boek geeft u een verhelderend inzicht.
€ 85,12
€ 103,00 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

De doorwerking van algemene rechtsbeginselen in de BTW

E-book
Editie: 2012-1
Verschijningsdatum: 9 november 2012
Auteur: dr. Albert Bomer
Dit onderzoek besteedt aandacht aan de toepassing van het gelijkheids-, evenredigheids- en het rechtszekerheidsbeginsel in de jurisprudentie van het Hof van Justitie EU op het terrein van de BTW.
€ 85,95
€ 104,00 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Wet DBA

E-book
Editie: 2017
Verschijningsdatum: 4 augustus 2017
Redacteur: Prof. dr. mr. Edwin Heithuis, mr. Rens Pieterse, Ruud de Smit MSc
meer
Deze praktische handleiding biedt u een duidelijk overzicht van de gevolgen van de Wet DBA voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Het werken met zzp’ers wordt besproken vanuit verschillende perspectieven: het arbeidsrecht, het socialeverzekeringsrecht, het belastingrecht en het beheersingsperspectief bij opdrachtgevers. Een praktisch naslagwerk voor fiscalisten, zzp’ers én voor werkgevers.
€ 42,45
€ 51,36 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

De aftrekbeperking van bovenmatige deelnemingsrente

E-book
Editie: deel 15
Verschijningsdatum: 22 maart 2013
Hoofdredactie: Prof. dr. mr. Edwin Heithuis, Ruud de Smit MSc
Auteur: dr. Jeroen van Strien
Het afgelopen decennium is het renteaftreklandschap ingrijpend veranderd, met de invoering van art. 13l Wet Vpb 1969 als voorlopig sluitstuk. Deze maatregel betreft een aftrekbeperking voor deelnemingsrente en beoogt - deels - het zogenoemde Bosal-gat te dichten.
€ 47,11
€ 57,00 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Checklist jaarrekening 2018

E-book
Editie: 2018
Verschijningsdatum: 9 februari 2018
Auteur: Prof.mr.dr. Hans Beckman

Staat u op het punt een jaarrekening op te stellen? Of gaat u er een controleren? Met deze checklist weet u zeker dat u goed zit. U verkrijgt hiermee inzicht in alle actuele wetten en richtlijnen in één overzichtelijke uitgave. Zo stelt u met gemak een feilloos financieel verslag op dat voldoet aan alle voorschriften van Titel 9 Boek 2 BW.

€ 41,98
€ 50,80 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Belang van de Klant Centraal

E-book
Editie: deel 36
Verschijningsdatum: 20 december 2013
Hoofdredactie: drs. Jan Schrijver
Auteur: drs. K. Dullemond
Dit e-book geeft diepgaand inzicht in het hoe en wat van "klantbelang centraal handelen". Zowel op het gebied van de wetgeving, als op het gebied van de organisatorische consequenties voor de financieel dienstverleners.
€ 53,72
€ 65,00 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie
Terug naar boven