Zoeken
Producttype
Hoofdindeling
Prijsklasse
Nieuw en binnenkort
 
Sorteer op:

Belastingcontrole

E-book
Editie: deel 17
Verschijningsdatum: 27 augustus 2013
Auteur: Prof.dr.mr Robert Kamerling RA, drs. Marcel Snippe RA
Belastingcontrole is de meest indringende vorm van toezicht die de Belastingdienst kan uitoefenen. Een controlemedewerker wil van alles tot op detail op de hoogte worden gesteld. Hij probeert zijn fiscale informatiepositie te optimaliseren...
€ 53,72
€ 65,00 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Verslaggeving van organisaties zonder winstoogmerk

E-book
Editie: 2015-1
Verschijningsdatum: 11 september 2015
Auteur: prof. dr. Martin Hoogendoorn RA
In deze uitgave staat alles wat u moet weten over de groepen gebruikers van de verslaggeving van verschillende typen organisaties zonder winstoogmerk, op de informatiebehoeften die deze gebruikers hebben en op de gewenste inhoud van de verslaggeving.
€ 69,01
€ 83,50 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

(R)emigratie en immigratie van de aanmerkelijkbelanghouder

E-book
Editie: deel 21
Verschijningsdatum: 11 juli 2017
Hoofdredactie: Prof. dr. mr. Edwin Heithuis, mr. Rens Pieterse, Ruud de Smit MSc
meer
MKB-adviseurs krijgen er mee te maken: (r)emigratie of immigratie van een aanmerkelijkbelangaandeelhouder. Soms speelt tevens de verplaatsing van de werkelijke leiding van de vennootschap. De toepassing van nationale, Europese en verdragsregels, maar ook de jurisprudentie daarover, is gecompliceerd. Deze uitgave biedt u inzicht en overzicht.
€ 41,98
€ 50,80 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Fiscaal Memo januari 2018

E-book
Editie: januari 2018
Verschijningsdatum: 25 januari 2018
Hoofdredactie: drs. Tim de Bondt
Auteur: drs. Tim de Bondt
Grijp nooit meer mis als u op zoek bent naar de laatste cijfers op het gebied van belastingen, premies, uitkeringen en financiën. Met Fiscaal Memo heeft u ze altijd bij de hand.
€ 42,21
€ 51,07 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Wijzigingen in het regime van de fiscale eenheid

E-book
Editie: deel 25
Verschijningsdatum: 22 december 2017
Redacteur: Prof. dr. mr. Edwin Heithuis, mr. Rens Pieterse, Ruud de Smit MSc
meer
U vindt in deze uitgave een integrale behandeling van de recente wijzigingen in de regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. Het gaat om wijzigingen vanaf eind 2016 naar aanleiding van de Vlinderrechtspraak in 2014, de Wet aanpassing fiscale eenheid. Ook de zeer recente voorstellen in het Belastingpakket 2018 en de motie Van Vliet komen aan bod.
€ 47,12
€ 57,02 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Springende punten

E-book
Editie: 2017
Verschijningsdatum: 17 oktober 2017
Auteur: mr. Rens Pieterse, mr. drs. R. van Scharrenburg
Paul van Amersfoort ontving dit liber amicorum ter gelegenheid van het einde van zijn loopbaan van ruim 40 jaar in het belastingrecht. De bijdragen aan de bundel cirkelen vrijwel allemaal om de thema’s die hem na aan het hart liggen, bijvoorbeeld op het gebied van het formele belastingrecht en het materiële belastingrecht.
€ 37,69
€ 45,60 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Waardebepaling en waardeverhoging van ondernemingen

E-book
Editie: 2013
Verschijningsdatum: 23 december 2013
Auteur: drs. Andor Valkenburg
De waardering van een onderneming kan veel meer zijn dan een adhocinstrument dat bij bijzondere gebeurtenissen, zoals de verkoop van de onderneming, wordt ingezet. Het met enige regelmaat waarderen van een onderneming is een zeer geschikte managementtool en meetinstrumenten kan daarom als een van de uitgangspunten voor waardemanagement dienen.
€ 32,23
€ 39,00 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Verhuurderheffing

E-book
Editie: deel 17
Verschijningsdatum: 3 april 2014
Auteur: mr. Maarten Bosch
De in 2013 geïntroduceerde verhuurderheffing is alweer achterhaald en aangepast. Wat betekent dit voor u? Lees alles over de vernieuwde verhuurderheffing. Dit boek behandelt het onderwerp op een praktische manier met vele voorbeelden.
€ 44,63
€ 54,00 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Algemene douanewet

E-book
Editie: deel 6.14b
Verschijningsdatum: 23 juni 2014
Auteur: mr. Friso Wiarda
In Algemene douanewet is het CDW opgenomen en de Toepassingsverordening. Daarna is opgenomen de Verordening met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (zonder bijlage), gevolgd door de basisverordening inzake douanevrijstellingen met de daarbij behorende oepassingsverordeningen en de Verordening betreffende de afschaffing van douaneformaliteiten bij intracommunautaire vluchten en zeereizen.
€ 87,60
€ 106,00 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Fiscaal Memo BTW 2017

E-book
Editie: 2017
Verschijningsdatum: 24 augustus 2017
Auteur: Sanjeev Balli MSc, Kirsten Deij Msc, mr. Elène Siem
meer
Dit memo geeft u een helder overzicht van de nu geldende regelingen op het gebied van omzetbelasting. Het memo geeft in kort bestek de belangrijkste btw-regels weer en verwijst daarbij zoveel mogelijk naar vindplaatsen van regelgeving en jurisprudentie.
€ 45,24
€ 54,74 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

De onzakelijke lening

E-book
Editie: 2017
Verschijningsdatum: 21 juli 2017
Hoofdredactie: Prof. dr. mr. Edwin Heithuis, mr. Rens Pieterse, Ruud de Smit MSc
meer
Zeker bij leningen met grotere risico’s moet worden beoordeeld of het om ‘onzakelijke’ leningen gaat. Rond dit thema bestaat echter nog veel onduidelijkheid. Deze uitgave ordent alle arresten en bespreekt de meest relevante onduidelijkheden op een praktijkgerichte manier. Een ideaal naslagwerk voor belastingadviseurs, belastinginspecteurs en belastingrechters.
€ 44,81
€ 54,22 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Handboek Jaarverslaggeving stichtingen en verenigingen

E-book
Editie: 2015-1
Verschijningsdatum: 6 januari 2015
Auteur: Astrid Bunschoten-Hölzenspies
Dit handboek vormt een praktische handreiking voor toepassing van NL GAAP door stichtingen en verenigingen. Het e-book behandelt in kort bestek belangrijke wettelijke bepalingen en richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening volgens NL GAAP voor stichtingen en verenigingen.
€ 56,61
€ 68,50 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie
Terug naar boven