Gevolgen van faillietverklaring (1)nieuw

Gevolgen van faillietverklaring (1)

Editie: editie deel II
Verschijningsdatum: 13 februari 2019
Gevolgen van faillietverklaring (1)
Producttype Boek :
€ 110,05
€ 119,95 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Een bedrijf wordt failliet verklaard. Wat zijn hiervan de juridische gevolgen? Wat behoort tot het faillissementsvermogen – en wat niet? Wat betekent faillissement voor de beheers- en beschikkingsbevoegdheid van de schuldenaar? Welke gevolgen zijn er voor lopende overeenkomsten (waaronder huur- en arbeidscontracten). Deze uitgave behandelt de gevolgen die aan de faillietverklaring verbonden zijn.
Gevolgen van faillietverklaring I is als eerste van twee delen binnen de 10-delige serie Wessels Insolventierecht geweid aan de specifieke juridische gevolgen van een faillissement. Literatuur en rechtspraak zijn tot 1 november 2018 bijgewerkt.

Het deel bevat een commentaar op art. 20-41 Faillissementswet. De lezer verkrijgt allereerst een helder beeld van wat wel en niet tot het faillissementsvermogen behoort. Vervolgens gaat de aandacht uit naar de gevolgen van het faillissement voor de beheers- en beschikkingsbevoegdheid van de schuldenaar en de op het moment van uitspreken van het faillissement aanhangige rechtelijke procedures. Ook de gevolgen voor lopende overeenkomsten, waaronder huur en arbeid, komen aan de orde.

Wetsartikelen faillissementsrecht
Naast een grondig commentaar op art. 20-41, belicht de uitgave diverse aanverwante wetsartikelen die betrekking hebben op de gevolgen van het faillissement:
 • art. 60a-60b (onder bewind staande goederen)
 • art. 61 (de met ingang van 2018 gewijzigde regeling van faillissement en de gevolgen voor de goederengemeenschap met de echtgenoot/geregistreerd partner van de gefailleerde)
 • art. 52 (voldoening aan de gefailleerde, die samenhangt met de werking van art. 23) 
Afkoelingsperiode faillissement
De uitgave sluit af met een behandeling van de problematiek van de afkoelingsperiode. Hoofdvraag hierbij is of - en zo ja, in welke mate - aan de curator een gebruiks-, verbruiks- of vervreemdingsbevoegdheid toekomt ten aanzien van zaken die aan derden toebehoren. Zowel de instelling en werking van de afkoelingsperiode als de verhouding tussen afkoelingsperiode, pandrecht, beslag en een financiëlezekerheidsovereenkomst passeren hierbij de revue.
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
13 februari 2019
Editie:
deel II
Druk:
5
ISBN:
9789013150131
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
680
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Woord vooraf
  V
 2. Gedetailleerde inhoudsopgave
  XV
 3. Lijst van gebruikte afkortingen
  XXXVII
 4. Verkort aangehaalde literatuur
  XLV
 5. I
  FAILLISSEMENT EN ZIJN GEVOLGEN
  1
  1. § I.1
   Inleidende opmerkingen
   1
 6. II
  HET FAILLISSEMENTSVERMOGEN
  13
  1. § II.1
   Inleidende opmerkingen
   13
  2. § II.2
   Goederen en andere rechten
   21
  3. § II.3
   Roerende en onroerende zaken
   31
  4. § II.4
   Vermogensrechten in het algemeen
   35
  5. § II.5
   Vorderingsrechten
   37
  6. § II.6
   Beperkte zekerheids- en genotsrechten
   48
  7. § II.7
   IE-rechten
   49
  8. § II.8
   Kwaliteitsrekeningen
   59
           1. § II.9
            Trusts
            76
           2. § II.10
            Aandelen
            78
           3. § II.11
            Vergunning
            82
           4. § II.12
            Algemeenheid van goederen
            84
           5. § II.13
            Onderneming
            85
           6. § II.14
            Andere rechten dan goederen
            87
           7. § II.15
            Goederen onder bewind
            89
          1. III
           WAT BUITEN HET FAILLISSEMENTSVERMOGEN VALT
           93
           1. § III.1
            Buiten het faillissement blijvende zaken en rechten
            95
           2. § III.2
            Wat voorts buiten de boedel valt: rechten uit levensverzekeringsovereenkomst
            112
           3. § III.3
            Buiten het faillissement krachtens de wet of wegens de hoogst- persoonlijke aard van de zaak of het recht
            120
          2. IV
           VERMOGEN VERWORVEN GEDURENDE HET FAILLISSEMENT
           125
           1. § IV.1
            Al hetgeen gedurende het faillissement wordt verworven
            125
           2. § IV.2
            Erfenis en legaat
            126
           3. § IV.3
            Onverschuldigde betaling
            129
          3. V
           FAILLISSEMENT EN ENIGE GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN
           137
           1. § V.1
            Inleidende opmerkingen
            137
           2. § V.2
            Faillissement betreft de gehele gemeenschap
            145
           3. § V.3
            Bewijs dat goederen niet tot de gemeenschap behoren
            149
           4. § V.4
            Bijzondere regels voor verhaal
            157
          4. VI
           VERLIES VAN BEHEERS- EN BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID
           163
           1. § VI.1
            Beheers- en beschikkingsonbevoegdheid schuldenaar
            163
           2. § VI.2
            Aansprakelijkheid van de boedel
            184
           3. § VI.3
            Bescherming van de derde
            190
           4. § VI.4
            Onvoltooide leveringshandelingen
            197
           5. § VI.5
            Bijzondere bepalingen
            211
           6. § VI.6
            Faillissement van een in art. 212a onder a genoemde instelling
            212
          5. VII
           RECHTSVORDERINGEN VAN OF TEGEN DE GEFAILLEERDE
           235
           1. § VII.1
            Inleidende opmerkingen
            235
           2. § VII.2
            Niet-monetaire belangen
            246
           3. § VII.3
            Rechtsvorderingen inzake rechten en verplichtingen aangaande de boedel
            249
           4. § VII.4
            Rechtsvorderingen aangaande voldoening van verbintenissen uit de boedel
            263
           5. § VII.5
            Aanhangige procedures
            272
           6. § VII.6
            Aanhangige procedure strekkend tot voldoening van een verbintenis uit de boedel
            300
           7. § VII.7
            Bijzondere bepalingen
            313
          6. VIII
           BIJZONDERE EXECUTIEMAATREGELEN
           321
           1. § VIII.1
            Inleidende opmerkingen
            321
           2. § VIII.2
            Herleving van beslag
            337
           3. § VIII.3
            Geen tenuitvoerlegging lijfsdwang
            339
           4. § VIII.4
            Niet verbeuren dwangsom
            342
          7. IX
           WEDERKERIGE OVEREENKOMSTEN AANGEGAAN VOOR HET FAILLISSEMENT
           345
           1. § IX.1
            Inleidende opmerkingen
            345
           2. § IX.2
            Lopende, wederzijds niet nagekomen wederkerige overeenkomsten
            364
           3. § IX.3
            Duurverbintenissen
            383
           4. § IX.4
            Verbintenissen ‘intuitae personae’
            394
           5. § IX.5
            Vorderingen van de wederpartij zijn concurrent
            395
           6. § IX.5A
            Overeenkomsten aangaande nutsvoorzieningen
            397
           7. § IX.6
            Overeenkomsten aangaande termijnzaken
            401
           8. § IX.7
            Overeenkomsten van (scheeps)huurkoop
            404
           9. § IX.8
            Overeenkomst, waarbij de gefailleerde huurder is
            407
           10. § IX.9
            Overeenkomst, waarbij gefailleerde werkgever is
            436
           11. § IX.10
            Agentuurovereenkomst
            470
           12. § IX.11
            De loongarantieregeling (art. 61-68 WW)
            471
           13. § IX.12
            Andere lopende overeenkomsten
            487
          8. X
           AFKOELINGSPERIODE
           503
           1. § X.1
            Inleidende opmerkingen
            503
           2. § X.2
            Instelling en werking afkoelingsperiode
            508
           3. § X.3
            Afkoelingsperiode, stil pandrecht en bodembeslag
            528
           4. § X.4
            Afkoelingsperiode en financiëlezekerheidsovereenkomst
            532
          9. REGISTERS
          10. Wetsartikelenregister
           537
          11. Jurisprudentieregister
           561
          Meer Verberg
          Deze uitgave is onderdeel van de serie:
          Producttype Boek :
          € 110,05
          € 119,95 incl. btw
          Prijs per stuk
          Boek
          Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
          • Bestellen op rekening
          • Gratis verzending
          • Grootste uitgever van juridische informatie
          Terug naar boven