Zakboek Wetteksten voor de algemeen en buitengewoon opsporingsambtenaar 2019binnenkort

Zakboek Wetteksten voor de algemeen en buitengewoon opsporingsambtenaar 2019

Editie: editie 2019
Geplande verschijningsdatum: 5 maart 2019
Zakboek Wetteksten voor de algemeen en buitengewoon opsporingsambtenaar 2019
Kies uw producttype:
Online
€ 40,99
Boek
€ 32,50
€ 29,82
€ 32,50 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Reserveer nu, ontvang direct na verschijning
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Wilt u uw zaken beter en sneller afhandelen? Houd dan dit zakboek bij de hand. U vindt hierin de actuele regelgeving die u nodig heeft voor uw dagelijkse opsporingswerkzaamheden. Ook helpt dit zakboek u vertraging en zelfs vrijspraken bij de verdere afhandeling van strafzaken te voorkomen.
In het Zakboek Wetteksten voor de Opsporingsambtenaar 2019 vindt u de belangrijkste onderdelen van de regelingen die van belang zijn voor uw dagelijkse werk.

In deze 2019-editie vindt u een volledig geactualiseerd overzicht van actuele regelgeving, aangevuld met belangrijke wetsvoorstellen. Via een uitgebreide inhoudsopgave en index vindt u snel wat u zoekt.

Wilt u zich verder in een onderwerp verdiepen? Meer diepgaande informatie is te vinden via handige paragraafverwijzingen naar het Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar.

Actuele wetteksten voor de opsporingsambtenaar
Als opsporingsambtenaar heeft u te maken met een groot aantal veranderlijke rechtsgebieden. Deze uitgave bevat alle belangrijke wetswijzigingen en -voorstellen, zodat u gemakkelijk en snel de actuele stand van zaken binnen handbereik hebt.
Zo vindt u onder meer:
 • Wetswijziging Strafvordering en de Wet op de economische delicten over de uitvoering van bijzondere opsporingsbevoegdheden
 • Wetswijziging met verbeteringen in wetten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Wetsvoorstel computercriminaliteit III (met onder meer strafbaarstelling ‘heling’ van gegevens en verruiming strafbaarstelling online handelsfraude, grooming en verleiden van minderjarigen tot ontucht)
 • Nieuw art. 218a Sv (bronbescherming journalist/publicist)
 • Ontwikkelingen op het gebied van gegevensbescherming
 • Wetswijziging veiligheids- vervoers- en insluitingsfouillering
 • Wetswijziging vastleggen en bewaren van kentekengegevens
 • Wetswijziging begeleid rijden en wijziging Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer
 • Wetswijziging verruiming sluitingsbevoegdheid burgemeester (art. 13b Opiumwet)
Meer lezen Verberg

Deze uitgave op uw pc, tablet of mobiel? Kies dan de online variant

Zakboek Wetteksten voor de algemeen en buitengewoon Opsporingsambtenaar
Zakboek Wetteksten voor de algemeen en buitengewoon Opsporingsambtenaar
Online
€ 33,88
€ 40,99 incl. btw

Auteurs

Specificaties

Geplande verschijningsdatum:
5 maart 2019
Editie:
2019
Druk:
1
ISBN:
9789013150599
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
516
Afmetingen:
11,0 x 18,5 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Inhoudsopgave
 1. VOORWOORD
  5
 2. GEBRUIKTE AFKORTINGEN
  9
 3. 1
  INTERNATIONAAL / ALGEMEEN
  1. 1.1
   EVRM
   10
  2. 1.2
   Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
   13
  3. 1.3
   Grondwet
   15
  4. 1.4
   Politiewet 2012
   17
  5. 1.5
   Awbi
   26
  6. 1.6
   Awb
   29
  7. 1.7
   Wid
   36
  8. 1.8
   Ambtsinstructie politie, Kmar en andere opsporingsambtenaren
   37
  9. 1.9
   Beroepscode politie
   50
  10. 1.10
   Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar
   50
 4. 2
  STRAFRECHT
  1. 2.1
   Wetboek van Strafrecht
   61
        1. 2.2
         Wetboek van Strafvordering
         148
        2. 2.3
         Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden
         247
        3. 2.4
         Besluit inrichting en orde politieverhoor
         250
        4. 2.5
         Besluit inbeslaggenomen voorwerpen
         252
        5. 2.6
         Besluit DNA-onderzoek in strafzaken
         256
        6. 2.7
         Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers
         260
        7. 2.8
         Besluit toepassing maatregelen belang onderzoek
         265
        8. 2.9
         Besluit opsporing terroristische misdrijven
         268
        9. 2.10
         Besluit bloedtest in strafzaken ernstige besmettelijke ziekte
         269
       1. 3
        OPIUMWET
        275
       2. 4
        WWM
        1. 4.1
         WWM
         283
        2. 4.2
         RWM
         295
       3. 5
        VERKEER
        1. 5.1
         Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
         298
        2. 5.2
         WVW
         305
        3. 5.3
         RVV
         341
        4. 5.4
         Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer
         368
       4. 6
        WED
        376
       5. 7
        WET MILIEUBEHEER
        380
       6. 8
        BURGERLIJK RECHT
        1. 8.1
         BW, Boek 1
         387
        2. 8.2
         BW, Boek 3
         388
        3. 8.3
         BW, Boek 5
         391
        4. 8.4
         BW, Boek 6
         393
        5. 8.5
         BW, Boek 7
         394
        6. 8.6
         BW, Boek 8
         394
        7. 8.7
         Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
         395
       7. 9
        OVERIGE WETGEVING
        1. 9.1
         Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
         398
        2. 9.2
         Wet op de lijkbezorging
         402
        3. 9.3
         Wet bescherming persoonsgegevens
         405
        4. 9.4
         Wet politiegegevens
         405
        5. 9.5
         Wet op de bijzondere opsporingsdiensten
         417
        6. 9.6
         Wet tijdelijk huisverbod
         418
        7. 9.7
         Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding
         421
       8. 10
        AANWIJZINGEN, ENZ. COLLEGE VAN PG’S
        1. 10.1
         Aanwijzingen/richtlijnen/instructies College van PG’s: inleiding
         423
        2. 10.2
         Aanwijzing afpakken
         423
        3. 10.3
         Aanwijzing discriminatie
         429
        4. 10.4
         Aanwijzing en instructie huiselijk geweld / kindermishandeling
         434
        5. 10.5
         Aanwijzing ibn (art. 94 Sv) (beoordeling beslag door (hulp)OvJ)
         442
        6. 10.6
         Instructie (voorheen Aanwijzing) identificatieplicht
         445
        7. 10.7
         Instructie (voorheen Aanwijzing) ivs
         450
        8. 10.8
         Aanwijzing feitgecodeerde misdr./overtr./Muldergedragingen
         450
        9. 10.9
         Aanwijzing handelwijze bij beroep op noodweer
         454
        10. 10.10
         Aanwijzing opmaken pv tegen onbekende daders
         457
        11. 10.11
         Aanwijzing Opiumwet
         458
        12. 10.12
         Aanwijzing voor de opsporing
         469
        13. 10.13
         Beleidsbrief vertrouwenspersoon bij minderjarige verdachte
         477
        14. 10.14
         Instructie (voorheen Aanwijzing) inzake invordering van rijbewijzen
         479
        15. 10.15
         Instructie (voorheen Aanwijzing) handhaving rijden onder invloed
         479
        16. 10.16
         Aanwijzing slachtofferrechten
         479
        17. 10.17
         Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers
         489
        18. 10.18
         Instructie (voorheen Aanwijzing) afhandeling verkeersongevallen
         496
       9. REGISTER
        497
       Meer Verberg
       Deze uitgave is onderdeel van de serie:
       Kies uw producttype:
       Online
       € 40,99
       Boek
       € 32,50
       € 29,82
       € 32,50 incl. btw
       Prijs per stuk
       Boek
       Reserveer nu, ontvang direct na verschijning
       • Bestellen op rekening
       • Gratis verzending
       • Grootste uitgever van juridische informatie
       Terug naar boven