Zoeken
Producttype
Hoofdindeling
Prijsklasse
 
Sorteer op:

Asser 7-XI Pensioen

E-book
Editie: 2019
Verschijningsdatum: 5 november 2019
Auteur: prof. dr. E. Lutjens
Dit Asser-deel behandelt de regels betreffende pensioenen die in de Pensioenwet zijn opgenomen. De uitgave analyseert de rechten, verplichtingen en de onderlinge rechtsbetrekking van werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder. Hierbij wordt tevens aandacht besteed aan de onderlinge samenhang tussen specifiek pensioenrecht, het privaatrecht en EU-recht.
€ 145,87
€ 159,00 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Leasing

E-book
Editie: 2013-1
Verschijningsdatum: 2 september 2013
Auteur: dr. W. Bruins Slot, prof. dr. R.M. Freudenthal, prof. dr. A.C. Rijkers
meer
In deze brochure worden de vele fiscale kanten van leasing in kaart gebracht. Het belangrijkste probleem bij leasing is de kwalificatie van de leaseovereenkomst: betreft het een operationele lease (huur) of een financiële lease (koop op termijn)?
€ 77,52
€ 84,50 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Individuele straftoemeting in het fiscale bestuurlijke boeterecht

E-book
Editie: 2018
Verschijningsdatum: 3 april 2018
Redacteur: prof. dr. P.H.J. Essers, prof. dr. M.W.C. Feteris, prof. mr. M.E. van Hilten
meer

Hoe komt de hoogte van een bestuurlijke boete tot stand? Deze dissertatie is de eerste diepgaande studie naar dit complexe vraagstuk. De uitgave buigt zich zowel over de ontstaansgeschiedenis als de dagelijkse toepassing van de straftoemeting van fiscale boeten. Vol inzichten voor wetenschappers, wetgevers, inspecteurs en fiscale professionals.

€ 94,95
€ 103,50 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Waardering van incourante aandelen voor belastingheffing

E-book
Editie: deel Div.
Verschijningsdatum: 11 september 2015
Auteur: dr. R.P. van den Dool
Heeft u in alle voorkomende situaties inzicht in de fiscale aspecten van de waardering van aandelen? Met dit e-book verdiept u uw kennis van zowel de klassieke als meer moderne waarderingsmethoden en hun verhouding met de geldende wetgeving en jurisprudentie.
€ 75,23
€ 82,00 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Einde DGA-pensioen in eigen beheer

E-book
Editie: 2017
Verschijningsdatum: 20 juli 2017
Hoofdredactie: Prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis, mr. L.J.A. Pieterse, R.C. de Smit MSc
meer
Adviseurs van DGA’s willen hun zakelijke relaties rond het einde van pensioen in eigen beheer per 1 april 2017 optimaal bedienen. Deze uitgave behandelt nagenoeg alle vragen: afkopen of omzetten, de (ex-)partner, extern verzekerd pensioen, ingegane pensioenen, schenkings- en internationale aspecten. Inclusief de publicatie van de Belastingdienst met eerste vragen en antwoorden.
€ 49,54
€ 54,00 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Belastingheffing over particulierpensioen & overheidspensioen

E-book
Editie: deel 144
Verschijningsdatum: 8 april 2015
Redacteur: prof. dr. P.H.J. Essers, prof. dr. M.W.C. Feteris, prof. mr. M.E. van Hilten
meer
Deze monografie behandelt de verdeling van heffingsrechten over grensoverschrijdende pensioenuitkeringen. Bij een grensoverschrijdende pensioenuitkering moet worden vastgesteld welk land het recht heeft om de pensioenuitkering in de belastingheffing te betrekken.
€ 108,72
€ 118,50 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen 2019

E-book
Editie: 2019
Verschijningsdatum: 9 oktober 2019
Het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag is een nauwkeurige bezigheid. De wet eist dat de jaarrekening een zodanig inzicht geeft dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd over het vermogen en resultaat van een onderneming. Met deze uitgave heeft u de Richtlijnen en ontwerp-Richtlijnen die u hiervoor nodig heeft bij de hand.
€ 56,42
€ 61,50 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Bedrijfsopvolging bij natuurlijke personen

E-book
Editie: deel 141
Verschijningsdatum: 22 november 2013
Redacteur: prof. dr. P.H.J. Essers, prof. dr. M.W.C. Feteris, prof. mr. M.E. van Hilten
meer
In deze uitgave wordt de aanvaardbaarheid van de faciliteiten getoetst en komt de werking van de faciliteiten uitgebreid aan de orde. Het uitgangspunt voor de toetsing vormt de theorie van de welvaartseconomie.
€ 106,42
€ 116,00 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

De landbouwvrijstelling

E-book
Editie: 2014-1
Verschijningsdatum: 22 oktober 2014
Redacteur: prof. dr. R.M. Freudenthal, prof. dr. A.C. Rijkers, prof. mr. H.M.N. Schonis
De landbouwvrijstelling is een van de fiscale pijlers waar de agrarische sector in Nederland in belangrijke mate op steunt.

 

€ 87,16
€ 95,00 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Hoe word ik de financieel regisseur van de vermogende klant?

E-book
Editie: deel 33
Verschijningsdatum: 20 februari 2013
Hoofdredactie: drs. J.R. Schrijver
Auteur: M. Toorop, R.A. Wernsen-Bruin MFP CFP FFP
In deze praktische uitgave beschrijven de auteurs de stappen die nodig zijn om een succesvol financieel regisseur/Financial Wealth Planner te worden en te blijven!
€ 61,93
€ 67,50 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Modernisering van de Ziektewet

E-book
Editie: deel 44
Verschijningsdatum: 18 december 2013
Auteur: mr. R.T.M. de Leede, M.J.A. Nikkels-Agema
In deze uitgave worden de gevolgen van de modernisering van de Ziektewet besproken. De Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) en hoe daar mee om te gaan in de praktijk wordt in heldere taal behandeld en uiteengezet.
€ 57,80
€ 63,00 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Afgezonderde particuliere vermogens

E-book
Editie: 2015-1
Verschijningsdatum: 22 september 2015
Auteur: F.H.G. Biemans
Centraal in deze scriptie staat het antwoord op de vragen: past de regeling van het afgezonderd particulier vermogen dogmatisch in het Nederlandse fiscale recht? Moet de regeling van het afgezonderd particulier vermogen worden herzien? En welke alternatieven voor deze regeling zijn denkbaar?
€ 71,56
€ 78,00 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie
Terug naar boven