Zoeken
Producttype
Hoofdindeling
Prijsklasse
Nieuw en binnenkort
 
Sorteer op:

Vpb-plicht bij overheidslichamen

Boek
Editie: deel Vpb
Verschijningsdatum: 9 augustus 2017
Redacteur: prof. mr. Sjoerd Douma, prof. dr. Ruben Freudenthal, prof. dr. Arie Rijkers
meer
Op 1 januari 2016 kregen vele overheidsorganisaties voor het eerst te maken met het opstellen van een openingsbalans, het bepalen van de fiscale winst en de gevolgen van wetswijzigingen uit het Belastingplan 2017. Deze uitgave leidt u door de gewijzigde wetgeving op het gebied van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen.
€ 53,30
€ 56,50 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 23:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Goud Geld

Boek
Editie: 2016
Verschijningsdatum: 8 december 2016
Auteur: mr. Onno de Lange
Sinds de financiële crisis van 2008 is er veel gezegd en geschreven over de financiële sector. Een sector die volgens velen stevig aan banden
moet worden gelegd om de invloed van volatiele financiële markten op de samenleving zo gering mogelijk te houden. Hoe ziet de financiële sector er feitelijk uit?
€ 49,06
€ 52,00 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 23:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

De onzakelijke lening

Boek
Editie: 2017
Verschijningsdatum: 25 juli 2017
Hoofdredactie: Prof. dr. mr. Edwin Heithuis, mr. Rens Pieterse, Ruud de Smit MSc
meer
Zeker bij leningen met grotere risico’s moet worden beoordeeld of het om ‘onzakelijke’ leningen gaat. Rond dit thema bestaat echter nog veel onduidelijkheid. Deze uitgave ordent alle arresten en bespreekt de meest relevante onduidelijkheden op een praktijkgerichte manier. Een ideaal naslagwerk voor belastingadviseurs, belastinginspecteurs en belastingrechters.
€ 44,81
€ 47,50 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 23:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, middelgrote en grote rechtspersonen

Boek
Editie: 2017 luxe-editie
Verschijningsdatum: 21 september 2017

De wet eist dat de jaarrekening een zodanig inzicht geeft dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd over het vermogen en resultaat van een onderneming. De Raad voor de Jaarverslaggeving geeft inhoud aan deze normen. In deze uitgave vindt u de Richtlijnen en ontwerp-Richtlijnen die u nodig heeft bij het correct opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag. Deze luxe-editie is de hard cover-uitvoering van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

€ 210,33
€ 222,95 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 23:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

BV!? Waarom, wanneer

Boek
Editie: deel 3
Verschijningsdatum: 24 mei 2017
Auteur: mr. Evert Wasch
Wanneer en vanaf welke winst is een BV fiscaal gezien nog interessant? Hiervoor is het onder meer nodig om de winst in de IB en Vpb met elkaar te vergelijken. Specifieke aandacht is er voor de recent afgeschafte mogelijkheid voor dga’s om pensioen op te bouwen in eigen beheer.
€ 37,69
€ 39,95 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 23:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Wet waardering onroerende zaken

Boek
Editie: deel 41
Verschijningsdatum: 20 december 2016
Redacteur: prof. mr. Sjoerd Douma, prof. dr. Ruben Freudenthal, prof. dr. Arie Rijkers
meer
Heeft u in uw werk of studie te maken met de Wet WOZ? Met deze uitgave raakt u vertrouwd met de Wet WOZ en de daarmee samenhangende gemeentelijke belastingen (de OZB, de RRB en de BIZ-bijdrage). Bent u daarin al thuis, dan geeft het boek u handzame en compacte informatie die in uw werk van pas komt.
5% studieboekenkorting
€ 84,86
€ 89,95 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 23:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

MKB advieswijzer

Boek
Editie: 2014
Verschijningsdatum: 5 juni 2014
Coordinerend redacteur: drs. Tim de Bondt
Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf staan dagelijks voor de uitdaging de juiste keuzes te maken. Op een korte, zakelijke en toegankelijke manier wordt vanuit een praktische invalshoek de materie behandeld.
€ 49,06
€ 52,00 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 23:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Dividendbelasting

Boek
Editie: deel 26
Verschijningsdatum: 22 maart 2011
Auteur: prof. dr. Ruben Freudenthal, prof. dr. Otto Marres, prof. dr. Arie Rijkers
meer
Dit is een volledige, systematische en wetenschappelijke behandeling van de dividendbelasting. Voor de praktijk handig als naslagwerk en voor de universitaire studenten een toegankelijk studieboek.
5% studieboekenkorting
€ 88,68
€ 94,00 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 23:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Beroep in cassatie in belastingzaken

Boek
Editie: deel 142
Verschijningsdatum: 23 april 2014
Auteur: prof. dr. Maarten Feteris
De Hoge Raad (HR) is in Nederland de hoogste rechter in belastingzaken. Als cassatierechter kan hij beoordelen of de lagere rechter het recht juist heeft toegepast. Dit boek gaat uitgebreid in op verschillende aspecten van de cassatieprocedure.
€ 81,13
€ 86,00 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 23:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Stichting en fiscus

Boek
Editie: deel 13
Verschijningsdatum: 7 mei 2012
Auteur: mr. Ingrid Schröder FB, prof. mr. Kid Schwarz
'Stichting en fiscus' is bedoeld als handleiding voor stichtingen op zowel civielrechtelijk terrein als het fiscale vlak voor stichtingbestuurders, toezichthouders, accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren, bankmedewerkers en alle andere personen die meer willen weten over de civieljuridische en fiscale aspecten van een stichting.
€ 41,98
€ 44,50 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 23:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Fiscaal Memo Wet- & Regelgeving 2017

Boek
Editie: 2017
Verschijningsdatum: 19 juni 2017
Hoofdredactie: drs. Tim de Bondt
Wat zijn de belangrijkste bepalingen uit wetten, uitvoeringsbesluiten en uitvoeringsregelingen binnen het fiscale rechtsgebied? Dit compacte memo vat de kernpunten hiervan overzichtelijk voor u samen. Alle wijzigingen uit het Belastingplan 2017 zijn hierin verwerkt, inclusief de aanverwante fiscale wijzigingswetten per 1 januari en 1 april 2017. Een efficiënte vraagbaak voor iedere fiscalist!
€ 44,81
€ 47,50 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 23:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Internationaal Fiscaal Memo 2016

Boek
Editie: 2016
Verschijningsdatum: 5 januari 2017
Auteur: mr. W.W. Wijnbeek
Dit memo maakt het Nederlands internationaal belastingrecht voor u heel toegankelijk. De meest recente ontwikkelingen op verdragsgebied zijn hierin meegenomen, en ook actualiteiten binnen de Nederlandse internationale sociale zekerheid.
€ 59,43
€ 63,00 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 23:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie
Terug naar boven