Zakboek Wetteksten voor de Hulpofficier 2019binnenkort

Zakboek Wetteksten voor de Hulpofficier 2019

Editie: editie 2019
Geplande verschijningsdatum: 5 maart 2019
Zakboek Wetteksten voor de Hulpofficier 2019
Kies uw producttype:
Online
€ 37,50
Boek
€ 30,00
€ 27,52
€ 30,00 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Reserveer nu, ontvang direct na verschijning
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Dit zakboek is een onmisbare hulp bij uw dagelijkse opsporingswerkzaamheden. U vindt hierin de belangrijkste onderdelen uit regelingen die voor u als hulpofficier van justitie van belang zijn. Zo krijgt u meer gedaan in minder tijd – en kunt u vertraging en zelfs vrijspraken bij de verdere afhandeling van strafzaken voorkomen.
Als hulpofficier van justitie heeft u te maken met uiteenlopende en dynamische rechtsgebieden. Het Zakboek Wetteksten voor de Hulpofficier 2019 maakt voor u de actuele stand van zaken inzichtelijk. Ook dit zakboek is voorzien van een uitgebreide inhoudsopgave en index, zodat u snel de informatie vindt die u zoekt.

Wilt u zich verder in een onderwerp verdiepen? Meer diepgaande informatie zoals jurisprudentie, literatuur en Kamerstukken is te vinden via handige paragraafverwijzingen naar de Zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier en Strafrecht voor de Hulpofficier.

Actuele wetteksten voor de hulpofficier
Deze uitgave bevat alle belangrijke wetswijzigingen en -voorstellen waar u als hulpofficier mee te maken kunt krijgen. Zo heeft u gemakkelijk en snel de actuele stand van zaken binnen handbereik.

Het zakboek behandelt onder meer:
 • Wetswijziging Strafvordering en de Wet op de economische delicten over de uitvoering van bijzondere opsporingsbevoegdheden
 • Wetswijziging met verbeteringen in wetten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Wetsvoorstel computercriminaliteit III (met onder meer strafbaarstelling ‘heling’ van gegevens en verruiming strafbaarstelling online handelsfraude, grooming en verleiden van minderjarigen tot ontucht)
 • Nieuw art. 218a Sv (bronbescherming journalist/publicist)
 • Ontwikkelingen op het gebied van gegevensbescherming
 • Wetswijziging veiligheids- vervoers- en insluitingsfouillering
 • Wetswijziging vastleggen en bewaren van kentekengegevens
 • Wetswijziging begeleid rijden en wijziging Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer
 • Wetswijziging verruiming sluitingsbevoegdheid burgemeester (art. 13b Opiumwet)
Meer lezen Verberg

Deze uitgave op uw pc, tablet of mobiel? Kies dan de online variant

Zakboek wetteksten voor de Hulpofficier
Zakboek wetteksten voor de Hulpofficier
Online
€ 30,99
€ 37,50 incl. btw

Auteurs

Specificaties

Geplande verschijningsdatum:
5 maart 2019
Editie:
2019
Druk:
1
ISBN:
9789013150612
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
596
Afmetingen:
11,0 x 18,5 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Inhoudsopgave
 1. VOORWOORD
  5
 2. GEBRUIKTE AFKORTINGEN
  10
 3. 1
  INTERNATIONAAL / ALGEMEEN
  1. 1.1
   EVRM
   11
  2. 1.2
   Schengen uitvoeringsovereenkomst (SUO)
   14
  3. 1.3
   Beneluxverdrag (grensoverschrijdend politieel optreden)
   20
  4. 1.4
   Verdrag van Enschede (politiële samenwerking Duitsland)
   29
  5. 1.5
   Verdrag van Prüm
   40
  6. 1.6
   Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer
   41
  7. 1.7
   Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
   43
  8. 1.8
   Grondwet
   46
  9. 1.9
   Gemeentewet
   48
  10. 1.10
   Politiewet 2012
   55
  11. 1.11
   Awbi
   64
  12. 1.12
   Awb
   67
         1. 1.13
          Wid
          74
         2. 1.14
          Wet Nationale ombudsman
          75
         3. 1.15
          Ambtsinstructie politie, Kmar en andere opsporingsambtenaren
          76
         4. 1.16
          Beroepscode politie
          89
         5. 1.17
          Regeling hulpOvJ’s 2008
          89
        1. 2
         STRAFRECHT
         1. 2.1
          Wetboek van Strafrecht
          93
         2. 2.2
          Wetboek van Strafvordering
          180
         3. 2.3
          Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden
          321
         4. 2.4
          Besluit inrichting en orde politieverhoor
          325
         5. 2.5
          Besluit inbeslaggenomen voorwerpen
          326
         6. 2.6
          Besluit DNA-onderzoek in strafzaken
          330
         7. 2.7
          Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers
          334
         8. 2.8
          Besluit toepassing maatregelen belang onderzoek
          340
         9. 2.9
          Besluit opsporing terroristische misdrijven
          343
         10. 2.10
          Besluit bloedtest in strafzaken ernstige besmettelijke ziekte
          344
         11. 2.11
          Besluit videoconferentie (televoorgeleiding/telehoren)
          348
        2. 3
         OPIUMWET
         351
        3. 4
         WWM
         1. 4.1
          WWM
          358
         2. 4.2
          RWM
          370
        4. 5
         VERKEER
         1. 5.1
          Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
          373
         2. 5.2
          WVW
          380
         3. 5.3
          Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer
          416
        5. 6
         WED
         424
        6. 7
         UITLEVERING EN OVERLEVERING
         1. 7.1
          Uitleveringswet
          428
         2. 7.2
          Overleveringswet
          430
        7. 8
         BURGERLIJK RECHT
         1. 8.1
          BW, Boek 1
          438
         2. 8.2
          BW, Boek 3
          439
         3. 8.3
          BW, Boek 5
          442
         4. 8.4
          BW, Boek 6
          444
         5. 8.5
          BW, Boek 7
          445
         6. 8.6
          BW, Boek 8
          445
         7. 8.7
          Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
          446
        8. 9
         OVERIGE WETGEVING
         1. 9.1
          Wet veiligheidsregio’s
          449
         2. 9.2
          Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
          449
         3. 9.3
          Wet op de lijkbezorging
          454
         4. 9.4
          Wet militaire strafrechtspraak
          456
         5. 9.5
          Wet bescherming persoonsgegevens
          459
         6. 9.6
          Wet internationale misdrijven
          459
         7. 9.7
          Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek/hulp bij zelfdoding
          461
         8. 9.8
          Wet politiegegevens
          462
         9. 9.9
          Wet op de bijzondere opsporingsdiensten
          474
         10. 9.10
          Wet tijdelijk huisverbod
          476
         11. 9.11
          Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding
          478
        9. 10
         AANWIJZINGEN, ENZ. COLLEGE VAN PG’S
         1. 10.1
          Aanwijzingen/richtlijnen/instructies College van PG’s: inleiding
          480
         2. 10.2
          Aanwijzing afpakken
          480
         3. 10.3
          Aanwijzing discriminatie
          486
         4. 10.4
          Aanwijzing en instructie huiselijk geweld / kindermishandeling
          491
         5. 10.5
          Aanwijzing ibn (art. 94 Sv) (beoordeling beslag door (hulp)OvJ)
          499
         6. 10.6
          Instructie (voorheen Aanwijzing) identificatieplicht
          502
         7. 10.7
          Instructie (voorheen Aanwijzing) ivs
          507
         8. 10.8
          Aanwijzing en instructie kinderpornografie
          508
         9. 10.9
          Aanwijzing feitgecodeerde misdr./overtr./Muldergedragingen
          516
         10. 10.10
          Aanwijzing handelwijze bij beroep op noodweer
          519
         11. 10.11
          Aanwijzing opmaken pv tegen onbekende daders
          522
         12. 10.12
          Aanwijzing Opiumwet
          523
         13. 10.13
          Aanwijzing voor de opsporing
          534
         14. 10.14
          Beleidsbrief vertrouwenspersoon bij minderjarige verdachte
          542
         15. 10.15
          Instructie (voorheen Aanwijzing) inzake invordering van rijbewijzen
          545
         16. 10.16
          Instructie (voorheen Aanwijzing) handhaving rijden onder invloed
          545
         17. 10.17
          Aanwijzing slachtofferrechten
          545
         18. 10.18
          Aanwijzing technisch opsp. onderzoek / deskundigenonderzoek
          555
         19. 10.19
          Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers
          563
         20. 10.20
          Instructie (voorheen Aanwijzing) afhandeling verkeersongevallen
          570
         21. 10.21
          Aanwijzing zeden
          571
        10. REGISTER
         579
        Meer Verberg
        Deze uitgave is onderdeel van de serie:
        Kies uw producttype:
        Online
        € 37,50
        Boek
        € 30,00
        € 27,52
        € 30,00 incl. btw
        Prijs per stuk
        Boek
        Reserveer nu, ontvang direct na verschijning
        • Bestellen op rekening
        • Gratis verzending
        • Grootste uitgever van juridische informatie
        Terug naar boven