Collectie Staats- en Bestuursrecht

Collectie

Als advocaat of bedrijfsjurist heeft u te maken met uitdagende vraagstukken. Daarom stelt u hoge eisen aan de bronnen die u raadpleegt. Met de Collectie Staats- en Bestuursrecht speelt u snel in op actuele en complexe vraagstukken. De beste auteurs garanderen hoge kwaliteit.

Basis, Compleet en Expert
Deze collectie heeft drie varianten: Basis, Compleet en Expert. Collectie Basis is geschikt voor uw eerste informatiebehoefte. Wilt u een breed aanbod of verdieping? Collectie Compleet biedt een brede juridische informatievoorziening. Collectie Expert bestaat uit een groot aantal uitgaven die verdieping op onderwerpsniveau bieden. Bekijk hieronder welke variant aansluit bij uw werk.

Vrijblijvend kennismaken
Wilt u weten wat de Collectie Staats- en Bestuursrecht voor u kan betekenen? Vraag dan vrijblijvend en kosteloos uw proefabonnement aan.

Collectie Staats- en Bestuursrecht

Basis

€ 85 per maand excl. btw
Facturering en contractduur per jaar per fee-earner.
€ 1.014,00 excl. btw | € 1.226,94 incl. btw
 • AB Rechtspraak Bestuursrecht (incl. ABKort)
 • Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht
 • Lexplicatie wet- en regelgeving
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • NJ Feitenrechtspraak inclusief Kort Geding en NJ kort (NJF)
 • Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht
 • Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet
 • Tekst & Commentaar Grondwet
 • Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid
meest gekozen

Compleet

€ 192 per maand excl. btw
Facturering en contractduur per jaar per fee-earner.
€ 2.303,60 excl. btw | € 2.787,36 incl. btw
Neem een proefabonnement
 • AB Rechtspraak Bestuursrecht (incl. ABKort)
 • Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht
 • Bestuurlijk organisatierecht
 • Modellen voor de Rechtspraktijk
 • Lexplicatie wet- en regelgeving
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlands Juristenblad (NJB) Compleet
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • NJ Feitenrechtspraak inclusief Kort Geding en NJ kort (NJF)
 • Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht
 • Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet
 • Tekst & Commentaar Grondwet
 • Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid
 • De Gemeentewet en haar toepassing (GMT)
 • Gemeentewet en haar toepassing (GMT)
 • Module Algemeen Bestuursrecht

Expert

€ 213 per maand excl. btw
Facturering en contractduur per jaar per fee-earner.
€ 2.553,20 excl. btw | € 3.089,37 incl. btw
 • AB Rechtspraak Bestuursrecht (incl. ABKort)
 • Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht
 • Bestuurlijk organisatierecht
 • Modellen voor de Rechtspraktijk
 • De uitvoering van Europese subsidieregelingen in Nederland
 • Lexplicatie wet- en regelgeving
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • NJ Feitenrechtspraak inclusief Kort Geding en NJ kort (NJF)
 • Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht
 • Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet
 • Tekst & Commentaar Grondwet
 • Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid
 • De Gemeentewet en haar toepassing (GMT)
 • Gemeentewet en haar toepassing (GMT)
 • Module Algemeen Bestuursrecht
 • Advisering in het bestuursrecht
 • Codes en convenanten: (zelf) regulering van studentenmigratie naar Europa
 • De intrekking van beschikkingen mede in Europees en rechtsvergelijkend perspectief
 • De Nederlanden en het Vrijgraafschap Bourgondië tussen paus en keizer
 • De Nederlandse strafbaarstelling van witwassen
 • De uniforme openbare voorbereidingsprocedure
 • Expropriation Law in Europe
 • Financiële controle in het gemeenterecht
 • Handboek onteigening
 • Het EVRM en het materiële omgevingsrecht
 • Het Nederlandse kiesrecht
 • Het Statuut voor het Koninkrijk
 • Hoofdzaken van het militaire ambtenarenrecht
 • Nadeelcompensatie op basis van het égalitébeginsel
 • Onafhankelijkheid van de rechter in constitutioneel perspectief
 • Rechtsbescherming tegen bestraffing strafrecht en bestuursrecht
 • Rechtsbescherming tegen bestuurshandelen in Nederland Noorwegen en Zweden
 • Rechtsgevolgen van toetsing van wetgeving
 • Staatssteun in de decentrale praktijk
 • Unierecht in de Nederlandse rechtsorde
Terug naar boven