Consumentenrecht

Consumentenrecht

Editie: editie deel A8
Verschijningsdatum: 19 juli 2013
Consumentenrecht
Kies uw producttype:
E-book
€ 53,49
Boek
€ 47,75
€ 44,21
€ 53,49 incl. btw
Prijs per stuk
E-book
Direct beschikbaar
 • Bestellen en direct aan de slag
 • Toegankelijk op laptop of tablet
 • Altijd en overal de informatie bij de hand
Het consumentenrecht is niet geheel onomstreden, maar inmiddels niet meer weg te denken uit ons recht. En in het bijzonder niet uit het BW, waarin het een belangrijke plaats is gaan innemen. Met de invoering van het nieuwe vermogensrecht in 1992 is er geen rustpunt in de ontwikkeling van het consumentenrecht gekomen. Daaraan is vooral de Europese Unie debet, die met een niet aflatende stroom richtlijnen en verordeningen de Nederlandse wetgever op blijft jagen.

Het consumentenrecht van 2013 is dan ook aanzienlijk uitgebreid, vergeleken bij dat van 1991. Daar zal voorlopig geen einde aan komen, gelet op de eind 2012 afgekondigde verordening betreffende een consumentenprogramma 2014-2020 en het voorstel voor een gemeenschappelijk Europees kooprecht van 2011. Wel is het consumentenrecht van karakter veranderd: vooral op Europees vlak heeft de bescherming van de zwakkere gezelschap gekregen van - of wellicht zelfs plaats gemaakt voor - de bevordering van de gemeenschappelijke markt.

Het consumentenrecht is gecodificeerd in wetgeving op uiteenlopende gebieden. De beschrijving van het consumentenrecht in dit e-book is niet beperkt tot het BW. Ook andere consumentenwetgeving, alsmede vormen van zelfregulering worden besproken. Daarbij is wel een beperking gemaakt tot privaatrechtelijke regels. Publiekrechtelijke regelgeving is goeddeels buiten beschouwing gebleven. Ook het privaatrecht buiten het BW wordt met terughoudendheid geschetst. Om de lezer behulpzaam te zijn bij het vinden van dieper gravend materiaal, zijn literatuurverwijzingen opgenomen.

Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
19 juli 2013
Editie:
deel A8
Druk:
2
ISBN:
9789013116304
Verschijningsvorm:
E-book
Aantal pagina's:
104
Beveiliging:
Watermerk DRM
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Voorwoord
  V
 2. Afkortingenlijst
  IX
 3. Verkort aangehaalde literatuur
  XI
 4. I
  Inleiding
  1
  1. 1
   Consument en BW
   1
  2. 2
   De consumentenbeweging als katalysator
   2
  3. 3
   Overheidsregulering en zelfregulering
   3
  4. 4
   Historie en toekomst
   4
   1. 4.1
    Toekomst
    4
  5. 5
   Rechtsvergelijking
   5
  6. 6
   Europees recht
   8
  7. 7
   Doel van het consumentenrecht
   12
  8. 8
   Enige kwantitatieve gegevens
   12
 5. II
  Technieken van consumentenbescherming
  15
  1. 9
   Het begrip consument
   15
               1. 10
                Kleine zelfstandigen
                17
               2. 11
                Dwingend en aanvullend recht
                18
               3. 12
                Driepartijenverhoudingen
                19
               4. 13
                Codificatie
                20
               5. 14
                Fundamentele consumentenrechten
                20
              1. III
               Algemene regels van consumentenbescherming in het BW
               23
               1. 15
                Totstandkoming rechtshandeling
                23
                1. 15.1
                 Minderjarigheid
                 23
                2. 15.2
                 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
                 23
                3. 15.3
                 Iustum pretium
                 24
               2. 16
                Informatieplichten
                24
               3. 17
                Bedenktijd
                26
                1. 17.1
                 Bedenkingen tegen de bedenktijden
                 27
                2. 17.2
                 Woningkoop door particulieren
                 27
               4. 18
                Algemene voorwaarden
                27
               5. 19
                Uitleg
                30
               6. 20
                Niet-nakoming
                31
               7. 21
                Onrechtmatige daad en zaakwaarneming
                31
                1. 21.1
                 Onrechtmatige daad
                 31
                2. 21.2
                 Zaakwaarneming
                 32
               8. 22
                Vorderingsrecht belangenorganisaties
                32
              2. IV
               Bijzondere regels van consumentenbescherming in het BW
               35
               1. 23
                Misleidende, oneerlijke en vergelijkende reclame
                35
                1. 23.1
                 Misleidende en vergelijkende reclame
                 35
                2. 23.2
                 Oneerlijke reclame
                 35
               2. 24
                Productaansprakelijkheid
                36
               3. 25
                Oneerlijke handelspraktijken
                37
                1. 25.1
                 Colportage
                 39
                2. 25.2
                 Piramidespel
                 39
               4. 26
                Consumentenkoop
                40
                1. 26.1
                 Klagen bij consumentenkoop
                 40
               5. 27
                Opdracht
                41
                1. 27.1
                 Lastgeving
                 41
                2. 27.2
                 Geneeskundige behandeling
                 42
               6. 28
                Reizen en vervoer
                43
                1. 28.1
                 Annulering en vertraging
                 45
               7. 29
                Aanneming van werk
                45
               8. 30
                Verzekering
                45
               9. 31
                Massaschade
                46
                1. 31.1
                 DES
                 47
                2. 31.2
                 Dexia
                 47
              3. V
               Consumentenbescherming in andere wetgeving
               49
               1. 32
                Handhaving
                49
                1. 32.1
                 Autoriteit consument en markt
                 49
                2. 32.2
                 Grensoverschrijdende conflicten
                 49
                3. 32.3
                 Geringe vorderingen
                 49
               2. 33
                Mededingingsrecht
                50
               3. 34
                Financiële markten
                50
                1. 34.1
                 Aandelenlease
                 51
                2. 34.2
                 Beursgang
                 51
                3. 34.3
                 Bancaire aansprakelijkheid
                 51
               4. 35
                Gelijke behandeling
                52
               5. 36
                Schuldsanering
                52
               6. 37
                Procesrecht
                53
              4. VI
               Zelfregulering
               55
               1. 38
                Algemene voorwaarden
                55
               2. 39
                Reclame
                55
               3. 40
                Verzendhandel
                57
               4. 41
                Krediet
                57
               5. 42
                Elektronisch verkeer; digitalisering
                58
               6. 43
                Klachtenbehandeling
                59
               7. 44
                Geschillenbeslechting
                60
              5. Jurisprudentieregister
               63
              6. Trefwoordenregister
               67
              Meer Verberg
              Kies uw producttype:
              E-book
              € 53,49
              Boek
              € 47,75
              € 44,21
              € 53,49 incl. btw
              Prijs per stuk
              E-book
              Direct beschikbaar
              • Bestellen en direct aan de slag
              • Toegankelijk op laptop of tablet
              • Altijd en overal de informatie bij de hand
              Terug naar boven