Tekst & Commentaar Milieurecht

Tekst & Commentaar Milieurecht

Editie: editie 2017
Verschijningsdatum: 14 november 2017
Tekst & Commentaar Milieurecht
Kies uw producttype:
€ 278,31
€ 336,76 incl. btw
Prijs per stuk
E-book
Direct beschikbaar
 • Bestellen en direct aan de slag
 • Toegankelijk op laptop of tablet
 • Altijd en overal de informatie bij de hand
 • Met circa 1600 commentaren
 • Redactie: R. Uylenburg en G.A. van der Veen
 • Voorbereid op weg naar de Omgevingswet in 2021
Adviseert u of procedeert u op milieurechtgebied? De zeer actuele herziene druk van Tekst & Commentaar Milieurecht biedt u de belangrijkste wet- en regelgeving, voorzien van zo’n 1600 glasheldere en compacte commentaren. Inclusief commentaar op de Wet natuurbescherming. Een must-have voor u als milieurechtjurist!
In de 7e druk van Tekst & Commentaar Milieurecht vindt u de tekst van diverse weten en besluiten, voorzien van korte en heldere commentaren. Onder andere: 
 • Wet milieubeheer
 • Besluit milieu-effectrapportage
 • Besluit externe veiligheid inrichtingen
 • Activiteitenbesluit milieubeheer
 • Wet bodembescherming
 • Wet natuurbescherming
 • Wet geluidhinder
 • Besluit geluidhinder
Tekst & Commentaar Milieurecht is volledig bijgewerkt naar de stand van 1 juli 2017, waarbij de wetgeving zelfs van de situatie per 1 september 2017 uitgaat. De auteurs, specialisten op milieurechtgebied, schenken onder meer aandacht aan:
 • de Wet Natuurbescherming die in werking is getreden, ter vervanging van de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet.
 • de Wet milieubeheer die door de Erfgoedwet is gewijzigd en waarin de implementatie van de Richtlijn 2014/52/EU tot herziening van de mer-richtlijn is verwerkt.
Op relevante onderdelen hebben de auteurs de relatie met de Omgevingswet gelegd.

Zeker nu de inwerkingtreding van de Omgevingswet langer op zich laat wachten is deze nieuwe druk zeer waardevol voor iedere jurist die zich met het milieurecht bezighoudt.
Meer lezen Verberg

Deze uitgave op uw pc, tablet of mobiel? Kies dan de online variant

Tekst & Commentaar Milieurecht
Tekst & Commentaar Milieurecht
Online
€ 139,26
€ 125,33
€ 151,65 incl. btw
Deze uitgave is onderdeel van de serie:
Kies uw producttype:
€ 278,31
€ 336,76 incl. btw
Prijs per stuk
E-book
Direct beschikbaar
 • Bestellen en direct aan de slag
 • Toegankelijk op laptop of tablet
 • Altijd en overal de informatie bij de hand
Terug naar boven