Zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht 2019-2020binnenkort

Zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht 2019-2020

Editie: editie 2019
Geplande verschijningsdatum: 5 maart 2019
Zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht 2019-2020
Kies uw producttype:
Online
€ 31,50
Boek
€ 25,00
€ 22,94
€ 25,00 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Reserveer nu, ontvang direct na verschijning
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Dit handige zakboek is geschreven voor hulpofficieren van justitie en andere (buitengewoon) opsporingsambtenaren die processen-verbaal maken of corrigeren, en daarbij niet geconfronteerd willen worden met onnodige vrijspraken en verzoeken tot aanvullend onderzoek/proces-verbaal. Volledig geactualiseerd met onder meer wetswijzigingen op het gebied van de consultatierecht en jurisprudentie over alternatieve scenario’s en nieuwe praktijktips!
Het Zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht is het perfecte naslagwerk bij het maken of corrigeren van een proces-verbaal. De complete en praktijkgerichte benadering levert een essentiële bijdrage aan de kwaliteit van het proces-verbaal. De uitgave is hiermee onmisbaar in een tijd waarin de opsporingspraktijk steeds meer waarde hecht aan een solide proces-verbaal.

Korte inhoud
Het zakboek bespreekt onderwerpen die van belang zijn voor het leveren van een gedegen proces-verbaal. To-the-point en rijkelijk voorzien van praktijktips. De uitgave belicht onder meer:
 • Doel van het proces-verbaal
 • Opsporingsbevoegdheden van diverse opsporingsambtenaren
 • Verbaliseringsplicht
 • Toezicht en opsporing
 • Vormvereisten én inhoudseisen proces-verbaal
 • Bewijsrecht en positie proces-verbaal binnen bewijsrecht
 • Slachtoffer/benadeelde
 • Processen-verbaal ter zake voorgeleiding, doorzoeking, confrontatie, (aanvragen van) bijzondere opsporingsbevoegdheden en beslag
 • Veel voorkomende verbeterpunten uit de rechtspraak
 • Checklists

Actuele wijzigingen
Zoals u mag verwachten, zijn in deze 2019 editie de laatste ontwikkelingen op het gebied van processen-verbaal en het bewijsrecht verwerkt. Zo leest u over de wetswijzingen over consultatierecht, verhoorbijstand en slachtofferrechten en het in werking getreden besluit processtukken in strafzaken.  
Ook blijft u bij in de laatste jurisprudentie, waaronder rechtspraak over anonimiteit in het strafproces, samenloop tussen toezicht en opsporing, pv’s van herkenning van personen op beelden, alternatieve scenario’s van verdachten, CI-informanten als getuigen, steunbewijs en schakelbewijs en ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.
Daarnaast zijn er in deze nieuwe editie diverse nieuwe secties toegevoegd, waaronder bewijswaarde van DNA, en diverse bestaande secties herschreven.

Beter in minder tijd
Gebruik van het zakboek maakt een verschil in de rechtspraktijk. Het zal het aantal verzoeken tot aanvullend onderzoek/proces-verbaal sterk verlagen, en het aantal onnodige vrijspraken terugbrengen. Kortom: een onmisbare uitgave voor hulpofficieren van justitie en andere algemeen én buitengewoon opsporingsambtenaren!
Meer lezen Verberg

Deze uitgave op uw pc, tablet of mobiel? Kies dan de online variant

Zakboek Proces-verbaal en bewijsrecht
Zakboek Proces-verbaal en bewijsrecht
Online
€ 26,03
€ 31,50 incl. btw

Auteurs

Specificaties

Geplande verschijningsdatum:
5 maart 2019
Editie:
2019
Druk:
2
ISBN:
9789013144659
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
368
Afmetingen:
11,0 x 18,5 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. VOORWOORD
  5
 2. ACTUALITEITEN
  6
 3. GEBRUIKTE LITERATUUR
  23
 4. GEBRUIKTE AFKORTINGEN
  24
 5. 1
  INLEIDING
  1. 1.1
   Begripsomschrijving pv
   25
  2. 1.2
   Doel en belang van het pv
   25
  3. 1.3
   Waarheidsvinding strafbaar feit
   26
  4. 1.4
   Toezicht op opsporing en gezagsverhoudingen
   26
  5. 1.5
   Kritiek op betrouwbaarheid pv/gevaren van pv
   27
  6. 1.6
   Soorten pv’s
   28
  7. 1.7
   Pv aanvraag dwangmiddel
   28
  8. 1.8
   Eind-pv
   29
  9. 1.9
   Beslissingen na eind-pv
   29
  10. 1.10
   Werkzaamheden OvJ
   32
                        1. 1.11
                         Politierechter
                         33
                        2. 1.12
                         Meervoudige kamer
                         34
                        3. 1.13
                         De RC: taken en bevoegdheden
                         34
                       1. 2
                        VERBALISERINGSPLICHT
                        1. 2.1
                         Inleiding
                         38
                        2. 2.2
                         Verbaliseringsplicht algemeen
                         38
                        3. 2.3
                         Verbaliseringsplicht bij bijzondere opsporingsbevoegdheden
                         40
                        4. 2.4
                         Definiëring opsporingsonderzoek
                         40
                        5. 2.5
                         Verbaliseringsplicht bij onderzoek dat aan opsporing voorafgaat
                         41
                        6. 2.6
                         Verbaliseringsplicht bij opsporing
                         41
                        7. 2.7
                         Niet ten spoedigste opmaken van een pv
                         42
                        8. 2.8
                         Afschermprocedure/afscherm-pv
                         44
                        9. 2.9
                         Aanwijzing opmaken pv tegen onbekende daders
                         45
                       2. 3
                        OPSPORINGSBEVOEGDHEID DIVERSE OPSPORINGSAMBTENAREN
                        1. 3.1
                         Opsporingsbevoegdheid algemeen opsporingsambtenaren
                         46
                        2. 3.2
                         Opsporingsbevoegdheid KMar
                         46
                        3. 3.3
                         Opsporingsbevoegdheid bijzondere opsporingsdiensten
                         48
                        4. 3.4
                         Opsporingsbevoegdheid boa’s
                         50
                        5. 3.5
                         Territoriale bevoegdheid opsporingsambtenaar
                         53
                        6. 3.6
                         HulpOvJ’s
                         54
                       3. 4
                        TOEZICHT EN OPSPORING
                        1. 4.1
                         Inleiding
                         56
                        2. 4.2
                         Twee petten
                         56
                        3. 4.3
                         De Algemene wet bestuursrecht (Awb)
                         57
                        4. 4.4
                         De toezichthouder en gebruik van bevoegdheden
                         57
                        5. 4.5
                         Verbaliseringsplicht
                         59
                        6. 4.6
                         Toezicht en opsporing
                         59
                        7. 4.7
                         Misbruik/voortgezette toepassing van bevoegdheden
                         60
                        8. 4.8
                         Binnentreden en voortgezette toepassing
                         62
                        9. 4.9
                         Het pv
                         62
                       4. 5
                        VORMVEREISTEN PV
                        1. 5.1
                         Eisen aan vormgeving
                         64
                        2. 5.2
                         Inhoudsopgave en doorlopende nummering
                         64
                        3. 5.3
                         Samenvatting pv
                         65
                         1. 5.3.1
                          Overzicht vrijheidsbenemende dwangmiddelen
                          66
                         2. 5.3.2
                          Overzicht toegepaste bijzondere opsporingsbevoegdheden
                          67
                         3. 5.3.3
                          Voorbeeld bewijsoverzicht
                          67
                        4. 5.4
                         Afschriften
                         72
                       5. 6
                        INHOUDSEISEN PV
                        1. 6.1
                         Inleiding
                         73
                        2. 6.2
                         De aan het pv gestelde eisen
                         73
                        3. 6.3
                         Omschrijving verbalisant
                         74
                        4. 6.4
                         Extra eisen voor de boa
                         74
                        5. 6.5
                         Persoonlijk opgemaakt
                         74
                        6. 6.6
                         Gedagtekend
                         75
                        7. 6.7
                         Ondertekend
                         75
                        8. 6.8
                         Opmaken op ambtseed of ambtsbelofte
                         76
                        9. 6.9
                         Redenen van wetenschap
                         79
                         1. 6.9.1
                          Redenen van wetenschap: verbalisant
                          79
                         2. 6.9.2
                          Redenen van wetenschap: getuige/aangever
                          81
                         3. 6.9.3
                          Redenen van wetenschap: verdachte
                          82
                        10. 6.10
                         Decor en context
                         82
                        11. 6.11
                         Voorwaarden pv dwangmiddel
                         84
                         1. 6.11.1
                          Waarom is verdachte verdacht?
                          84
                        12. 6.12
                         Vaststelling identiteit verdachte
                         85
                        13. 6.13
                         Bestanddelen van het strafbare feit
                         87
                        14. 6.14
                         Datum en plaats
                         87
                        15. 6.15
                         Relevante onderzoeksbevindingen/ambtshandelingen
                         87
                        16. 6.16
                         Verzwijgen onderzoeksbevindingen/ambtshandelingen
                         89
                        17. 6.17
                         Geweld/gebruik boeien vermelden in het pv
                         90
                        18. 6.18
                         Genoemde bijlagen bijvoegen
                         91
                        19. 6.19
                         Wijzigingen en toevoegingen pv
                         91
                        20. 6.20
                         Rechten verdachten
                         92
                         1. 6.20.1
                          Mededelingen aan verdachten
                          92
                         2. 6.20.2
                          Informeren anderen over aanhouding verdachte
                          94
                         3. 6.20.3
                          Consultatierecht/verhoorbijstand
                          96
                        21. 7
                         CONCRETE TIPS VOOR HET PV
                         1. 7.1
                          Algemene tips vooraf
                          105
                         2. 7.2
                          Tijdstippen in 24 uursaanduiding opnemen
                          105
                         3. 7.3
                          Aangifte/verklaring op andere datum dan pleegdatum
                          105
                         4. 7.4
                          Ophouden voor uitreiken gerechtelijk stuk
                          105
                         5. 7.5
                          Melden reden vertraging
                          106
                         6. 7.6
                          Pv’s in zaak tegen medeverdachte
                          106
                         7. 7.7
                          Gebruik de juiste juridische terminologie
                          107
                         8. 7.8
                          Stoptekens
                          107
                         9. 7.9
                          Uitingen die verklaringsvrijheid getuige kunnen belemmeren
                          109
                         10. 7.10
                          Kennisnemen processtukken door benadeelde
                          110
                         11. 7.11
                          Onrechtmatig verkregen bewijs: niet altijd bewijsuitsluiting
                          110
                         12. 7.12
                          Aanhouding buiten heterdaad: eisen pv
                          110
                         13. 7.13
                          Pv door hulpOvJ
                          111
                         14. 7.14
                          Toezegging door opsporingsambtenaar
                          111
                         15. 7.15
                          Analyses in pv
                          112
                         16. 7.16
                          Een sepot wil niet zeggen dat er slecht werk is geleverd
                          112
                         17. 7.17
                          Verbanden tussen pv’s logisch
                          112
                         18. 7.18
                          Nummering van onbekende verdachten
                          113
                         19. 7.19
                          Horen verdachten/getuigen in aanwezigheid bekende
                          113
                         20. 7.20
                          Horen van alle getuigen?
                          114
                         21. 7.21
                          Buurtonderzoek
                          115
                         22. 7.22
                          Verbaliseren van voorwaardelijk opzet
                          115
                         23. 7.23
                          Verbaliseren van poging
                          116
                         24. 7.24
                          Verbaliseren van deelneming (o.a. medeplegen)
                          116
                         25. 7.25
                          Verbaliseren van “in vereniging” bij openlijk geweld
                          118
                         26. 7.26
                          Openlijk geweld strafverzwaring
                          118
                         27. 7.27
                          Situatietekening en foto’s
                          118
                         28. 7.28
                          Waarnemingen door middel van camera of opname
                          119
                         29. 7.29
                          Vastleggen in pv van waarnemingen op beelden
                          119
                         30. 7.30
                          Herkenning verdachte op beelden
                          120
                         31. 7.31
                          Verbaliseren van schoppen
                          121
                         32. 7.32
                          Verbaliseren geweld bij ambtsdwang/wederspannigheid
                          122
                         33. 7.33
                          Mishandeling bepaalde categorieën slachtoffers
                          123
                         34. 7.34
                          Letsel, geneeskundige verklaring?
                          124
                         35. 7.35
                          Zwaar lichamelijk letsel
                          124
                         36. 7.36
                          Omschrijven schade aan goederen in dossier
                          125
                         37. 7.37
                          Omvang schade in verband met straf
                          125
                         38. 7.38
                          Diefstal/heling zonder aangifte
                          125
                         39. 7.39
                          Tijdstip wetenschap heling
                          126
                         40. 7.40
                          Verbaliseren voorhanden/aanwezig hebben wapen/drugs
                          126
                         41. 7.41
                          Vastleggen geur (m.n. bij hennep)
                          127
                         42. 7.42
                          Gevaar bij brandstichting en soortgelijke delicten
                          127
                         43. 7.43
                          Vaststelling drugs
                          128
                         44. 7.44
                          Kopie rijbewijs of uitdraai rijbewijzenregister bij rijden onder invloed
                          128
                         45. 7.45
                          Stukken in dossier ‘rijden tijdens invordering’, enz.
                          128
                         46. 7.46
                          Opmaken akte van uitreiking
                          129
                        22. 8
                         INZENDING PV
                         1. 8.1
                          Inzenden pv conform Sv
                          131
                         2. 8.2
                          Inzenden pv in de praktijk
                          131
                         3. 8.3
                          Voldoende kopieën politiedossier
                          132
                         4. 8.4
                          Afwachten nadere bevelen OvJ
                          132
                        23. 9
                         DAGVAARDING/BESTANDDELEN
                         1. 9.1
                          Inleiding
                          133
                         2. 9.2
                          Eisen gesteld aan tenlastelegging
                          133
                         3. 9.3
                          Bestanddelen in het pv
                          135
                        24. 10
                         BEWIJS EN TERECHTZITTING
                         1. 10.1
                          Inleiding
                          137
                         2. 10.2
                          Veroordeling slechts bij wettig en overtuigend bewijs
                          137
                         3. 10.3
                          Onmiddellijkheidsbeginsel
                          140
                         4. 10.4
                          De gang van zaken tijdens het onderzoek ter terechtzitting
                          140
                         5. 10.5
                          Het onderzoek ter terechtzitting: de voorvragen
                          142
                         6. 10.6
                          Het onderzoek ter terechtzitting: de hoofdvragen
                          144
                         7. 10.7
                          Hoger beroep
                          145
                         8. 10.8
                          Wettige bewijsmiddelen
                          146
                         9. 10.9
                          Eigen waarneming rechter
                          146
                         10. 10.10
                          Verklaring verdachte
                          147
                         11. 10.10.1
                          Bekentenis verdachte
                          148
                         12. 10.10.2
                          Intrekken verklaring verdachte
                          149
                         13. 10.10.3
                          Voorschriften voor verhoor verdachte
                          149
                         14. 10.10.4
                          Consequenties van het ontbreken van de cautie
                          154
                         15. 10.10.5
                          Inhoudseisen pv-verhoor
                          154
                         16. 10.10.6
                          Tolken en vertaling (verdachte/getuige/aangever/deskundige)
                          156
                         17. 10.10.7
                          Proceshouding verdachte (liegen/zwijgen)
                          161
                         18. 10.10.8
                          Daderwetenschap verdachte
                          165
                         19. 10.10.9
                          Verklaringen tijdens onrechtmatige vrijheidsberoving
                          165
                         20. 10.10.10
                          Verklaring medeverdachte
                          166
                         21. 10.10.11
                          Verhoor (latere) verdachte als getuige
                          167
                         22. 10.10.12
                          Ad-info-voeging bij bekentenis
                          168
                         23. 10.10.13
                          Verklaring verdachte in pv-bevindingen
                          169
                         24. 10.10.14
                          Verdachte niet gehoord, toch veroordeeld
                          169
                         25. 10.11
                          Verklaring getuige
                          169
                         26. 10.11.1
                          Horen getuige/deskundige op initiatief verdediging
                          171
                         27. 10.11.2
                          Bevel oproeping getuige/deskundige door rechter
                          173
                         28. 10.11.3
                          Oproeping getuige/deskundige door OvJ
                          173
                         29. 10.11.4
                          Weigering oproeping getuige/deskundige door OvJ
                          173
                         30. 10.11.5
                          Getuigen op zitting/afzien van getuigen
                          174
                         31. 10.11.6
                          Verdedigingsbelang
                          176
                         32. 10.11.7
                          Noodzakelijkheidscriterium
                          177
                         33. 10.11.8
                          Inleiding (gedeeltelijke) anonimiteit in het strafproces
                          178
                         34. 10.11.9
                          Domicilie kiezende aangever/getuige
                          181
                         35. 10.11.10
                          Aangifte/getuigenverklaring onder nummer
                          183
                         36. 10.11.11
                          Beperkt anonieme getuige
                          184
                         37. 10.11.12
                          Bedreigde getuige
                          186
                         38. 10.11.13
                          Afgeschermde getuige
                          187
                         39. 10.11.14
                          Politieambtenaar als (beperkt) anonieme/bedreigde getuige
                          188
                         40. 10.11.15
                          Verschoningsrecht/plicht i.v.m. verhoor bepaalde getuigen
                          189
                         41. 10.11.16
                          Gebruik getuigenverklaring na niet wijzen op verschoningsrecht
                          189
                         42. 10.11.17
                          Gebruik eerdere getuigenverklaring na later beroep op verschoningsrecht
                          189
                         43. 10.11.18
                          Getuigen met geestelijke beperking of jeugdige getuigen
                          190
                         44. 10.11.19
                          Toezeggingen aan getuige over alleen horen door politie
                          190
                         45. 10.11.20
                          Afspraken met getuige/kroongetuige
                          190
                         46. 10.11.21
                          Opnemen van een verklaring in het bijzijn van een bekende
                          191
                         47. 10.11.22
                          Verhoorprotocol, inzet dominee en ervaringsdeskundige
                          192
                         48. 10.11.23
                          Advocaat/OvJ als getuige
                          192
                         49. 10.11.24
                          Verklaring van getuige in pv
                          192
                         50. 10.11.25
                          Verklaring ‘in concept’
                          194
                         51. 10.11.26
                          Getuige in buitenland
                          194
                         52. 10.11.27
                          Verdediging in gelegenheid stellen bij politieverhoren te zijn
                          194
                         53. 10.11.28
                          Zonder verdediging horen getuigen bij de RC
                          195
                         54. 10.11.29
                          Bewijsgebruik verklaring getuige die niet door de verdediging kon worden ondervraagd
                          196
                         55. 10.11.30
                          Belang getuige bij niet horen tegenover belang verdachte bij ondervragen getuige
                          199
                         56. 10.11.31
                          CI-informant als getuige
                          201
                         57. 10.11.32
                          Bewijsgebruik van ingetrokken verklaring
                          202
                         58. 10.11.33
                          Eén getuige is geen getuige
                          203
                         59. 10.12
                          Verklaring deskundige
                          208
                         60. 10.12.1
                          Rechten verdediging bij deskundigen
                          209
                         61. 10.13
                          Schriftelijke bescheiden/pv opsporingsambtenaar
                          211
                         62. 10.13.1
                          Pv eigen waarneming opsporingsambtenaar enig bewijs
                          213
                         63. 10.13.2
                          Verschillen tussen opnamen van verhoren en pv’s
                          214
                         64. 10.13.3
                          Pv van buitenlandse opsporingsambtenaar
                          215
                         65. 10.13.4
                          Anoniem pv
                          215
                         66. 10.13.5
                          Onderscheid opsporings-/deskundigenonderzoek
                          216
                         67. 10.13.6
                          Schriftelijk verslag deskundige
                          217
                         68. 10.13.7
                          DNA-rapport
                          219
                         69. 10.13.8
                          Strafblad als bewijs
                          220
                         70. 10.13.9
                          Slachtofferverklaring/vordering benadeelde als bewijs
                          220
                         71. 10.13.10
                          Reclasseringsrapport geen bewijs
                          220
                         72. 10.13.11
                          Verklaring/pleitaantekeningen advocaat geen bewijs
                          221
                         73. 10.13.12
                          Rapport Onderzoeksraad voor veiligheid als bewijs
                          221
                         74. 10.14
                          Feiten of omstandigheden van algemene bekendheid
                          221
                         75. 10.15
                          Bewijsminima
                          223
                         76. 10.16
                          Onrechtmatig verkregen bewijs
                          224
                         77. 10.17
                          Schakelbewijs
                          224
                        25. 11
                         HET SLACHTOFFER/DE BENADEELDE
                         1. 11.1
                          Slachtoffer/benadeelde: inleiding
                          226
                         2. 11.2
                          De bejegening van het slachtoffer en individuele beoordeling
                          226
                         3. 11.3
                          Verwijzing naar instanties
                          230
                         4. 11.4
                          Informatieverstrekking aan het slachtoffer
                          231
                         5. 11.4.1
                          Informeren over rechten en verloop van de zaak
                          231
                         6. 11.4.2
                          Recht op kennisneming en toevoeging van processtukken
                          236
                         7. 11.5
                          Bijstand/vertegenwoordiging/tolk/vertaling
                          238
                         8. 11.6
                          Rechten van naasten van het slachtoffer
                          239
                         9. 11.7
                          Spreekrecht
                          240
                         10. 11.8
                          Schadevergoeding
                          241
                         11. 11.9
                          Herstelrecht, waaronder bemiddeling
                          246
                         12. 11.10
                          Oproeping slachtoffer
                          247
                        26. 12
                         AANGIFTE EN KLACHT
                         1. 12.1
                          Aangifte en klacht
                          249
                         2. 12.2
                          Vormvereisten aangifte
                          249
                         3. 12.3
                          Inhoudseisen aangifte
                          251
                         4. 12.4
                          Aangifteplicht
                          251
                         5. 12.5
                          Verplichting tot opnemen aangifte
                          252
                         6. 12.6
                          Aangifte doen van een in het buitenland gepleegd feit
                          253
                         7. 12.7
                          Intrekken aangifte
                          254
                         8. 12.8
                          Ambtshalve vervolgbare strafbare feiten
                          254
                         9. 12.9
                          De klacht
                          255
                         10. 12.10
                          Herstellen gebrekkige klacht
                          259
                         11. 12.11
                          Aangifte opsporingsambtenaar
                          260
                        27. 13
                         HET VOORGELEIDINGS- EN RAADKAMERPV
                         1. 13.1
                          Inleiding
                          261
                         2. 13.2
                          Voorlopige hechtenis (algemeen)
                          261
                         3. 13.3
                          Het voorgeleidings- en raadkamerpv
                          262
                         4. 13.4
                          Pv bij opheffing schorsing na overtreding of vluchtgevaar
                          265
                         5. 13.5
                          Eind-pv
                          265
                        28. 14
                         BIJZONDERE OPSPORINGSBEVOEGDHEDEN (BOB)
                         1. 14.1
                          Inleiding
                          267
                         2. 14.2
                          Aanvraag pv BOB algemeen
                          267
                         3. 14.3
                          Inhoud van de aanvraag
                          267
                         4. 14.4
                          Uitwerking: aanvraag vordering verstrekking historische gegevens
                          268
                         5. 14.5
                          Pv zelfstandig inzetten BOB
                          270
                        29. 15
                         DOORZOEKING
                         1. 15.1
                          De doorzoeking
                          271
                         2. 15.2
                          Het pv
                          271
                         3. 15.3
                          Mondelinge vordering doorzoeking
                          272
                        30. 16
                         CONFRONTATIE
                         1. 16.1
                          Confrontatie
                          274
                         2. 16.2
                          Bewijs- of opsporingsconfrontatie
                          275
                         3. 16.3
                          Besluit toepassing maatregelen in het belang van het onderzoek
                          276
                         4. 16.4
                          Verzuim naleving regels confrontatie
                          277
                         5. 16.5
                          Overleg met OvJ over soort confrontatie
                          278
                         6. 16.6
                          Negatieve confrontaties/verdachte in selectie?
                          278
                         7. 16.7
                          Opsporingsconfrontatie als bewijs
                          279
                         8. 16.8
                          Foto’s van de confrontatie processtukken?
                          279
                        31. 17
                         ONTNEMING WEDERRECHTELIJK VERKREGEN VOORDEEL
                         1. 17.1
                          Toepassingsbereik art. 36e Sr
                          280
                         2. 17.2
                          Ontneming: bewijsvoering, bewijsmiddelen en bewijskracht
                          281
                         3. 17.3
                          Vaststellen voordeel bij meerdere daders
                          284
                        32. 18
                         BESLAG
                         1. 18.1
                          Inleiding
                          286
                         2. 18.2
                          Voorkom overmatig beslag
                          286
                         3. 18.3
                          Aanleiding/omstandigheden aantreffen voorwerp
                          287
                         4. 18.4
                          Omschrijf beslagbevoegdheid en vatbaarheid
                          288
                         5. 18.5
                          Goede aanduiding voorwerp
                          288
                         6. 18.6
                          Omschrijf onder wie voorwerp in beslag genomen is
                          288
                         7. 18.7
                          Schriftelijk afstand doen
                          289
                         8. 18.8
                          Zo snel en zo veel mogelijk afwerken beslag
                          289
                         9. 18.9
                          Overzicht afwerking beslag én restant per beslagene
                          293
                         10. 18.10
                          KVI en bewijs van ontvangst
                          293
                        33. 19
                         PROCESSTUKKEN
                         1. 19.1
                          Inleiding processtukken
                          294
                         2. 19.2
                          Sv en processtukken
                          295
                         3. 19.3
                          Besluit processtukken in strafzaken
                          303
                         4. 19.4
                          Bijzondere opsporingsbevoegdheden: art. 126aa Sv
                          309
                         5. 19.5
                          Ontlastend bewijsmateriaal
                          311
                         6. 19.6
                          Afschermen gehanteerde opsporingsmethoden
                          311
                         7. 19.7
                          Kennisgeving aan betrokkene (notificatie)
                          312
                         8. 19.8
                          Bewaring/vernietiging en gebruik gegevens voor ander doel
                          314
                        34. 20
                         DOOR RECHTERS GESIGNALEERDE ONJUISTHEDEN/VERBETERPUNTEN
                         1. 20.1
                          Inleiding
                          316
                         2. 20.2
                          Geuridentificatieproef niet ‘blind’ uitgevoerd
                          317
                         3. 20.3
                          Ontbreken bewijsschakel en overage gebreken/onjuistheden
                          318
                         4. 20.4
                          Onvolledig onderzoek (geen heropening/nader onderzoek)
                          318
                         5. 20.5
                          Schending pressieverbod
                          319
                         6. 20.6
                          Kwaliteit politieonderzoek (tunnelvisie en onvoldoende afstand van bemoeienissen familie slachtoffer)
                          319
                         7. 20.7
                          Klacht ex art. 12 Sv na aangifte tegen politie
                          320
                         8. 20.8
                          Vernietiging bewijsmateriaal zonder machtiging OvJ
                          321
                         9. 20.9
                          Schatting wederrechtelijk verkregen voordeel hennepkwekerij(en)
                          321
                         10. 20.10
                          Tegenstrijdigheden in pv en onder ede afgelegde verklaringen van opsporingsambtenaren
                          321
                         11. 20.11
                          Toetsing betrouwbaarheid verklaring aangeefsters
                          322
                         12. 20.12
                          Niet verstrekken informatie aan rechter
                          323
                         13. 20.13
                          Gebruik verstrekte cocaïne niet in pv
                          323
                         14. 20.14
                          Verschil pv verhoor en woordelijk verslag
                          324
                         15. 20.15
                          Ontlastende CI-info verzwegen
                          326
                         16. 20.16
                          Onjuiste weergave in pv uitkijken camerabeelden
                          326
                         17. 20.17
                          Aanpassing pv om juiste gang van zaken te maskeren
                          327
                         18. 20.18
                          Onjuiste wijze van verbaliseren door opsporingsambtenaren
                          327
                         19. 20.19
                          Pv opsporingsambtenaren strijdig met camerabeelden
                          328
                         20. 20.20
                          Zedenzaken: diverse voorbeelden
                          329
                         21. 20.21
                          Pressie op zwakbegaafde verdachte
                          332
                        35. 20.22
                         Onjuist uitwerken tapgesprekken
                         333
                        36. 20.23
                         Onvolledig onderzoek verlaten plaats ongeval
                         334
                        37. 20.24
                         Tappen en professioneel verschoningsgerechtigde
                         334
                       6. 21
                        BIJLAGEN
                        1. 21.1
                         Kwaliteitsstandaard procesdossier VVC
                         335
                        2. 21.2
                         Checklist van toezicht naar opsporing
                         352
                        3. 21.3
                         Checklist pv van aangifte huiselijk geweld
                         352
                       7. REGISTER
                        354
                       8. DE AUTEUR
                        361
                       Meer Verberg
                       Deze uitgave is onderdeel van de serie:
                       Kies uw producttype:
                       Online
                       € 31,50
                       Boek
                       € 25,00
                       € 22,94
                       € 25,00 incl. btw
                       Prijs per stuk
                       Boek
                       Reserveer nu, ontvang direct na verschijning
                       • Bestellen op rekening
                       • Gratis verzending
                       • Grootste uitgever van juridische informatie
                       Terug naar boven