Tekst & Commentaar Bouwrecht

Tekst & Commentaar Bouwrecht

Editie: editie 2018
Verschijningsdatum: 6 april 2018
Tekst & Commentaar Bouwrecht
€ 113,30
€ 123,50 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
 • Auteurs: H.L. van der Beek en M.A.B. Chao-Duivis
 • Toelichting op Titel 12 Boek 7 BW, de UAV 2012, UAV-GC 2005 en DNR 2011
 • Alles wat u nodig heeft als jurist op het gebied van bouwrecht
Houdt u zich als jurist in uw dagelijkse praktijk of studie bezig met het bouwrecht? Dan is Tekst & Commentaar Bouwrecht voor u de ideale primaire bron. U vindt in deze 6e druk een geheel geactualiseerd artikelsgewijs commentaar op Titel  12 van Boek 7 BW (Aanneming van werk), de UAV 2012, de UAV-GC 2005 en de DNR 2011, uitgaande van de stand per 1 maart 2018.
Met deze 6e druk van Tekst & Commentaar Bouwrecht bent u in staat binnen enkele minuten de kern van de wetsartikelen te doorgronden. Aangevuld met zorgvuldig geselecteerde jurisprudentie biedt dit boek u de perfecte combinatie van wetgeving, compact commentaar en rechtspraak. Daarmee heeft u alles tot uw beschikking om uw werk tot in de puntjes te kunnen doen.

T&C Bouwrecht bevat een artikelsgewijze toelichting op Titel 12 van Boek 7 BW (Aanneming van werk) waarbij in de aantekeningen ‘Komend recht’ de tekst van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen is verwerkt zoals deze luidt op het moment dat dit boek is gedrukt. Daarnaast zijn opgenomen de UAV 2012, de UAV-GC 2005 en de DNR 2011 met commentaar.

Wetgeving en commentaar zijn bijgewerkt tot de situatie per 1 maart 2018. Tekst & Commentaar Bouwrecht is bestemd voor iedereen die in de dagelijkse praktijk of studie met het bouwrecht te maken heeft.
Meer lezen Verberg

Deze uitgave op uw pc, tablet of mobiel? Kies dan de online variant

Tekst & Commentaar Bouwrecht
Tekst & Commentaar Bouwrecht
Online
€ 52,07
€ 63,00 incl. btw

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
6 april 2018
Editie:
2018
Druk:
6
ISBN:
9789013146905
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
480
Afmetingen:
12,0 x 18,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Voorwoord
  V
 2. Auteurs
  VII
 3. Lijst van afkortingen
  XI
 4. Literatuuroverzicht
  XIII
 5. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  1
 6. Titel 12 Aanneming van werkBurg
  1
 7. Afdeling 1 Aanneming van werk in het algemeen
  5
 8. Afdeling 2 Bijzondere bepalingen voor de bouw van een woning in opdracht van een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijfBurger
  46
 9. Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012)
  61
 10. Hoofdstuk I Algemeen
  63
 11. Hoofdstuk II Vertegenwoordiging van partijen
  69
 12. Hoofdstuk III Algemene verplichtingen van partijen
  75
 13. Hoofdstuk IV Aanvang, uitvoeringsduur, oplevering
  101
 14. Hoofdstuk V Wijziging tijdstippen van uitvoering, schorsing, beëindiging in onvoltooide staat
  123
 15. Hoofdstuk VI Werkterrein, reclameUA
  129
 1. Hoofdstuk VII BouwstoffenUAV20
  131
 2. Hoofdstuk VIII HulpmiddelenUAV2012,Hfds
  145
 3. Hoofdstuk IX UitvoeringUAV2012,Hfds
  147
 4. Hoofdstuk X Meer en minder werkUAV2012,Hfds
  159
 5. Hoofdstuk XI Betaling, omzetbelasting, kortingen, verpandingUAV2012,Hfds
  177
 6. Hoofdstuk XIA Zekerheidstelling, verzekeringU
  187
 7. Hoofdstuk XII Schade aan het werkUAV
  191
 8. Hoofdstuk XIII In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van een der
 9. Hoofdstuk XIV Kostenverhogende omstandighedenUAV2012,Hfdst.XIV
  201
 10. Hoofdstuk XV Vastleggen van de toestand, beslechting van geschillenUAV2012,Hfds
  207
 11. Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005)
  213
 12. Hoofdstuk 1 AlgemeenUAV-GC
  217
 13. Hoofdstuk 2 Algemene verplichtingen van partijenUAV-GC20
  223
 14. Hoofdstuk 3 Contractoverneming en zelfstandige hulppersonen
  237
 15. Hoofdstuk 4 Planning en coördinatieUAV-GC20
  241
 16. Hoofdstuk 5 Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen; wettelijke voorschriften
  245
 17. Hoofdstuk 6 BodemaspectenUA
  261
 18. Hoofdstuk 7 Wijzigingen, schorsing, ontbinding, opzeggingU
  265
 19. Hoofdstuk 8 Werkterrein, reclameUAV-GC
  279
 20. Hoofdstuk 9 KwaliteitsborgingUAV-GC
  281
 21. Hoofdstuk 10Oplevering en onderhoudstermijnUA
  299
 22. Hoofdstuk 11 Meerjarig Onderhoud
  313
 23. Hoofdstuk 12 Betaling, stelposten, omzetbelasting, boetebeding, bonus, verpanding, cessie
  321
 24. Hoofdstuk 13 Zekerheidstelling, verzekeringUAV-GC
  329
 25. Hoofdstuk 14 Intellectuele eigendomsrechten
  333
 26. Hoofdstuk 15 Schade aan het werkUAV-GC
  339
 27. Hoofdstuk 16 In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van een der partijenUAV-GC
  343
 28. Hoofdstuk 17 Kostenvergoeding, termijnsverlenging, procedure afwikkeling gevolgen wijzigingen door de opdrachtgever
  349
 29. Hoofdstuk 18 Vastleggen van de toestand; beslechting van geschillenU
  357
 30. Rechtsverhouding opdrachtgever — architect, ingenieur en adviseur DNR 2011
  361
 31. 1 Begripsbepalingen
  363
 32. 2 Algemene bepalingen omtrent de opdracht
  367
 33. 3 Bijzondere bepalingen omtrent de opdracht
  372
 34. 4 Aanpassingen en wijzigingen
  377
 35. 5 Algemene verplichtingen van partijen
  380
 36. 6 Aansprakelijkheid van de adviseur
  392
 37. 7 Vertraging, onderbreking en gevolgen daarvan
  403
 38. 8 Bepalingen van toepassing op de opzegging van de opdracht
  405
 39. 9 Opzegging van de opdracht
  407
 40. 10 Gevolgen van de opzegging van de opdracht
  412
 41. 11 Eigendom en gebruik van documenten — rechten van de adviseur op het advies
  427
 42. 12 Financiële bepalingen
  433
 43. 13 Toepasselijk recht, geschillen en vaststelling
  443
 44. Trefwoordenregister
  447
Meer Verberg
Deze uitgave is onderdeel van de serie:
€ 113,30
€ 123,50 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Terug naar boven