Punitive Damages

Punitive Damages

Editie: editie 2014-1
Verschijningsdatum: 17 december 2014
Punitive Damages
Producttype E-book :
€ 84,30
€ 102,00 incl. btw
Prijs per stuk
E-book
Direct beschikbaar
 • Bestellen en direct aan de slag
 • Toegankelijk op laptop of tablet
 • Altijd en overal de informatie bij de hand
Dit e-book behandelt het verschijnsel punitive damages. Het biedt nieuwe inzichten in het aansprakelijkheidsrecht, openingen voor discussie over sancties binnen Europa en aanknopingspunten voor verdieping van het denken over sancties.

In deze Engelstalige dissertatie beschrijft de auteur het verschijnsel punitive damages, en stelt zij de vraag of deze sanctie een toekomst heeft in continentaal Europa. Deze vorm van civiele schadevergoeding wordt tot op heden louter erkend in rechtssystemen die behoren tot de common law-traditie zoals de Verenigde Staten en Engeland. In deze landen kan in bepaalde omstandigheden aan een gedaagde in een civiele procedure, naast een compensatoire schadevergoeding, een extra schadevergoeding in de vorm van punitive damages worden opgelegd.

 

Functies

De functies van deze privaatrechtelijke boete reiken verder dan bestraffing en preventie alleen; ook het beschermen van het algemeen belang, het faciliteren van privaatrechtelijke handhaving en het compenseren van bepaalde kosten van de eiser, zoals advocaatkosten, behoren tot haar functies Meurkens begint met een uitgebreide schets van het Amerikaanse recht: achtergrond, huidig recht, evaluatie, en een tussentijdse balans. Is het Amerikaanse recht echt zo erg als wordt beweerd?

 

Beducht voor Amerikaans recht

Punitive damages spelen in het Amerikaanse recht een belangrijke rol. Men is er anderzijds ook beducht voor. Er is een aantal controlemechanismen ontwikkeld waarmee excessieve extreme en onethische punitive damages worden voorkomen. In feite worden punitive damages zelden toegekend.

 

Situatie in Europa

Ook komt de situatie in Europa aan bod. De redenen voor het vrijwel ontbreken van punitive damages in Europa:

 • de andere functie van het aansprakelijkheidsrecht;
 • het onderscheid publiek/privaatrecht;
 • de rol van de overheid.

 

Oorzaken van de toenemende belangstelling:

 • private handhaving;
 • naleving van het mededingingsrecht.

 

De status quo in Europa:

 • afwijzing door het EHRM;
 • onzekere houding van de EU;
 • de situatie in vier Europese stelsels: Nederland, Duitsland, Frankrijk en Engeland. 

 

Alleen Engeland erkent de punitive damages zonder reserve. De toekomst in continentaal Europa komt eveneens aan de orde. De verrassende conclusie: het is momenteel nog te vroeg om een concreet antwoord te geven op de vraag of de civiele sanctie ‘punitive damages’ een toekomst heeft in continentaal Europa.

 

Voor wie

Dit boek biedt u nieuwe inzichten op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht. Met dit boek wil de auteur de discussie aanzwengelen of deze manier van sanctioneren binnen Europa mogelijk is.

Hierdoor is het interessant voor advocaten die zich bezighouden met aansprakelijkheidsrecht. Ook voor medewerkers bij het OM en de rechterlijke macht biedt dit boek een verdieping en verbreding van het denken over sanctiemogelijkheden.

Meer lezen Verberg

Specificaties

Verschijningsdatum:
17 december 2014
Editie:
2014-1
Druk:
1
ISBN:
9789013126969
Verschijningsvorm:
E-book
Aantal pagina's:
476
Beveiliging:
Watermerk DRM
Meer lezenVerberg
Bijlage
Producttype E-book :
€ 84,30
€ 102,00 incl. btw
Prijs per stuk
E-book
Direct beschikbaar
 • Bestellen en direct aan de slag
 • Toegankelijk op laptop of tablet
 • Altijd en overal de informatie bij de hand
Terug naar boven