PS Special Heeft u al een flitswerkgever

PS Special Heeft u al een flitswerkgever

PS Special Heeft u al een flitswerkgever
Producttype :
€ 0,00
€ 0,00 - € 0,00 incl. btw

Welke wisselwerking bestaat er tussen de Wet werk en zekerheid (Wwz) en het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I (Wco I)? Wat zijn de praktische gevolgen van verschillende normkaders voor werknemers en de doorstartpraktijk bij reorganisatie? Juristen en studenten die zich bezighouden met insolventierecht en arbeidsrecht, willen graag antwoord op deze vragen.

Zowel de Wwz als het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I (Wco I) hebben praktische gevolgen voor werknemers bij reorganisaties (faillissement en doorstart). De Wwz trad op 1 juli 2015  voor het overgrote deel in werking en de Tweede Kamer nam op 21 juni 2016 het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I (Wco I) aan. Helaas heeft de wetgever nagelaten om het insolventierecht en het arbeidsrecht geïntegreerd te benaderen bij deze (nieuwe) regelingen. Hierdoor kan er gemakkelijk extra discussie ontstaan over situaties waarin de onderneming na surseance wordt voortgezet of bij doorstart na faillissement.

Duidelijkheid over nieuw recht
Heeft u al een flitswerkgever? schept duidelijkheid door enkele knelpunten en valkuilen te duiden voor werknemers, ondernemers, doorstarters, curatoren, arbeidsrecht- en insolventiejuristen, rechter-commissarissen en rechters. Met behulp van de aanbevelingen en praktische tips die u hierin aantreft, kunt u het (nieuwe) recht gemakkelijker interpreteren. Deze uitgave reikt u een zo compleet mogelijk beeld aan van het juridisch kader tijdens informele reorganisaties en doorstarts via een insolventieprocedure. Daarbij is het perspectief gelijkelijk verdeeld over het arbeidsrecht en het insolventierecht. Het toegevoegde overzicht met vakliteratuur en aangehaalde jurisprudentie zet u gemakkelijk in voor de argumentatie in uw eigen dossiers.

Meer lezen Verberg

Specificaties

Verschijningsvorm:
Verberg
Bijlage
Producttype :
€ 0,00
€ 0,00 - € 0,00 incl. btw
U bekeek eerder ook
Terug naar boven