PS Special De wilsgebreken en de bedenktermijn in de Wwz

PS Special De wilsgebreken en de bedenktermijn in de Wwz

PS Special De wilsgebreken en de bedenktermijn in de Wwz
Producttype :
€ 0,00
€ 0,00 - € 0,00 incl. btw
Werkgevers, werknemers en hun adviseurs kennen de bedenktermijn in de Wet werk en zekerheid. De werknemer kan binnen veertien dagen terugkomen op zijn besluit om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Beperkt de gestelde termijn een eventueel beroep op dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden? Deze uitgave biedt inzicht én oplossingen.
De wilsgebreken en de bedenktermijn in de Wwz; een onderwerp dat stevig wordt uitgediept in deze PS Special. Met de invoering van de Wet werk en zekerheid heeft de wetgever bij de beëindigingsovereenkomst en de instemming met de opzegging een bedenktermijn ingevoerd. Tijdens deze veertiendaagse bedenktermijn kan de werknemer terugkomen op zijn genomen besluit om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Deze bedenktermijn is ingevoerd voor de beëindigingsovereenkomst (artikel 7:670b lid 2 BW) en de instemming met de opzegging (artikel 7:671 lid 2 BW). Met de invoering van deze bedenktermijnen wordt aangesloten bij andere regelingen met een bedenktermijn, zoals de koop van onroerende zaken en koop op afstand.

Wilsgebrek
De werknemer uit zich bij de beëindigingsovereenkomst of instemming met opzegging met een wilsverklaring. De wil kan echter gebrekkig gevormd zijn onder invloed van dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden aan de kant van de werkgever. Kán een werknemer nog wel een beroep doen op zo’n wilsgebrek, of is de beslissing van de werknemer na veertien dagen definitief? Of heeft de werknemer tijdens de bedenktermijn een verdergaande onderzoeksplicht; met andere woorden: slaagt een beroep op een wilsgebrek minder snel? Het antwoord op deze vragen vindt u in deze uitgave aan de hand van een analyse van doel en strekking van de regeling van wilsgebreken en de bedenktermijn.

Rechtsmiddelen
Ook voor de werkgever zijn de arbeidsrechtelijke gevolgen van een vernietiging met terugwerkende kracht groot (zoals loon nabetalen). De volgende rechtsmiddelen waarmee de werkgever zich kan verweren komen aan bod: preventieve bescherming (uitsluiting in de arbeidsovereenkomst van het beroep op wilsgebreken), beroep op rechtsverwerking of verrekening, zoals gebruikelijk in het ambtenarenrecht. Overzichten van vakliteratuur en van jurisprudentie bieden achtergrondinformatie. Kortom, deze handzame uitgave geeft u grip op dit ingewikkelde onderwerp.
Meer lezen Verberg

Specificaties

Verschijningsvorm:
Verberg
Bijlage
Producttype :
€ 0,00
€ 0,00 - € 0,00 incl. btw
U bekeek eerder ook
Terug naar boven