Privaatrechtelijke gevolgen van een schending van het mededingingsrecht

Privaatrechtelijke gevolgen van een schending van het mededingingsrecht

Editie: editie deel 96
Verschijningsdatum: 9 november 2016
Privaatrechtelijke gevolgen van een schending van het mededingingsrecht
Kies uw producttype:
E-book
€ 98,49
Boek
€ 88,75
€ 81,40
€ 98,49 incl. btw
Prijs per stuk
E-book
Direct beschikbaar
 • Bestellen en direct aan de slag
 • Toegankelijk op laptop of tablet
 • Altijd en overal de informatie bij de hand
Houdt u zich bezig met het vermogens- en het mededingingsrecht? Dan weet u dat de rechtssystemen van Nederland en de Europese Unie op elkaar inwerken én vaak voor onduidelijkheden zorgen. Deze uitgave geeft u een helder beeld van de privaatrechtelijke gevolgen van een schending van het mededingingsrecht.
Het Nederlandse vermogensrecht wordt steeds meer beïnvloed door de Europese Unie, wat op veel vlakken zorgt voor nieuwe privaatrechtelijke vraagstukken. Het VWEU regelt bijvoorbeeld de nietigheid van overeenkomsten als de mededinging in gevaar komt, maar de privaatrechtelijke gevolgen daarvan worden aan de lidstaten overgelaten. Bij het vinden en toepassen van privaatrechtelijke rechtsmiddelen is wel vereist dat het mededingingsrecht gewaarborgd wordt. Dat roept de vraag op welke voorwaarden het Europese recht aan ons nationale recht stelt. Dat onderwerp staat centraal in Privaatrechtelijke gevolgen van een schending van het mededingingsrecht.

Privaatrechtelijke gevolgen van een schending van het mededingingsrecht
Deze uitgave brengt de privaatrechtelijke gevolgen van een schending van het Unierechtelijke mededingingsrecht op een heldere manier in kaart. In aansluiting daarop worden de regels en procedures behandeld die gelden als de rechten die voortvloeien uit een schending van het Europese mededingingsrecht met behulp van het privaatrecht worden afgedwongen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de rechtsgevolgen van nietigheid naar Unierecht én naar nationaal recht. Uiteraard komt ook aan bod hoe deze rechtsstelsels op elkaar inwerken.

Andere onderwerpen die worden toegelicht, zijn bijvoorbeeld de rechtsvorderingen uit onrechtmatige daad en uit rechtmatige daden, maar ook de procedurele en de IPR-aspecten. Bovendien zijn praktische casestudies opgenomen over de rechtsgevolgen van een schending van artikel 101, 102 en 108 VWEU, wat de wisselwerking tussen het Unierechtelijke mededingingsrecht en ons nationale vermogensrecht extra verduidelijkt. Dat maakt deze uitgave zowel relevant voor professionals uit de praktijk als uit de wetenschap.
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
9 november 2016
Editie:
deel 96
Druk:
1
ISBN:
9789013140279
Verschijningsvorm:
E-book
Aantal pagina's:
408
Beveiliging:
Watermerk DRM
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Afkortingenlijst
  XV
 2. 1
  Inleiding
  1
  1. 1.1
   Introductie onderwerp
   1
  2. 1.2
   Aanleiding en probleemachtergrond van het onderzoek
   4
  3. 1.3
   Probleemstelling
   5
  4. 1.4
   Verantwoording
   9
  5. 1.5
   Afbakening van het onderzoek
   11
  6. 1.6
   Plan van behandeling
   13
 3. 2
  Mededingingsrecht
  15
  1. 2.1
   Inleiding
   15
  2. 2.2
   Verkenning mededingingsrecht
   17
   1. 2.2.1
    Artikel 101 VWEU – Het kartelverbod
    17
   2. 2.2.1.1
    Tekst artikel 101 lid 1 VWEU
    17
   3. 2.2.1.2
    Onderneming
    17
   4. 2.2.1.3
    Overeenkomst, besluit en onderling afgestemde feitelijke gedraging
    18
                    1. 2.2.1.4
                     Concurrentievervalsing en ongunstige beïnvloeding intra- Europese handel
                     22
                    2. 2.2.1.5
                     Uitzonderingen op het kartelverbod
                     23
                    3. 2.2.1.6
                     Een Europeesrechtelijke nietigheid, artikel 101 lid 2 VWEU
                     24
                    4. 2.2.1.7
                     Ambtshalve toepassing van artikel 101 VWEU
                     25
                    5. 2.2.2
                     Artikel 102 VWEU – Verbod op misbruik van een machtspositie
                     31
                    6. 2.2.2.1
                     Tekst artikel 102 VWEU
                     31
                    7. 2.2.2.2
                     Afbakening van de relevante markt
                     31
                    8. 2.2.2.3
                     Machtspositie
                     33
                    9. 2.2.2.4
                     Misbruik
                     34
                    10. 2.2.3
                     Concentraties
                     40
                    11. 2.2.3.1
                     Tekst artikel 3 lid 1 en 2 Concentratieverordening
                     40
                    12. 2.2.3.2
                     Concentratie
                     41
                    13. 2.2.3.3
                     Zeggenschap
                     42
                    14. 2.2.3.4
                     Europeesrechtelijke dimensie
                     43
                    15. 2.2.3.5
                     Significante belemmering mededinging
                     43
                    16. 2.2.4
                     Staatssteun
                     44
                    17. 2.2.4.1
                     Tekst artikel 107 lid 1 VWEU
                     44
                    18. 2.2.4.2
                     Voordeel begunstigde(n)
                     45
                    19. 2.2.4.3
                     Maatregel van de staat of met staatsmiddelen bekostigd
                     47
                    20. 2.2.4.4
                     Toerekening van het handelen van een staatsonderneming aan de overheid
                     49
                    21. 2.2.4.5
                     Selectiviteitscriterium
                     52
                    22. 2.2.4.6
                     Dreigende vervalsing van de mededinging en ongunstige beïnvloeding van de intra-Europese handel
                     53
                    23. 2.2.4.7
                     Procedure – artikel 108 VWEU
                     55
                   1. 2.3
                    Publiekrechtelijke handhaving van Europees mededingingsrecht
                    56
                    1. 2.3.1
                     Doel publiekrechtelijke handhaving
                     56
                    2. 2.3.2
                     Artikel 101 en 102 VWEU
                     57
                    3. 2.3.3
                     Concentraties
                     59
                    4. 2.3.4
                     Staatssteun
                     61
                  1. 3
                   Aantasting van rechtshandelingen op grond van Nederlands recht
                   65
                   1. 3.1
                    Inleiding
                    65
                   2. 3.2
                    Artikel 3:40 BW
                    66
                    1. 3.2.1
                     Inleiding
                     66
                    2. 3.2.2
                     Nietig(heid)
                     68
                    3. 3.2.3
                     Aangaan, inhoud of strekking van een rechtshandeling?
                     69
                    4. 3.2.4
                     De begrippen goede zeden en openbare orde
                     71
                    5. 3.2.5
                     Het begrip wet
                     74
                    6. 3.2.6
                     Rechtsgevolgen
                     75
                    7. 3.2.7
                     Kritiek op de opbouw van artikel 3:40 BW
                     76
                    8. 3.2.8
                     Ambtshalve toepassing op grond van artikel 25 Rv
                     80
                   3. 3.3
                    Invloed van Europees recht
                    82
                    1. 3.3.1
                     Inleiding
                     82
                    2. 3.3.2
                     Openbare orde
                     83
                    3. 3.3.2.1
                     Drie categorieën openbare orde
                     83
                    4. 3.3.2.2
                     De verhouding tussen Unierecht en de inroepbaarheid van nationale openbare orde (in de zin van artikel 3:40 BW)
                     87
                    5. 3.3.2.3
                     Aanvulling nationale openbare orde door openbare orde op het niveau van Unierecht
                     90
                    6. 3.3.2.4
                     Conclusie
                     90
                    7. 3.3.3
                     Goede zeden
                     92
                    8. 3.3.4
                     Wet
                     92
                   4. 3.4
                    Toepassing van artikel 3:40 BW bij schending van het Europese mededingingsrecht
                    96
                    1. 3.4.1
                     Inleiding
                     96
                    2. 3.4.2
                     Kartelrecht
                     96
                    3. 3.4.3
                     Misbruik van een machtspositie
                     97
                    4. 3.4.4
                     Concentraties
                     100
                    5. 3.4.5
                     Staatssteun
                     101
                    6. 3.4.5.1
                     Algemeen
                     101
                    7. 3.4.5.2
                     Residex
                     101
                    8. 3.4.5.2.1
                     Feiten en prejudiciële vraag
                     101
                    9. 3.4.5.2.2
                     Rechtsvragen – oordeel gerechtelijke instanties
                     102
                    10. 3.4.5.2.3
                     Mijn oordeel
                     105
                    11. 3.4.5.3
                     Vraagstukken bij onrechtmatige, maar verenigbare staatssteun (die privaatrechtelijk vormgegeven is)
                     108
                    12. 3.4.5.3.1
                     Inleiding en CELF/SIDE
                     108
                    13. 3.4.5.3.2
                     Is de rechtshandeling nietig?
                     109
                    14. 3.4.5.3.3
                     Overeenkomst onder opschortende voorwaarde
                     111
                   5. 3.5
                    Relativeringsmogelijkheden van nietigheid
                    113
                    1. 3.5.1
                     Inleiding
                     113
                    2. 3.5.2
                     Partiële nietigheid
                     115
                    3. 3.5.2.1
                     Europees recht (artikel 101 lid 2 VWEU)
                     115
                    4. 3.5.2.2
                     Nederlands recht (artikel 3:41 BW)
                     116
                    5. 3.5.3
                     Conversie
                     120
                    6. 3.5.3.1
                     Europees recht (artikel 101 lid 2 VWEU)
                     120
                    7. 3.5.3.2
                     Nederlands recht (artikel 3:42 BW)
                     123
                    8. 3.5.4
                     Bekrachtiging
                     130
                    9. 3.5.4.1
                     Europees recht
                     130
                    10. 3.5.4.2
                     Nederlands recht (artikel 3:58 BW)
                     130
                   6. 3.6
                    Conclusie
                    131
                  2. 4
                   Privaatrechtelijke rechtsmiddelen en het mededingingsrecht
                   135
                   1. 4.1
                    Inleiding
                    135
                   2. 4.2
                    Eisen van Europees recht aan nationaal (proces)recht
                    138
                   3. 4.3
                    Europese privaatrechtelijke rechtsmiddelen
                    140
                    1. 4.3.1
                     Inleiding
                     140
                    2. 4.3.2
                     Wanprestatie
                     141
                    3. 4.3.3
                     Onrechtmatige daad
                     141
                    4. 4.3.3.1
                     Inleiding
                     141
                    5. 4.3.3.2
                     Courage/Crehan
                     142
                    6. 4.3.3.3
                     Voorwaarden voor aansprakelijkheid
                     145
                    7. 4.3.3.4
                     Umbrella pricing
                     146
                    8. 4.3.3.5
                     Vorderingsrecht
                     148
                    9. 4.3.4
                     Onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking
                     149
                    10. 4.3.4.1
                     Inleiding
                     149
                    11. 4.3.4.2
                     Onverschuldigde betaling
                     150
                    12. 4.3.4.3
                     Ongerechtvaardigde verrijking
                     151
                    13. 4.3.5
                     Collectief verhaal
                     154
                   4. 4.4
                    Nationale privaatrechtelijke rechtsmiddelen
                    158
                    1. 4.4.1
                     Inleiding
                     158
                    2. 4.4.2
                     Wanprestatie
                     159
                    3. 4.4.3
                     Onrechtmatige daad
                     160
                    4. 4.4.4
                     Onverschuldigde betaling
                     162
                    5. 4.4.5
                     Ongerechtvaardigde verrijking
                     163
                    6. 4.4.6
                     Collectief verhaal
                     165
                    7. 4.4.6.1
                     Inleiding
                     165
                    8. 4.4.6.2
                     Artikel 3:305a BW
                     165
                    9. 4.4.6.3
                     Wet collectieve afwikkeling massaschade
                     166
                    10. 4.4.7
                     Verbodsactie (artikel 3:296 BW)
                     171
                   5. 4.5
                    Confrontatie en conclusie
                    171
                    1. 4.5.1
                     Inleiding
                     171
                    2. 4.5.2
                     Relativiteit
                     172
                    3. 4.5.3
                     Staatssteun
                     173
                    4. 4.5.4
                     Conclusie
                     175
                  3. 5
                   Effectuering met behulp van privaatrechtelijke rechtsmiddelen
                   177
                   1. 5.1
                    Inleiding
                    177
                   2. 5.2
                    Bevoegde rechter
                    179
                    1. 5.2.1
                     Inleiding
                     179
                    2. 5.2.2
                     Artikel 7 en 8 EEX-Verordening
                     181
                    3. 5.2.2.1
                     Algemeen
                     181
                    4. 5.2.2.2
                     Artikel 7 lid 2 EEX – onrechtmatige daad
                     182
                    5. 5.2.2.3
                     Artikel 7 lid 2 EEX – schade
                     183
                    6. 5.2.2.4
                     Artikel 8 EEX
                     187
                    7. 5.2.3
                     Aanhouding beslissingen en samenhang
                     189
                    8. 5.2.3.1
                     Masterfoods-verweer
                     189
                    9. 5.2.3.2
                     De artikelen 29 en 30 EEX-Verordening
                     193
                    10. 5.2.4
                     Jurisprudentie Nederland
                     196
                    11. 5.2.4.1
                     Inleiding en feitencomplex
                     196
                    12. 5.2.4.2
                     Liftenkartel
                     197
                    13. 5.2.4.3
                     Kaarsenwaskartel
                     199
                    14. 5.2.4.4
                     Conclusie
                     200
                   3. 5.3
                    Toepasselijk recht
                    201
                    1. 5.3.1
                     Inleiding
                     201
                    2. 5.3.2
                     Rome II-Verordening
                     202
                    3. 5.3.3
                     Casus liftenkartel en kaarsenwaskartel
                     205
                   4. 5.4
                    Procedurele kwesties die aan bod komen in de richtlijn schadevorderingen
                    206
                    1. 5.4.1
                     Inleiding
                     206
                    2. 5.4.2
                     Bewijs
                     208
                    3. 5.4.2.1
                     Inleiding
                     208
                    4. 5.4.2.2
                     Stand-alone acties versus follow-on acties
                     209
                    5. 5.4.2.3
                     Hoofdstuk II richtlijn schadevorderingen
                     211
                    6. 5.4.2.4
                     Artikel 9 en artikel 17 lid 2 richtlijn schadevorderingen
                     214
                    7. 5.4.2.5
                     Het opvragen van bewijs naar Nederlands recht – artikel 843a Rv
                     217
                    8. 5.4.3
                     Omvang schadevergoeding
                     220
                    9. 5.4.3.1
                     Europeesrechtelijke regels
                     220
                    10. 5.4.3.2
                     Wijze van schadeberekening in Nederland
                     222
                    11. 5.4.3.3
                     Passing-on verweer
                     223
                    12. 5.4.3.3.1
                     Inleiding
                     223
                    13. 5.4.3.3.2
                     Europees recht
                     223
                    14. 5.4.3.3.3
                     Nederlands recht
                     226
                    15. 5.4.4
                     Verjaring
                     230
                    16. 5.4.4.1
                     Algemeen
                     230
                    17. 5.4.4.2
                     Opschorting verjaring bij collectief verhaal
                     231
                   5. 5.5
                    Casestudy’s
                    232
                    1. 5.5.1
                     Inleiding
                     232
                    2. 5.5.2
                     Schending van artikel 101 VWEU
                     235
                    3. 5.5.2.1
                     Casus
                     235
                    4. 5.5.2.2
                     Europees recht – onverschuldigde betaling
                     236
                    5. 5.5.2.3
                     Nederlands recht – onverschuldigde betaling
                     236
                    6. 5.5.2.4
                     Europees recht – buitencontractuele aansprakelijkheid
                     238
                    7. 5.5.2.5
                     Nederlands recht – onrechtmatige daad
                     239
                    8. 5.5.3
                     Schending van artikel 102 VWEU
                     241
                    9. 5.5.3.1
                     Casus
                     241
                    10. 5.5.3.2
                     Europees recht
                     241
                    11. 5.5.3.3
                     Nederlands recht
                     243
                    12. 5.5.4
                     Schending van artikel 107 en 108 VWEU
                     245
                    13. 5.5.4.1
                     Casus
                     245
                    14. 5.5.4.2
                     Europees recht – ongerechtvaardigde verrijking
                     245
                    15. 5.5.4.3
                     Nederlands recht – ongerechtvaardigde verrijking & onverschuldigde betaling
                     247
                    16. 5.5.4.4
                     Europees recht – buitencontractuele aansprakelijkheid
                     250
                    17. 5.5.4.5
                     Nederlands recht – onrechtmatige daad
                     253
                   6. 5.6
                    Conclusie
                    255
                  4. 6
                   Duits recht
                   261
                   1. 6.1
                    Inleiding
                    261
                   2. 6.2
                    Duits mededingingsrecht – kort overzicht
                    263
                    1. 6.2.1
                     Inleiding
                     263
                    2. 6.2.2
                     Kartelverbod, § 1 GWB – Kartellverbot
                     263
                    3. 6.2.3
                     Misbruik machtspositie, §§ 18-20 GWB – Missbrauch einer Marktbeherrschenden Stellung
                     264
                   3. 6.3
                    Aantasting van rechtshandelingen op grond van Duits recht
                    266
                    1. 6.3.1
                     Inleiding
                     266
                    2. 6.3.2
                     Nietigheid, § 134 BGB – gesetzliches Verbot
                     268
                    3. 6.3.2.1
                     Algemeen
                     268
                    4. 6.3.2.2
                     Het begrip Gesetz (wet)
                     270
                    5. 6.3.2.3
                     Verbod
                     271
                    6. 6.3.2.4
                     Normzweckvorbehalt
                     272
                    7. 6.3.2.5
                     Rechtsgevolgen
                     273
                    8. 6.3.3
                     Nietigheid, § 138 BGB-sittenwidriges Rechtsgeschäft, Wucher
                     277
                    9. 6.3.3.1
                     Algemeen
                     277
                    10. 6.3.3.2
                     Het begrip ‘gute Sitten’ (goede zeden)
                     278
                    11. 6.3.3.3
                     Woeker § 138 lid 2 BGB – Wucher
                     279
                    12. 6.3.3.4
                     Rechtsgevolgen
                     281
                    13. 6.3.4
                     Relativeringsmogelijkheden nietigheid
                     283
                    14. 6.3.4.1
                     Inleiding
                     283
                    15. 6.3.4.2
                     Partiële nietigheid, § 139 BGB – Teilnichtigkeit
                     283
                    16. 6.3.4.3
                     Conversie, § 140 BGB – Umdeutung
                     284
                    17. 6.3.4.4
                     Bekrachtiging, § 141 BGB – Bestätigung/§ 185 BGB – Verfügung
                     286
                   4. 6.4
                    Privaatrechtelijke rechtsmiddelen, anders dan de aantasting van rechtshandelingen
                    287
                    1. 6.4.1
                     Inleiding
                     287
                    2. 6.4.2
                     Onrechtmatige daad, § 823 BGB – Schadensersatzpflicht
                     288
                    3. 6.4.3
                     Ongerechtvaardigde verrijking
                     290
                    4. 6.4.3.1
                     Inleiding
                     290
                    5. 6.4.3.2
                     Aard van het Duitse verrijkingsrecht
                     291
                    6. 6.4.3.3
                     Uitgelicht: § 812 BGB – Herausgabeanspruch
                     293
                    7. 6.4.3.3.1
                     Algemeen
                     293
                    8. 6.4.3.3.2
                     Durch Leistung
                     295
                    9. 6.4.3.3.3
                     Uitgelicht: § 812 BGB – condictio indebiti
                     296
                    10. 6.4.3.4
                     Uitgelicht: § 817 BGB – condictio ob turpem causam
                     297
                    11. 6.4.4
                     § 33 GWB – Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch, Schadensersatzpflicht
                     299
                    12. 6.4.4.1
                     Inleiding
                     299
                    13. 6.4.4.2
                     Lid 1 en 2 – Beseitigungs- en Unterlassungsanspruch
                     300
                    14. 6.4.4.3
                     Lid 3 – Schadensersatzanspruch
                     301
                    15. 6.4.4.3.1
                     Inleiding
                     301
                    16. 6.4.4.3.2
                     Vereisten
                     302
                    17. 6.4.4.3.3
                     Lid 3 – Passing-on verweer
                     303
                    18. 6.4.4.4
                     Lid 4 en 5 – follow-on Klage en Verjährung
                     306
                   5. 6.5
                    Conclusie
                    307
                  5. 7
                   Concluderende samenvatting
                   311
                   1. 7.1
                    Inleiding
                    311
                   2. 7.2
                    Aantasting rechtshandelingen wegens schending van het mededingingsrecht
                    312
                   3. 7.3
                    Aan het Unierecht te ontlenen rechtsmiddelen wegens schending van het mededingingsrecht
                    315
                   4. 7.4
                    Vorderingsrecht of rechtsvordering?
                    317
                   5. 7.5
                    Duits recht
                    319
                   6. 7.6
                    Effectuering met behulp van privaatrechtelijke middelen die ontstaan door een schending van het mededingingsrecht
                    321
                    1. 7.6.1
                     Inleiding
                     321
                    2. 7.6.2
                     Bevoegde rechter
                     321
                    3. 7.6.3
                     Toepasselijk recht
                     324
                    4. 7.6.4
                     Bewijs
                     325
                    5. 7.6.5
                     Omvang schadevergoeding
                     327
                  6. Summary
                   329
                  7. Lijst van verkort aangehaalde literatuur
                   335
                  8. Jurisprudentieregister
                   369
                  9. Trefwoordenregister
                   375
                  10. Curriculum vitae
                   381
                  Meer Verberg
                  Kies uw producttype:
                  E-book
                  € 98,49
                  Boek
                  € 88,75
                  € 81,40
                  € 98,49 incl. btw
                  Prijs per stuk
                  E-book
                  Direct beschikbaar
                  • Bestellen en direct aan de slag
                  • Toegankelijk op laptop of tablet
                  • Altijd en overal de informatie bij de hand
                  Terug naar boven