De Waterschapswet

Een artikelsgewijs commentaar

De Waterschapswet

Editie: editie 2015-1
Verschijningsdatum: 17 juni 2015
De Waterschapswet
Kies uw producttype:
E-book
€ 96,00
Boek
€ 86,75
€ 79,34
€ 96,00 incl. btw
Prijs per stuk
E-book
Direct beschikbaar
  • Bestellen en direct aan de slag
  • Toegankelijk op laptop of tablet
  • Altijd en overal de informatie bij de hand
Miste u voor de praktijk al jaren een goed uitgewerkt boek over de Waterschapswet? Dat probleem is nu opgelost. Met dit handboek heeft u na bijna twintig jaar weer een actueel, artikelsgewijs commentaar op de Waterschapswet. Met literatuur, jurisprudentie en antwoorden op veel in de praktijk levende vragen.

Hoe houdt Nederland ‘droge voeten’? In een tijd dat klimaatverandering, bodemdaling, verzilting en verstedelijking een steeds grotere druk op het waterbeheer leggen, wordt de institutionele vormgeving van het waterschap belangrijker. De Waterschapswet bevat in de kern deze vormgeving. Voor uw uitvoeringspraktijk is het van belang te weten wat de Waterschapswet precies inhoudt. Die kennis en meer krijgt u met deze uitgave.

Artikelsgewijs commentaar Waterschapswet
In De Waterschapswet leest u voorafgaand aan het artikelsgewijs commentaar een algemeen, boven de afzonderlijke wetsartikelen uitstijgend deel. Dit geeft u zicht op de totstandkoming, ontstaansgeschiedenis, voorbereiding en betekenis van de Waterschapswet. Met de belangrijkste wijzigingen van de Waterschapswet sinds 1992 en een schets van enkele relevante ontwikkelingen bij de waterschappen.
Het artikelsgewijs commentaar krijgt u per titel van de wet en is volgens een vast stramien opgebouwd. Eerst de parlementaire geschiedenis van de betreffende bepaling, vervolgens eventuele jurisprudentie over de bepaling en daarna is de bepaling van commentaar voorzien. Door deze aanpak weet u snel waar welke informatie te vinden is. U kunt deze eenvoudig opzoeken via de literatuurlijst, het jurisprudentieregister en het trefwoordenregister.

Waterwet
Voor de feitelijke taakuitoefening van het waterschap, zoals het watersysteembeheer, is met name de Waterwet van betekenis. In deze wet, die het waterschap als ‘beheerder’ benoemt, zijn belangrijke verplichtingen en bevoegdheden van het waterschap opgenomen. Soms wordt in de Waterschapswet expliciet naar de Waterwet verwezen. Voor een goed begrip van het functioneren van het waterschap heeft u, naast kennis van de Waterschapswet, kennis van de Waterwet nodig. Deze uitgave geeft u die kennis door de benodigde aandacht voor bepalingen uit de Waterwet.

Unie van Waterschappen
Deze uitgave is geschreven door een schrijverscollectief en tot stand gekomen onder eindredactie van mr. dr. Herman Havekes en mr. Willem Wensink van de Unie van Waterschappen. Mede door hun praktijkervaring ligt er in dit handboek veel nadruk op het belang voor de uitvoeringspraktijk. Daar heeft u zowel qua inhoud als qua opzet profijt van.

Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
17 juni 2015
Editie:
2015-1
Druk:
1
ISBN:
9789013127850
Verschijningsvorm:
E-book
Aantal pagina's:
512
Beveiliging:
Watermerk DRM
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Kies uw producttype:
E-book
€ 96,00
Boek
€ 86,75
€ 79,34
€ 96,00 incl. btw
Prijs per stuk
E-book
Direct beschikbaar
  • Bestellen en direct aan de slag
  • Toegankelijk op laptop of tablet
  • Altijd en overal de informatie bij de hand
Terug naar boven